БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: розповісти учням про структуру Біблії, її зв'язок із історією і міфологією народів Близького Сходу, ключову ідею книги, її символічний зміст; розвивати навички конспектування лекції, роботи в групі, уміння самостійно готувати повідомлення, користуючись різними джерелами інформації; виховувати інтерес до історії культури та літератури, повагу до культурних цінностей.

Обладнання: запис епіграфа до уроку на дошці, видання Біблії різними мовами, фотоматеріали для супроводу повідомлення учнів (ґуґл-мапа Ізраїлю з позначеним місцем у Кумрані, де було знайдено давні сувої; Кумранські сувої; ікона першовчителів слов'ян та перекладачів Біблії Кирила і Мефодія; портрети П. Куліша та І. Огієнка тощо).

Перебіг уроку

Я думаю, що ми ніколи не дамо народові нічого кращого від Писання... У ньому знаходимо все людське життя. Біблія всесвітня... Ось єдина книга у світі: у ній є все.

О. С. Пушкін, російський поет, класик літератури

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Представники груп виступають із повідомленнями про богів Вед. (Текст повідомлень див. на сайті interactive.ranok. com.uа)

- Бесіда

1. Що вам відомо про Біблію?

2. Імена яких біблійних героїв ви знаєте? Що про них розповідає Біблія?

3. Яка з відомих вам біблійних оповідей, притч вразила вас? Над чим змусила замислитися?

4. Яку роль відіграє Біблія в житті християн та християнської церкви?

5. Що вам відомо про те, яким у Біблії постає Бог? Чи схожий Він на богів Вед? Обґрунтуйте свою відповідь.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні заносять відомості про Біблію в таблицю «Структура Біблії».

СТРУКТУРА БІБЛІЇ

Біблія

(час створення______________­______________­______________ )

Старий Заповіт

Новий ЗаповітПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Історія створення Біблії. Відображення у священній книзі історичних подій та уявлень давніх народів Близького Сходу,

2. Структура Старого Заповіту.

3. Структура Нового Заповіту.

4. Тематичні розділи Біблії.

5. Символічний зміст і ідея Біблії.

6. Відображення біблійних сюжетів та героїв у культурі. Крилаті вирази біблійного походження.

- Прийом «Що? Скільки? Як?» (робота в групах)

Учні здійснюють самоперевірку засвоєння матеріалу про Біблію за допомогою прийому «Що? Скільки? Як?». Перша група учнів придумує три питання за змістом лекції, що починаються словом що друга група — словом скільки; третя — словом як (який, яка). Після виконання завдання групи ставлять одна одній питання та відповідають на них, користуючись конспектами.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Цікаві факти про Біблію» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Що нового ви довідалися на уроці про Біблію?

2. Який факт про Біблію вас зацікавив? Чому?

3. Як ви гадаєте, у чому цінність Біблії як пам’‎ятки культури?

- Робота з епіграфом

1. Прочитайте епіграф до уроку. Чому, на вашу думку, Олександр Пушкін назвав Біблію всесвітньою, хоча книга вважається священною тільки у двох релігіях?

2. Як ви розумієте слова поета про Писання: «у ньому знаходимо все людське життя»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії уривки зі Старого Заповіту «Створення світу», «Каїн і Авель», «Десять заповідей». Виконати письмову словникову роботу з уривками: виписати незнайомі слова, знайти в тлумачному словнику їхні значення та записати їх.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.