НОВИЙ ЗАПОВІТ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ НАГІРНОЇ ПРОПОВІДІ ХРИСТА. ХУДОЖНІ ТА ІДЕЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЧ ПРО СІЯЧА І НЕМИЛОСЕРДНОГО БОРЖНИКА - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

НОВИЙ ЗАПОВІТ. МОРАЛЬНИЙ ЗМІСТ НАГІРНОЇ ПРОПОВІДІ ХРИСТА. ХУДОЖНІ ТА ІДЕЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЧ ПРО СІЯЧА І НЕМИЛОСЕРДНОГО БОРЖНИКА - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Розробки уроків - Зарубіжна література 8 клас - 2016 рік

Мета: проаналізувати ідейно-художні особливості уривків із Нового Заповіту, визначити їхнє моральне значення, символічне значення їхніх образів, ознайомити з поняттям «притча», виявити ознаки жанру притчі в євангельських текстах; розвивати навички аналізу художнього твору, роботи в парі; виховувати прагнення бути порядними, милостивими, прищеплювати неприйняття пороку, зла.

Обладнання: хрестоматія, словник літературознавчих термінів, репродукція картин Карла Генріха Блоха «Нагірна проповідь», Осипа Куриласа «Христос сіяч».

Перебіг уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

- Слово вчителя з елементами бесіди

1. Із яких двох великих частин складається Біблія?

2. Чому Старий Заповіт так називається? (Новий Заповіт має таку назву тому, що присвячений пришестю на землю Спасителя — Сина Божого Ісуса Христа, який уклав із людьми новий заповіт (договір, союз). Згідно з цим договором, кожний може спастися, тобто отримати втрачене після гріхопадіння Адама райське блаженство — вічне життя з Богом.)

3. Що вам відомо про Ісуса Христа, обставини його земного життя, загибель?

4. Чого Христос навчав апостолів та інших людей?

Звернімося до тексту Нового Заповіту, розгляньмо, яких правил та істин навчав людей Ісус.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

- Слово вчителя

Із Нового Заповіту нам відомо тільки про обставини народження, смерті Христа і його проповідницьку діяльність в останні роки перед стратою. Ісус проповідував переважно в місцевості під назвою Галілея (зараз це північ Ізраїлю). Кульмінацією, тобто найважливішим моментом його проповідницької діяльності, стала Нагірна проповідь, бо в ній висловлена суть Нового Заповіту. Ісус виголосив її на горі біля містечка Капернаум.

Проповідь міститься в Євангелії від Матвія, у главах 5—7.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають уривок Нагірної проповіді з заповідями блаженства, представляють результати виконаної вдома словникової роботи.

- Бесіда

1. Проповідь Христа починається так званими «заповідями блаженства». Як ви розумієте цей уривок?

2. Що Ісус обіцяє всім тим, хто страждає? Як ви гадаєте, чому він це робить?

Пояснення вчителя. У багатьох читачів Євангелій виникає питання, чому Христос говорить, що Царство Небесне наслідують «убогі духом». Непорозуміння виникає тому, що словосполучення «вбогі духом» вважають синонімом понять «бездушний», «недалекий», «слабкий духом». Але у християнський традиції «вбогі духом» — це ті, хто намагається бути смиренним, відкинути гордощі.

3. Які образи використано у словах Ісуса про тих, хто страждає заради Господа?

4. Які заповіді та моральні закони Старого Заповіту згадує Христос у прочитаному уривку? Як він їх доповнює?

5. Дослідіть, чи виникає суперечність між старими і доповненими правилами моральної поведінки.

6. У якому вірші уривка, на ваш погляд, міститься його ідея? Обґрунтуйте свій вибір.

7. Чи потрібно, щоб настанови Христа були моральним орієнтиром для кожної сучасної людини? Обґрунтуйте свою відповідь.

8. Учені говорять про образність і живість повчань Христа. Спростуйте або підтвердьте це спостереження, використовуючи цитати з тексту.

9. Із якою метою, на вашу думку, автор проповіді вдається до незвичайних образів, порівнянь тощо?

- Підсумок учителя

У всіх проповідях та повчаннях Ісуса використано яскраві образи, порівняння, перебільшення. Так, у Нагірній проповіді він порівнює вірних Богові зі світлом і місцем на вершині гори. Нерідко в Нагірній проповіді використовуються перебільшення. Так, Ісус говорить: «Коли праве око твоє спокушає тебе, його вибери і кинь від себе» (Від Матвія 5:29). Звісно, він не закликає слухачів шкодити собі, а намагається справити на них враження, викликати серйозне ставлення до своїх слів.

Щоб донести до людей вчення Христа, автори Біблії використовують не тільки прямі повчання, а й короткі образні оповідання — притчі. У Євангеліях ми знаходимо близько тридцяти притч. Одна з найвідоміших — притча про сіяча.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають притчу про сіяча, представляють результати виконаної вдома словникової роботи.

- Бесіда

1. Знайдіть у словнику літературознавчих термінів визначення поняття «притча». Які ознаки притчі має прочитаний уривок про сіяча?

2. Чому в Новому Заповіті використано форму притчі?

3. На які умовні частини можна поділити текст притчі?

4. Дайте заголовок кожній з виділених частин і запишіть у вигляді плану.

5. Як сам Христос тлумачить зміст притчі про сіяча? Які типи людей він порівнює з зернами?

6. Що в притчі символізують образи сіяча, зерна та поля?

7. Як ви розумієте твердження: «той, хто слухає слово й його розуміє», приносить плід «один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро»?

8. Як, на ваш погляд, притча може допомогти людині в її духовному житті?

- Підсумок учителя

Притча про сіяча вчить людину прислухатися до свого серця, аналізувати, до якого з описаних типів людей вона належить, та боротися з недоліками.

Недолік, який найчастіше заважає людям на шляху до самовдосконалення в добрі,— це жорстокість до ближніх. Саме його засуджує притча про немилосердного боржника.

- Виразне читання тексту

Учні виразно читають притчу про немилосердного боржника, представляють результати виконаної вдома словникової роботи.

- Бесіда

1. Виділіть у притчі оповідну частину та ідею, тлумачення.

2. Що символізують образи царя та боржника у притчі?

3. Які негативні людські риси, окрім невміння бути милостивим, засуджує притча?

4. Чого вчить притча? Запишіть основні висновки у вигляді тез.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

- Виконання завдання (у парах)

На основі прочитаних уривків із Євангелія скласти моральний кодекс християнина.

Після виконання завдання декілька пар представляють результати роботи.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання творчим групам. Підготувати повідомлення для конференції (або презентацію) про втілення сюжетів та образів Біблії в одному з видів мистецтва.

Перша група готує повідомлення про втілення біблійних сюжетів і образів у живописі, друга група — у скульптурі, третя — у музиці, четверта — у кіно, п'ята — у літературі.