БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

БІБЛІЯ: СТРУКТУРА, СИМВОЛІЧНИЙ ЗМІСТ, КЛЮЧОВА ІДЕЯ КНИГИ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: розповісти учням про структуру Біблії, її зв'язок із історією і міфологією народів Близького Сходу, ключову ідею книги, її символічний зміст; розвивати навички конспектування лекції, роботи в групі, уміння самостійно готувати повідомлення, користуючись різними джерелами інформації; виховувати інтерес до історії культури та літератури, повагу до культурних цінностей.

Обладнання: запис епіграфа до уроку на дошці, видання Біблії різними мовами, фотоматеріали для супроводу повідомлення учнів (ґуґл-мапа Ізраїлю з позначеним місцем у Кумрані, де було знайдено давні сувої; Кумранські сувої; ікона першовчителів слов'ян та перекладачів Біблії Кирила і Мефодія; портрети П. Куліша та І. Огієнка тощо).

Перебіг уроку

Я думаю, що ми ніколи не дамо народові нічого кращого від Писання... У ньому знаходимо все людське життя. Біблія всесвітня... Ось єдина книга у світі: у ній є все.

О. С. Пушкін, російський поет, класик літератури

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Перевірка домашнього завдання

Представники груп виступають із повідомленнями про богів Вед. (Текст повідомлень див. на сайті interactive.ranok. com.uа)

- Бесіда

1. Що вам відомо про Біблію?

2. Імена яких біблійних героїв ви знаєте? Що про них розповідає Біблія?

3. Яка з відомих вам біблійних оповідей, притч вразила вас? Над чим змусила замислитися?

4. Яку роль відіграє Біблія в житті християн та християнської церкви?

5. Що вам відомо про те, яким у Біблії постає Бог? Чи схожий Він на богів Вед? Обґрунтуйте свою відповідь.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЕПІГРАФА ДО УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

(Текст виступу вчителя див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

Учні заносять відомості про Біблію в таблицю «Структура Біблії».

СТРУКТУРА БІБЛІЇ

Біблія

(час створення______________­______________­______________ )

Старий Заповіт

Новий ЗаповітПЛАН ВИСТУПУ ВЧИТЕЛЯ

1. Історія створення Біблії. Відображення у священній книзі історичних подій та уявлень давніх народів Близького Сходу,

2. Структура Старого Заповіту.

3. Структура Нового Заповіту.

4. Тематичні розділи Біблії.

5. Символічний зміст і ідея Біблії.

6. Відображення біблійних сюжетів та героїв у культурі. Крилаті вирази біблійного походження.

- Прийом «Що? Скільки? Як?» (робота в групах)

Учні здійснюють самоперевірку засвоєння матеріалу про Біблію за допомогою прийому «Що? Скільки? Як?». Перша група учнів придумує три питання за змістом лекції, що починаються словом що друга група — словом скільки; третя — словом як (який, яка). Після виконання завдання групи ставлять одна одній питання та відповідають на них, користуючись конспектами.

- Повідомлення учнів

(Текст повідомлення «Цікаві факти про Біблію» див. на сайті interactive.ranok.com.ua)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Підсумкова бесіда

1. Що нового ви довідалися на уроці про Біблію?

2. Який факт про Біблію вас зацікавив? Чому?

3. Як ви гадаєте, у чому цінність Біблії як пам’‎ятки культури?

- Робота з епіграфом

1. Прочитайте епіграф до уроку. Чому, на вашу думку, Олександр Пушкін назвав Біблію всесвітньою, хоча книга вважається священною тільки у двох релігіях?

2. Як ви розумієте слова поета про Писання: «у ньому знаходимо все людське життя»?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії уривки зі Старого Заповіту «Створення світу», «Каїн і Авель», «Десять заповідей». Виконати письмову словникову роботу з уривками: виписати незнайомі слова, знайти в тлумачному словнику їхні значення та записати їх.