Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити ознайомлення учнів з найдавнішими пам'ятками словесного мистецтва, розвивати самостійне мислення учнів; ознайомити учнів з історією створення Корана, особливостями його побудови, засвоїти поняття сура, айят; прочитати уривки з Корана;

розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес учнів;

виховна: виховувати толерантність та повагу до культурної спадщини всіх народів світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: Коран, картки з текстами уривків з Корана, ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

• Які релігії світу є найбільш поширеними?

• Які священні книги народів світу ви знаєте?

• Коли і ким вони були створені?

• Які народи поклоняються таким книгам, як Біблія, Веди, Авеста?

• Основою якої релігії є Коран?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Здавна люди вірили в містичні властивості священних текстів. Недаремно всі релігії прагнуть зафіксувати священні тексти в їх першооснові. Пророк Мухаммед уважав першоосновою Корана Небесну Книгу, передану йому найближчим до Аллаха ангелом Джабраїлом (у Біблії — архангел Гавриїл). Саме про Коран, священну книгу мусульман, ми сьогодні й поговоримо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота

Сура (у перекладі ряд цеглин) — сукупність декількох айятів, об’‎єднаних певними спільними ознаками.

Айят — ритмічна або смислова частина сури; вірш (Мухаммад вважав кожен вірш священної книги дивом, що арабською звучить як айя).

2. Повідомлення раніше підготовлених учнів (або розповідь вчителя)

Коран. Питання авторства

Основою ісламу є Коран (у перекладі «читання»), у якому записані одкровення, отримані від Аллаха пророком Мухаммадом (Мухаммедом). За свідченням брата, халіфа Алі, всі, хто бачив пророка, були єдині в тому, що ніколи ні раніше, ні пізніше не зустрічали людини, бесіда з якою була б настільки приємною. Пророк Мухаммад проголошував проповіді, молитви, повчальні оповіді у Мецці і Медіні. Праведне життя Мухаммада записано в Сунні, що утворена з хадисів.

Загальні відомості про Коран

Коран — священна книга мусульман, Коран — це запис проповідей, що виголошені пророком Мухаммедом у формі пророчих одкровень переважно в Мецці та Медіні між 610 і 632 рр. Згодом, 651 року, ці тексти були впорядковані у рукописну книгу. Саме вона і вважається першим виданням Корана. Згідно з Ісламом, Коран не створений, а існує передвічно, він є словом Аллаха і містить його остаточну і повну волю. Оригінал Корана зберігається на небі, звідки його було послано у світ від Аллаха через ангела Джабраїла, який передавав його Мухаммеду частинами протягом 22 років. Коран був записаний зі слів Мухаммеда його сподвижниками.

Мова та особливості структури Корана

«Поетичний текст Корана з арабської мови перекладали не раз, проте знавці ісламу переконані, що відтворити духовність та божественну сутність записаних висловлювань іншими мовами не вдалося. Першу частину Корана «Аль-Фатіху» всі мусульмани повинні знати напам’‎ять. Це — як «Отче наш» у християн. Крім власне Корана, є ще й Книги тлумачень (їх близько тисячі). Традиційно Коран читають наспівно.

«Коран містить 114 сур, які, у свою чергу, поділяються на аяти. Усі сури починаються з басмалі — традиційної незмінної фрази-формули «В Ім’‎я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!». Сури за місцем проголошення поділяються на «мекканські», або ранні (послані Муххамаду до переселення в Медіну або на шляху у це місто), — загалом 86 сур — та мединські, або пізні (послані після переселення до Медіни) — 28 сур. Мекканські сури написані саджем — ритмічною та римованою прозою.

Зв’‎язної оповіді в Корані немає, кожна сура є завершеним текстом, тобто вони не мають внутрішньої композиційної єдності, а містять розрізнені проповіді без певного зв’‎язку. Сури в Корані (крім першої) розміщені за розміром — від найбільшої до найменшої.

Перші записи Корана зроблені 632 р., уже після смерті Мухаммеда. Між 650 і 655 рр. за наказом халіфа Османа був створений канонічний текст Корана (Османова редакція).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Слово вчителя

— Як буддизм, так і християнство перейняті прагненням позбутися зла, бажанням врятуватися від нього. Якщо в ісламі стверджується абсолютна відданість людини Богові, котрий є суверенним володарем космосу і людської долі, то це саме ми знаходимо і в християнстві. Отже, якщо порівнювати згадані релігії, можна побачити, що в них є багато спільного, такого, що можна цілком впевнено назвати загальнолюдськими мірилами.

Ґронування

• Скласти ґроно за темою «Коран».

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, підготуватись до контрольної роботи.