КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Дата

Тема уроку

І СЕМЕСТР. Вступ

1

 

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

2

 

Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах

Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури

3

 

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів

4

 

Веди (огляд). Веди як пам’‎ятка індоєвропейської словесності II—І тис. до н. е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’‎ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед

5

 

Біблія як основа двох релігій — юдейської та християнської. Структура Біблії, її складники. Зв’‎язок Біблії з історією і міфологією

6

 

Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей)

7

 

Новий Заповіт (Євангеліє). Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів

8

 

Урок розвитку мовлення (усно). Втілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.)

9

 

Коран (огляд). Коран — головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи, моральні настанови в Корані. Структура Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

10

 

Контрольна робота за розділами «Вступ», «Священні книги людства як пам’‎ятки культури і джерело літератури» (різнорівневі запитання)

Античність

11

 

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури

12

 

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.)

13

 

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу

14

 

Міфи Троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла.

Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах Троянського циклу. Ключові образи циклу. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.)

15

 

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші 140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора

16

 

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей (VII ст. до н. е.). «Добре вмирати тому...». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. Сапфо (VII-VI ст. до н. е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...). Звернення у вірші до Афродіти — богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань

17

 

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми — трагедія і комедія

18

 

Есхіл (бл. 525 — бл. 456 рр. до н. е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи

19

 

«Золота доба» давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). «Енеїда»

(огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’‎язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Рима

20

 

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н. е.). «До Мельпомени» («Мій пам’‎ятник стоїть...»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’‎ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

21

 

Публій Овідій Назон (43 р. до н. е. — бл. 18 р. н. е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (у межах циклу «Сумні елегії»)

22

 

Позакласне читання. Овідій «Метаморфози» («Потоп», «Філемон та Бавкіда»)

23

 

Контрольна робота за розділом «Античність» (твір)

Середньовіччя

24

 

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру за доби Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході

25

 

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701-762 рр.). «Печаль на яшмовому ґанку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя

26

 

Ду Фу (712—770 рр.). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв’‎язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

27

 

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048 — після 1122 рр.). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа

28

 

Позакласне читання. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором)

29

 

Урок розвитку мовлення (письмово). Спілкування з поетом

30

 

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда» (X ст.) (2—3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.).

Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору

31

 

Аліґ’‎єрі Данте (1265-1321 рр.). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

32

 

Контрольна робота за розділом «Середньовіччя» (різнорівневі запитання і завдання)

33

 

Узагальнення та систематизація знань, здобутих у 1 семестрі. Презентація епохи, яка найбільше запам’‎яталася

II СЕМЕСТР. Відродження

34

 

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні ознаки ренесансної культури і літератури

35

 

Франческо Петрарка (1304—1374 рр.) — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в «Книзі пісень»

36

 

Ф. Петрарка. Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки

37

 

Урок виразного читання напам’‎ять «3 журбою радість обнялась»

38

 

Вільям Шекспір (1564-1616 рр.). Роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва

39

 

Вільям Шекспір. Сонети № 66, 116, 130. Художні особливості сонетів В. Шекспіра. Основні теми сонетів В. Шекспіра — кохання до Смаглявої леді, дружба

40

 

Трагедія «Ромео і Джульетта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їх еволюція)

41

 

Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь

42

 

Позакласне читання. Шекспір та його комедії

43

 

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616 рр.). «Дон Кіхот» І частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’‎язок з лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору (ситуації «великої дороги», випробування)

44

 

Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса — парні образи, у яких втілено високу мрію і прагматизм

45

 

Урок розвитку зв’‎язного мовлення (усно) за романом Сервантеса «Дон Кіхот». Смішне та комічне в романі. «Донкіхотство»

46

 

Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність «вічних образів» до сьогодні

47

 

Контрольна робота за темою «Відродження». Написання твору

Бароко і класицизм

48

 

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві

49

 

Формування нового бачення світу і людини в епоху бароко. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки

50

 

Луїс де Ґонґора-і-Арґоте (1561-1627 рр.). «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя

51

 

Джон Донн (1572-1631 рр.). Сонет «Щоб мучить мене...». Роздуми про духовну сутність людини у віршах письменника. Напруження почуттів та емоцій ліричного героя. Символіка. Поетична мова

52

 

Позакласне читання. Педро Кальдерон де ла Барка. «Життя — це сон»

53

 

Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму

54

 

Мольєр (1622-1673 рр.). «Міщанин-шляхтич». Мольєр — майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра в драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво

55

 

Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення

56

 

Образна система комедії. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.)

57

 

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру

58

 

Урок розвитку мовлення (письмово). Написання твору за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»

59

 

Контрольна робота за темою «Бароко і класицизм» (різнорівневі запитання і завдання)

Література XX—XXI ст. «У пошуках себе і високого польоту»

60

 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944 рр.). «Маленький принц» — філософська алегорична казка-притча

61

 

Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц»

62

 

Філософський зміст казки «Маленький принц». Художні образи твору

63

 

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття

64

 

Втілення в образі чайки Джонатана прагнення високої мети

65

 

Алегоричні образи повісті. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі

66

 

Барбара Космовська (нар. 1958). «Буба». Художній світ Б. Космовської

67

 

Барбара Космовська. «Буба», Батьки — діти, діди — онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі

68

 

Сучасна зарубіжна поезія. Ристо Раса

69

 

Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за темою «Література ХХ-ХХІ століття»

Підсумки

70

 

Узагальнення й систематизація навчального матеріалуНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.