Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити ознайомлення учнів з найдавнішими пам'ятками словесного мистецтва, розвивати самостійне мислення учнів; ознайомити учнів з історією створення Корана, особливостями його побудови, засвоїти поняття сура, айят; прочитати уривки з Корана;

розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес учнів;

виховна: виховувати толерантність та повагу до культурної спадщини всіх народів світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: Коран, картки з текстами уривків з Корана, ілюстративний матеріал.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

• Які релігії світу є найбільш поширеними?

• Які священні книги народів світу ви знаєте?

• Коли і ким вони були створені?

• Які народи поклоняються таким книгам, як Біблія, Веди, Авеста?

• Основою якої релігії є Коран?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Здавна люди вірили в містичні властивості священних текстів. Недаремно всі релігії прагнуть зафіксувати священні тексти в їх першооснові. Пророк Мухаммед уважав першоосновою Корана Небесну Книгу, передану йому найближчим до Аллаха ангелом Джабраїлом (у Біблії — архангел Гавриїл). Саме про Коран, священну книгу мусульман, ми сьогодні й поговоримо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота

Сура (у перекладі ряд цеглин) — сукупність декількох айятів, об’‎єднаних певними спільними ознаками.

Айят — ритмічна або смислова частина сури; вірш (Мухаммад вважав кожен вірш священної книги дивом, що арабською звучить як айя).

2. Повідомлення раніше підготовлених учнів (або розповідь вчителя)

Коран. Питання авторства

Основою ісламу є Коран (у перекладі «читання»), у якому записані одкровення, отримані від Аллаха пророком Мухаммадом (Мухаммедом). За свідченням брата, халіфа Алі, всі, хто бачив пророка, були єдині в тому, що ніколи ні раніше, ні пізніше не зустрічали людини, бесіда з якою була б настільки приємною. Пророк Мухаммад проголошував проповіді, молитви, повчальні оповіді у Мецці і Медіні. Праведне життя Мухаммада записано в Сунні, що утворена з хадисів.

Загальні відомості про Коран

Коран — священна книга мусульман, Коран — це запис проповідей, що виголошені пророком Мухаммедом у формі пророчих одкровень переважно в Мецці та Медіні між 610 і 632 рр. Згодом, 651 року, ці тексти були впорядковані у рукописну книгу. Саме вона і вважається першим виданням Корана. Згідно з Ісламом, Коран не створений, а існує передвічно, він є словом Аллаха і містить його остаточну і повну волю. Оригінал Корана зберігається на небі, звідки його було послано у світ від Аллаха через ангела Джабраїла, який передавав його Мухаммеду частинами протягом 22 років. Коран був записаний зі слів Мухаммеда його сподвижниками.

Мова та особливості структури Корана

«Поетичний текст Корана з арабської мови перекладали не раз, проте знавці ісламу переконані, що відтворити духовність та божественну сутність записаних висловлювань іншими мовами не вдалося. Першу частину Корана «Аль-Фатіху» всі мусульмани повинні знати напам’‎ять. Це — як «Отче наш» у християн. Крім власне Корана, є ще й Книги тлумачень (їх близько тисячі). Традиційно Коран читають наспівно.

«Коран містить 114 сур, які, у свою чергу, поділяються на аяти. Усі сури починаються з басмалі — традиційної незмінної фрази-формули «В Ім’‎я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!». Сури за місцем проголошення поділяються на «мекканські», або ранні (послані Муххамаду до переселення в Медіну або на шляху у це місто), — загалом 86 сур — та мединські, або пізні (послані після переселення до Медіни) — 28 сур. Мекканські сури написані саджем — ритмічною та римованою прозою.

Зв’‎язної оповіді в Корані немає, кожна сура є завершеним текстом, тобто вони не мають внутрішньої композиційної єдності, а містять розрізнені проповіді без певного зв’‎язку. Сури в Корані (крім першої) розміщені за розміром — від найбільшої до найменшої.

Перші записи Корана зроблені 632 р., уже після смерті Мухаммеда. Між 650 і 655 рр. за наказом халіфа Османа був створений канонічний текст Корана (Османова редакція).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Слово вчителя

— Як буддизм, так і християнство перейняті прагненням позбутися зла, бажанням врятуватися від нього. Якщо в ісламі стверджується абсолютна відданість людини Богові, котрий є суверенним володарем космосу і людської долі, то це саме ми знаходимо і в християнстві. Отже, якщо порівнювати згадані релігії, можна побачити, що в них є багато спільного, такого, що можна цілком впевнено назвати загальнолюдськими мірилами.

Ґронування

• Скласти ґроно за темою «Коран».

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, підготуватись до контрольної роботи.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.