ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». РОЛЬ СМІХУ У ТВОРІ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО В КОМЕДІЇ МОЛЬЄРА «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ». РОЛЬ СМІХУ У ТВОРІ - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: поглибити уявлення учнів про комічне та засоби комічного, з'ясувати роль сміху в комедії Мольєра, проаналізувати використання засобів комічного в комедії; розвивати логічне мислення, зв'язне мовлення, навички переказу твору, інсценізації; виховувати любов до художнього слова, високі моральні якості.

Обладнання: текст комедії «Міщанин-шляхтич» у перекладі І. Стешенка, словник літературознавчих термінів, таблиця «Різновиди комічного» (на дошці).

Перебіг уроку

Сатира дієвіша від трагедії в боротьбі з вадами.

Мольер

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

1. Як ви розумієте поняття «комічне»?

2. Які різновиди комічного ви знаєте?

3. Дайте визначення поняттям «гумор», «іронія», «сарказм», «сатира», «гротеск».

Під час бесіди один учень заповнює на дошці таблицю «Різновиди комічного».

РІЗНОВИДИ КОМІЧНОГО

Комічне (від грецьк. comois — веселий натовп) — різновид естетичної оцінки того, що зображується; засіб розкриття життєвої суперечності шляхом висміювання

Різновид комічного

Визначення поняття

Гумор

(від лат. humor — волога, рідина) — відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах; насмішка, що не ображає та не зачіпає гідності людини або групи людей

Іронія

(від грецьк. eironeia — лукавство, удавання) — насмішка в прихованій формі, коли негативний зміст приховується за зовнішньо позитивною формою висловлення

Сарказм

(від грецьк. sarkasmos — терзання) — їдка, викривальна, особливо дошкульна насмішка, вищий ступінь іронії, коли відкрито висловлюється обурення

Сатира

(від лат. satyra — суміш, усяка всячина) — особливий спосіб художнього відображення дійсності, який полягає в гострому осудливому висміюванні негативного

Гротеск

(від італ. grotta — печера, грот) — зображення людей та явищ у фантастично перебільшеному, потворно комічному вигляді

II. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Сміх — традиційна для літератури й дуже сильна зброя в боротьбі з численними вадами, що існують у суспільстві. Нею неодноразово користувалися майстри красного письменства.

Широко відомий вислів Мольєра, що став крилатим: «Мета комедії полягає в тому, щоб виправляти людей, розважаючи їх». Такий спосіб ненав’‎язливого виховання за допомогою висміювання був характерним для класицистичної комедії.

Розглянемо, як майстерно Мольєр використав у п’‎єсі прийом висміювання.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Переказ тескту

Перекажіть комічні епізоди твору.

5—6 учнів переказують сцени одягання й навчання пана Журдена; сцени, пов'язані з пані Журден; сцену сварки Клеонта й Люсіль тощо.

- Інсценізація уривка твору

Група «акторів» представляє інсценізацію посвяти пана Журдена в мамамуші.

- Бесіда

1. Чому ці сцени викликають у читача сміх?

2. Кого чи що висміяв Мольєр у цих сценах?

3. Користуючись складеною таблицею, визначте, який різновид (чи різновиди) комічного використав драматург у тій чи іншій сцені.

4. На вашу думку, які функції комічного в комедії «Міщанин-шляхтич»?

5. Чого досягає автор різноманітністю використання засобів комічного?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Робота з епіграфом

1. Виразно прочитайте висловлювання Мольєра. Як ви розумієте слова драматурга?

2. Чому, на вашу думку, Мольєр вважав виховний вплив сатири більш ефективним, ніж трагедії?

3. Чи погоджуєтеся ви з думкою драматурга? Що, на ваш погляд, більше вражає людину: висміювання вад або зображення страждань, нерозв’‎язних конфліктів? Аргументуйте відповідь.

- Підсумкове слово вчителя

Використавши майже всю палітру засобів комічного, Мольєр показав ставлення персонажів одне до одного, передав власне ставлення до своїх героїв і явищ, що вони уособлюють, викрив особисті та суспільні вади, а також майстерно показав різноманітність сміху в житті й літературі.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати комедію Д. Фонвізіна «Недоросток» до уроку позакласного читання.

<


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.