Втілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.). УРМ (усно) - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Втілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.). УРМ (усно) - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продемонструвати вплив Біблії на світове мистецтво; розкрити особливості відображення сюжетів і образів священних книг у різних видах мистецтва — живописі, музиці, кіно та ін.; розкрити гуманістичні цінності, втілені у священних книгах людства;

розвивальна: розвивати уміння характеризувати міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах священних книг; розвивати навички роботи в групах, спонукати до дослідницької та аналітичної роботи; удосконалювати навички виразного читання та вчити учнів мовленнєвої культури; розвивати художню уяву та творчі здібності;

виховна: виховувати розуміння та інтерес до різних творів мистецтва.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Обладнання: мультимедійний проектор для демонстрування презентації; виставка художніх творів (Данте Аліґ'єрі «Божественна комедія», Й. В. Гете «Фауст», В. Гюго «Собор Паризької Богоматері», Ф. Достоєвський «Злочин і кара», Л. Толстой «Війна і мир», М. Булгаков «Майстер і Маргарита», І. Франко «Мойсей»; творів Г. Сковороди, Лесі Українки, Т. Шевченка, П. Куліша та ін.); репродукції картин та скульптур(Рафаель Санті «Сікстинська Мадонна», Леонардо да Вінчі «Таємна вечеря», Рембрандт «Повернення блудного сина», Мікеланджело Буонарротті «П'єта», Джорджоне «Юдифь», Корреджо «Різдво Христове»); давньоруського іконопису (А. Рубльов «Трійця»); архітектурних пам'яток (Собор Паризької Богоматері; Андріївська церква (м. Київ)); уривки музичних творів (В. А. Моцарт «Реквієм» та ін.).

Важлива думка християнського вчення — любов до людини.

Нагірна проповідь

У Священному Письмі знаходиш усе людське життя.

Релігія створила мистецтво та літературу, все,

що було великого. Біблія — книга всесвітня.

О. Пушкін

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Урок літератури — це єдиний предмет у шкільному курсі, який з легкістю синтезує різні мистецтва (музику і живопис, скульптуру і архітектуру, кіно і театр) і з такою ж легкістю повертається до свого першоджерела — тексту. А таким відправним текстом у нас буде Біблія — Книга книг, яка завжди надихала діячів мистецтва і ніколи не залишає байдужими тих, хто розгорнув її.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Переказ учнями самостійно прочитаних притч про доброго самаритянина та про гірчичне зерно

2. Бесіда

• Що вам відомо про твори мистецтва біблійної тематики?

• Чому біблійні сюжети приваблювали художників, скульпторів, композиторів?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово учителя

— Біблія — це бездонна криниця, з якої черпали сюжети для своїх творів митці усіх часів і народів. Сьогодні ми поговоримо про втілення деяких біблійних сюжетів у мистецтві, і, можливо, нам відкриється велика тайна Святої Книги — джерела натхнення багатьох митців.

2. Самостійна робота

• На основі запропонованого вчителем та учнів, що мали випереджувальне завдання, матеріалу підготувати повідомлення.

1-ша група — «Біблійні мотиви в образотворчому мистецтві»

Завдання для групи:

• Підготувати коротку розповідь про біблійних героїв, зображених на запропонованих полотнах відомих художників. Знайти рядки Біблії, у яких йдеться про цих персонажів, дати їх коротку характеристику. Зазначити характерні особливості цього мистецького твору.

2-га група — «Біблійні образи в архітектурі та скульптурі»

Завдання для групи:

• Підготувати повідомлення про запропоновані пам’‎ятки архітектури. Зазначити особливості кожної із пам’‎яток, згадати авторів проектів та деталі їх будівництва. Окремо зупинитись на характеристиці біблійних персонажів, відтворених у скульптурних витворах.

3-тя група — «Біблійні мотиви у музиці та кінематографі»

(прослуховування музичних творів)

Завдання для групи:

• Підготувати для прослуховування уривки з музичних творів та їх коротку характеристику. На прикладі «Реквієму» Вольфганга Амадея Моцарта розкрити образи співчуття, милосердя та всепрощення. Згадати обставини, за яких «Реквієм» було написано. Обрати ілюстративний матеріал, що відповідає темі кожного твору.

4-та група — «Втілення сюжетів і образів священних книг у літературі»

Завдання для групи:

• Із запропонованих творів світової літератури відібрати для характеристики декілька, підготувати їх характеристику. Вказати, які саме біблійні персонажі чи сюжети використані під час написання літературного твору, знайти та зачитати відповідні тексти в Біблії. Обрати ілюстративний матеріал для презентації.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Закінчи речення»

(Вправу учні виконують у зошитах, зачитують за бажанням.)

• Сьогодні на уроці я дізнався...

• Сьогодні на уроці я навчився...

• Сьогодні на уроці я здивувався...

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку 3 («Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів») (для всіх учнів).

2. Підготувати повідомлення про Коран (як випереджувальне завдання для окремих учнів).