Контрольна робота з теми Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Контрольна робота з теми Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: перевірити рівень засвоєння навчального матеріалу; визначити, що учні запам'ятали про всесвітній літературний процес і національні літератури; з'ясувати, як вміють розпізнавати пам'ятки світової культури — Веди, Біблію, Коран;

розвивальна: розвивати навички зв'язного мовлення учнів, пам'ять, логічне та образне мислення, вміння узагальнювати та систематизувати вивчене;

виховна: прищеплювати вміння зосереджуватися, вдумливо виконувати роботу.

Тип уроку: урок узагальнення та контроль знань, умінь, навичок.

Обладнання: картки з двома варіантами різнорівневих тестових завдань.

Хід уроку

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАВДАННЯМИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

III. НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

I варіант

Початковий рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Дайте визначення поняття всесвітній літературний процес.

2. Назвіть священні книги народів світу.

3. Що таке афоризм?

Середній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Дайте загальну характеристику Ведам.

2. Який художній прийом обов’‎язково використовують у притчі?..

3. Що означає слово Євангеліє?

Достатній рівень (3 бали за правильну відповідь)

• Оберіть одне із пропонованих завдань.

1. Назвіть ознаки притчі як літературного жанру. Поясніть, у чому полягає цінність Ісусових притч (за Новим Заповітом).

2. Як збагачує нас знайомство з найдавнішими пам’‎ятками словесного мистецтва?

3. Як ви розумієте притчу про блудного сина?

Високий рівень (3 бали за правильну відповідь)

• Напишіть твір-мініатюру за однією із тем:

1. Біблія та її значення в житті мого сучасника.

2. Біблійні мотиви у світовій літературі та мистецтві.

3. Значення Вед, Біблії, Корана в житті громадян XXI століття.

4. Чого навчають євангельські притчі?

II варіант

Початковий рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. До якого виду мистецтва відносять літературу? Чому?

2. Скільки сур містить текст Корана?

3. Що означає слово Біблія?

Середній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Скільки частин має Біблія? Схарактеризуйте кожну з них.

Ель Греко. Христос зцілює незрячого. 1570 р.

2. Скільки Євангелій налічує Біблія? Назвіть їх.

3. Розгляньте репродукцію картини Ель Греко «Христос зцілює незрячого». Які дива творив Ісус Христос?

Достатній рівень (З бали за правильну відповідь)

• Оберіть одне із пропонованих завдань:

1. Поясніть, у чому полягає вселюдський зміст Нагорної проповіді (за Новим Заповітом).

2. Що, на вашу думку, спільного мають Веди, Біблія та Коран?

3. Як ви розумієте притчу про таланти?

Високий рівень (3 бали за правильну відповідь)

• Напишіть твір-мініатюру за однією із тем:

1. Біблійні сюжети, які мене найбільше вразили.

2. «Кожна епоха вичитує з Біблії саму себе; кожна епоха має власну... Біблію» (Я Фейербах).

3. Чому Біблія є однією з найвідоміших книг у світі?

4. Біблійні сюжети у світовій культурі.

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати короткі повідомлення про епоху античності та особливості літератури (випереджальне завдання для окремих учнів, за бажанням вчителя).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.