СТАРИЙ ЗАПОВІТІ РОЗПОВІДЬ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СЮЖЕТІВ ПРО КАЇНА І АВЕЛЯ ТА ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

СТАРИЙ ЗАПОВІТІ РОЗПОВІДЬ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ СЮЖЕТІВ ПРО КАЇНА І АВЕЛЯ ТА ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: ознайомити учнів із уривками Старого Заповіту, охарактеризувати образ Каїна, проаналізувати моральний зміст сюжетів; розвивати навички виразного читання, аналізу художнього твору, вміння формулювати та обстоювати власну думку; прищеплювати розуміння необхідності виконувати правила морального життя, виховувати в учнів порядність, совісність, неприйняття зла.

Обладнання: хрестоматія, репродукції картин Яна Брейгеля-молодшого «Бог, що творить сонце, місяць та зірки на небосхилі», Тіціана «Каїн і Авель», Рембрандта «Мойсей зі скрижалями законів».

Перебіг уроку

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Біблія як священна книга християнства — однієї з найпоширеніших у світі релігій — справила величезний вплив на світову культуру.

Про багато біблійних сюжетів чули навіть ті люди, які ніколи не читали самої книги. Адже їх елементи використовуються у творах музики, живопису, літератури, кінематографу. На їх основі утворились відомі крилаті вислови.

Але щоб розвинути глибоке розуміння світової культури, необхідно безпосередньо ознайомитись із текстом цієї пам’‎ятки.

Тож присвятимо наш час знайомству з деякими біблійними сюжетами. На нинішньому уроці розберемо три невеликих уривки Старого Заповіту.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Старий Заповіт — це частина Біблії, що розповідає про події від створення світу до пришестя Христа. Назва «Старий Заповіт» означає давній договір, союз Бога з людством, за яким Бог готував людей до прийняття Спасителя. Упродовж багатьох століть люди повинні були пам’‎ятати про цей договір, вірувати та чекати на його прихід.

Старий Заповіт починається з опису створення світу Богом. Його авторство приписувалося пророкові Мойсею, але зараз установлено, що перші книги Старого Заповіту (П’‎ятикнижжя) належать кільком авторам.

Усні перекази про народження світу та людини існували на Близькому Сході задовго до того, як їх записали автори Біблії. У різних народів Близького Сходу (євреїв, шумерів, вавилонян, аккадців) вони збігались у багатьох деталях. Автори Біблії переосмислили ці перекази та записали їх у Книгу Буття.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають уривок із Біблії про створення світу. Потім представляють результати словникової роботи з текстом, виконаної вдома.

- Бесіда

1. Яким чином у біблійній легенді Бог створив небо, землю, світло та все інше?

2. У якій послідовності Бог створював світ? Запишіть, що було створене в який день.

3. Як Бог поставився до всього, що створив?

4. Що ви знаєте про наукові теорії походження Всесвіту?

5. У науці існують різноманітні теорії виникнення Всесвіту. Сьогодні основною вважається теорія Великого вибуху, згідно з якою колись Усесвіт перебував у початковому стані, коли матерія та енергія мали величезну температуру й густину. Приблизно 13 мільярдів років тому відбувся Великий вибух — розширення Всесвіту, виникнення матерії, простору та часу. Чи існує щось спільне між історією створення світу в Біблії і науковою теорією? Чим вони відрізняються? Пояснення вчителя. Оповідь про створення світу в Біблії не збігається з науковими версіями, адже, як казав православний священик Костянтин Пархоменко, «Біблія розповідає не про те, як влаштовано небо, а як туди потрапити». До того ж треба завжди усвідомлювати час створення священної книги. У розповіді про створення світу автори Біблії користуються науковими уявленнями свого часу, наділяючи їх додатковим богословським та моральним змістом.

Для авторів книги Земля — не куля, що летить у космічному просторі, а пласка поверхня, котру підтримують стовбури, що, у свою чергу, занурені в нижню воду. Над Землею подібно до шатра розгорнутий купол — «твердь». Цей купол утримує верхні води від падіння на Землю. Саме так у давнину уявляли собі світ мешканці Близького Сходу.

За задумом авторів текст Біблії — не хроніка історичних подій, не науковий трактат. Це розповідь про народження світу, про замисел Божий щодо цього світу та людини.

6. Як ви вважаєте, навіщо Бог, за сюжетом біблійної оповіді, створив світ та життя?

- Підсумок учителя

За біблійною оповіддю, Бог подарував людині безсмертну душу, визначивши їй ставати добрішою, постійно вдосконалюватись у любові до Бога та до інших людей, отримувати від цього все більшу радість. Однак люди порушили Божу волю. Наслідком гріхопадіння стала втрата райського життя в радості та любові.

Люди прирекли себе на існування у хворобах, злиднях і гріхах. Одним із найстрашніших із них став гріх убивства, про який розповідає легенда про Каїна і Авеля.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають уривок із Біблії про Каїна і Авеля, представляють результати словникової роботи з текстом, виконаної вдома.

- Бесіда

1. Чим займалися брати Каїн і Авель?

2. Про що попередив Бог, коли Каїн розсердився на брата?

3. Яким за характером ви уявляєте Каїна?

4. Як ви вважаєте, яке негативне почуття змусило Каїна піти на гріх убивства рідного брата?

5. Чому, на ваш погляд, Каїн не зізнався Богові у вбивстві?

6. Що засуджується в образі Каїна?

7. Проти чого застерігає трагічна історія двох братів? Чи зберегла вона актуальність у наш час? Обґрунтуйте свою відповідь.

8. Розгляньте картину Тіціана «Каїн і Авель». Яке враження вона справила на вас? Чому, на вашу думку, митець обрав для героїв саме такі пози?

- Підсумок учителя

Символічний зміст історії про Каїна і Авеля можна розтлумачити таким чином. Авель був добрим і лагідним, приніс жертву Богу від чистого серця. Тому Бог прийняв його жертву. А злий та жорстокий Каїн приніс жертву просто дотримуючись традиції. Тому Бог «не зглянувся» на його жертву.

Каїн почав заздрити братові. Сила його заздрощів була настільки великою, що він підступно вбив Авеля.

Історія двох братів вчить, що ніхто не має права відбирати життя в інших або чинити самогубство. Убивство або самогубство — найтяжчі гріхи в християнстві.

Історія Каїна і Авеля — це моральний урок, даний в образах. Натомість моральні вимоги прямо висловлені в заповідях Старого Заповіту, що складають своєрідний універсальний моральний кодекс давніх євреїв — творців Біблії.

Заповіді, за біблійною книгою Вихід, було передано людям на горі Синай через пророка Мойсея.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають уривок з Біблії про десять заповідей, представляють результати словникової роботи з текстом, виконаної вдома.

- Бесіда

1. Як ви розумієте значення слова заповідь?

2. У тлумачному словнику заповідь визначається як «біблійний вислів-наказ, вислів-повчання морально-побутового характеру». Чому словник говорить саме про морально-побутовий характер повчання? Який зв’‎язок мають заповіді з побутом?

3. Що забороняють людям робити біблійні заповіді?

4. Як ви гадаєте, чому саме ці заборони обрано як найголовніші, найважливіші?

5. Як ви думаєте, з якою метою біблійний Бог установив свій закон?

6. До чого може призвести порушення морального закону?

7. Кому, на ваш погляд, легко дотримуватися заповідей, а кому — важко?

8. Біблійні заповіді стали законом життя для багатьох народів світу. Чому, на вашу думку?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Постановка проблемних питань

1. Ґрунтуючись на розглянутих уривках, скажіть, як Бог Старого Заповіту ставиться до свого творіння — людини.

2. Над чим вас змусили замислитися проаналізовані уривки?

3. Які заповіді, на вашу думку, актуальні й для сучасної людини? Чому?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати в хрестоматії уривки з Нового Заповіту: Нагірну проповідь, притчу про сіяча, притчу про немилосердного боржника. Виконати письмову словникову роботу з уривками: виписати незнайомі слова, знайти в тлумачному словнику їхні значення та записати їх.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.