Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н. е.). Добре вмирати тому. Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо (VII—VI ст. до н. е.). До Афродіти (Барвношатна владарко, Афродіто). Звернення у вірші до Афродіти - богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань - АНТИЧНІСТЬ

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н. е.). Добре вмирати тому. Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо (VII—VI ст. до н. е.). До Афродіти (Барвношатна владарко, Афродіто). Звернення у вірші до Афродіти - богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань - АНТИЧНІСТЬ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: завершити роботу над уривком з поеми Гомера «Іліада»; ознайомити з особливостями давньогрецької лірики, її жанрами, головними представниками; дізнатись значення слова елегія, вчити визначати жанр вірша; ознайомити учнів з особистістю Тіртея, Сапфо та особливостями їхньої лірики;

розвивальна: розвивати увагу, уміння слухати й запам'ятовувати;

виховна: формувати читацький інтерес та виховувати повагу до митців.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: тексти поезій Тіртея, Сапфо; схеми-таблиці (за можливості — мультимедійна презентація).

Є деяка насолода й у сльозах.

Овідій

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бесіда

• Чому Пріам пішов до Ахілла?

• Чого сподівається Пріам, коли звертається до Ахілла?

• Як реагує на слова Пріама Ахілл?

• Як можна пояснити вчинок Ахілла?

• Які почуття виникли у вас під час читання уривка?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— У VII-VI ст. до н. е. почали активно виникати поліси. Це створило сприятливі умови для розвитку нових жанрів, зокрема ліричної поезії. Епос ішов у минуле. Греки сприйняли руйнацію старих, родоплемінних порядків як розпад належної гармонії. Людина опинилася перед необхідністю персонального духовного самовизначення в нових умовах. Це спонукало її по-новому дивитися на світ, суспільство і своє призначення в земному житті. Сьогодні ми говоритимемо про давньогрецьку лірику, представлену творчістю Тіртея і однієї з перших поетес у світовій літературі — Сапфо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Лекція вчителя

— Давньогрецька лірика — поезія для слуху. Її не записували, а виконували за допомогою музичних інструментів — ліри або кіфари. Текст і мелодія мали однакове значення. Аристотель і Платон вважали, що «лірика заспокоює психіку людини». А Піфагор стверджував, що увесь світ побудований на музиці.

Термін лірика з’‎являється дуже пізно — у III ст. до н. е. До цього часу греки всю поезію називали меліка (від melosмелодія), що характеризувалася розмаїтим комбінуванням віршових розмірів та фольклорних форм (епіталами, гіменеї, заплачки, гімни тощо). Наявність мелодії покладено в основу класифікації поезії.

Розрізняли:

сольну меліку (Сапфо, Анакреонт, Алкей), що бере початки у любовних, весільних і застольних піснях.

хорову меліку, що має витоки в урочистих, обрядових уславленнях і гімнах;

декламаційну лірику, яку ділили на елегії і ямб.

2. Словникова робота

Ямб — двоскладова стопа з наголосом на другому складі (назва виникла від слова ямбікедудка).

Хорей — двоскладова стопа з наголосом на першому складі.

Елегія — повчальний вірш, що містить заклик до важливих і серйозних справ, роздуми, афоризми; пишуть двовіршем: гекзаметр + пентаметр.

3. Біографічні відомості про Тіртея

(слово вчителя або мультимедійна презентація)

4. Бесіда за змістом елегії «Добре вмирати тому...»

• Про які дві долі людини-воїна йдеться в елегії?

• 3 якою метою автор змальовує долю двох воїнів?

• Який висновок ми можемо зробити?

• Що повинна робити чесна людина?

• Як ми можемо сформулювати головну тему вірша?

• Доведіть, що цей вірш є елегією.

5. Біографічні відомості про Сапфо

(Повідомлення учнів за випереджувальним завданням або мультимедійна презентація.)

6. Читання та аналіз поезії Сапфо «Барвношатна владарка, Афродіто...» Бесіда

• Кому присвячено вірш?

• Про що просить лірична героїня у богині?

• Які художні засоби використала Сапфо у творі?

• Знайдіть у творі епітети та метафори.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

• Коли виникла лірика?

• Як виконувалися поетичні твори у Давній Греції?

• Назвіть жанри давньогрецької лірики та їх особливості.

• Які факти з біографії Тіртея і Сапфо вам запам’‎ятались?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підготувати виразне читання елегії Тіртея «Добре вмирати тому...» (для всіх учнів).

2. Підготувати повідомлення про давньогрецький театр (індивідуальні завдання).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.