МОЛЬЄР МАЙСТЕР КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ. ВИСМІЮВАННЯ В КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ» БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ПАНА ЖУРДЕНА НА АРИСТОКРАТИЗМ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

МОЛЬЄР МАЙСТЕР КЛАСИЦИСТИЧНОЇ КОМЕДІЇ. ВИСМІЮВАННЯ В КОМЕДІЇ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ» БЕЗПІДСТАВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ПАНА ЖУРДЕНА НА АРИСТОКРАТИЗМ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: допомогти учням з'ясувати сутність образу головного героя твору Мольєра — пана Журдена; поглиблювати навички аналізу драматичного твору, творчого переказу; розвивати зв'язне мовлення, вміння обстоювати власну думку; сприяти вихованню високих моральних якостей.

Обладнання: текст комедії «Міщанин-шляхтич» у перекладі І. Стешенка, таблиця «Риси вдачі пана Журдена» (на дошці).

Перебіг уроку

Розум людський має свої межі, тоді як глупота людська безмежна.

А. Дюма-син. французький письменник XIX cт.

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Літературна вікторина «Чи уважний ти читач?»

1. Місто, у якому відбувається дія комедії. (Париж.)

2. Діалогом яких персонажів відкривається п’‎єса? (Навчителя музики та навчителя танців.)

3. Матеріал убрання, у якому з’‎являється пан Журден у першій дії,— червоних штанів та зеленого камзола. (Оксамит.)

4. Наука, якої навчав пана Журдена філософ. (Орфографія.)

5. Яке відкриття для пана Журдена зробив філософ? (Що той розмовляє прозою.)

6. Ім’‎я покоївки в домі пана Журдена. (Ніколь.)

7. Прикраса, яку пан Журден доручив подарувати Дорімені. (Діамантовий перстень.)

8. Кому з героїв належала ідея про візит турків? (Ков’‎єлю.)

9. Титул Дорімени. (Маркіза.)

10. Титул, що його одержав пан Журден після посвяти. (Мамамуші.)

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

У комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич» яскраво відобразилися риси класицизму. По-перше, це принцип трьох єдностей:

1) єдність дії — п’‎єса має один головний сюжет, другорядні сюжети (лінії стосунків Дорімени і Доранта, Ков’‎єля і Ніколь, Клеонта і Люсіль) зведено до мінімуму;

2) єдність місця — дія не переміщується в просторі, вона весь час відбувається в домі Журдена;

3) єдність часу — дія триває не більше ніж 24 години.

У класицизмі високі жанри повинні були відтворювати історичні події, життя царів, полководців, міфічних або біблійних героїв, а низькі — повсякденне життя простих людей. У високих жанрах використовувалася підвищена, патетична мова, у низьких — проста, буденна. У високих утверджувались ідеї суспільного служіння, в низьких — висміювалися як вади суспільства, так і недоліки окремих людей. Комедію відносили до низьких жанрів, і у Мольєра ми бачимо всі властиві класицистичній комедії ознаки.

Класицистичному світогляду був притаманний культ розуму. Тому за всієї емоційності комедії Мольєра вона відзначається інтелектуальністю: ми бачимо глибокий аналіз характерів героїв та життєвого конфлікту, композиційну чіткість побудови твору.

Досліджуючи певне явище, Мольєр обирав тільки ті риси, що були необхідні для зображення окремих типів, не прагнучи зобразити характери з різних боків. У цій та інших комедіях Мольєра характер розкривався не у своїй складній багатогранності, а через панівну рису. Тому барви в його творі максимально згущені. Це теж ознака класицистичної поетики.

Простежимо, як у творі розкрито образ пана Журдена, обговоримо, які вади висміяв драматург за допомогою цього образу.

- Бесіда

1. Хто пан Журден за своїм соціальним станом?

2. Яке його найбільше бажання?

3. З якою метою пан Журден найняв учителів?

4. Що ви можете сказати про навчителів, яких найняв пан Журден?

5. Що думають навчителі про свого учня? Наведіть приклади з тексту.

6. Як ви вважаєте, чи можна змінити щось у людині за допомогою таких знань, які одержав пан Журден?

7. Чи розуміє пан Журден, що його навчителі — звичайні шахраї? Яким постає пан Журден у сценах навчання?

- Інсценізація уривка твору (або творчий переказ)

Учні інсценізують заняття Журдена з навчителем філософії або розказують про бажання Журдена стати справжнім шляхтичем від імені:

а) самого пана Журдена;

б) пані Журден;

в) покоївки Ніколь.

Клас коментує та оцінює роботу учнів.

- Бесіда

1. Який вигляд мав пан Журден у новому вбранні? Що можна сказати про його смак?

2. Яке враження справляє пан Журден на людей, що його оточують?

3. Чи розуміє пан Журден, що його всі вважають божевільним, смішним, а дехто користується його глупотою? Аргументуйте відповідь.

4. Розкажіть, якими зображені аристократи граф Дорант і маркіза Дорімена.

5. На ваш погляд, чи можна стосунки пана Журдена з графом Дорантом вважати дружбою?

6. Чи розуміє пан Журден усю нікчемність цих аристократів?

7. Як ви вважаєте, чи варто прагнути до такого «пристойного» товариства, яке уособлюють граф Дорант і маркіза Дорімена?

8. Чому ж пан Журден так прагне до вищого товариства?

9. Як автор ставиться до образу пана Журдена? (Виставляючи Журдена дурнем, автор висміює його плазування перед нікчемними аристократами, його намагання будь-якими способами дорівнятися до них.)

10. Хто з героїв і який вирок виносить панові Журдену у фіналі комедії?

11. Чому, на ваш погляд, Мольєр вклав вирок у вуста слуги?

12. Як ви думаєте, пан Журден — позитивний чи негативний персонаж?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Виконання завдання (робота в парах)

Схарактеризуйте образ пана Журдена, виділивши позитивні й негативні риси вдачі. Заповніть таблицю «Риси вдачі пана Журдена».

РИСИ ВДАЧІ ПАНА ЖУРДЕНА

Негативні риси

Позитивні рисиДві пари учнів представляють результати роботи. Клас доповнює їхню відповідь.

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте вислів французького письменника Александра Дюма-сина. Як ви розумієте слова, що стали епіграфом до уроку?

2. Як ви гадаєте, до кого з героїв комедії їх можна застосувати? Відповідь аргументуйте.

- Підсумкове слово вчителя

Головний герой комедії — це людина, захоплена однією мрією — стати шляхтичем. Можливість наблизитися до знаті — щастя для нього, усе його честолюбство — у досягненні подібності зі знаттю, все його життя — це прагнення її наслідувати.

У засліпленні розуму Журден втрачає правильне уявлення про світ. Він діє не розмірковуючи, на шкоду собі. Він доходить до того, що починає соромитися власних батьків. Його обманюють усі, кому забажається. Грубість, відсутність виховання, вульгарність його мови та манер комічно контрастують із претензіями на витонченість і блиск. Але Журден викликає сміх, а не огиду, тому що він схиляється перед дворянством безкорисливо, як перед мрією про прекрасне.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати цитатний матеріал для характеристики Клеонта, графа Доранта, маркізи Дорімени, Люсіль, Ніколь, Ков’‎єля, пані Журден.

<