Золота доба давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). Енеїда (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’‎язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Рима - АНТИЧНІСТЬ

Золота доба давньоримської літератури. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.). Енеїда (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’‎язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Рима - АНТИЧНІСТЬ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: розповісти учням про «золоту добу» Октавіана Августа, ознайомити з життям і творчістю Вергілія, з'ясувати походження слова «меценат»; ознайомити з історією створення поеми «Енеїда» та її сюжетом; уміти простежувати зв'язок твору з гомерівським епосом та міфологією;

розвивальна: продовжити роботу над виразним читанням; розвитком уважності, умінням виступати з повідомленнями;

виховна: поглиблювати інтерес до давньоримської літератури.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: картки з уривками з «Енеїди» Вергілія; портрети Вергілія та ілюстрації до твору (за можливості — мультимедійна презентація).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Перевірка складених кросвордів з коментарями учнів до них (можлива взаємоперевірка сусідів по парті).)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Появу «Енеїди» захоплено зустріли сучасники. Ще до появи твору (Вергілій зачитував друзям лише окремі частини) Проперцій урочисто вітав «Енеїду» як шедевр, величніший від «Іліади». Уся подальша римська література розвивалась під потужним впливом поеми Вергілія. Вірші з «Енеїди» часто цитували під час розмови, брали епіграфами до творів мистецтва, карбували на предметах розкоші. Отже, про цю поему сьогодні й поговоримо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. «Золота доба» Октавіана Августа

(Повідомлення заздалегідь підготовленого учня або мультимедійна презентація з коментарями вчителя.)

Найвищі досягнення римської літератури пов’‎язують з часом правління Октавіана Августа. Після смерті Цезаря Октавіану вдалося покласти край громадянським війнам і стабілізувати політичне й економічне становище в державі. Август намагався зміцнити державу шляхом відродження старовинних чеснот, релігійності і суворої простоти звичаїв. Він почав будувати храми, роздавати орні землі ветеранам своїх військ, тому що вважав, що праця на землі облагороджує. Августу вдалося піднести значення міфу про богообраність римського народу. Себе Август вважав нащадком Венери. Август розумів, що без культури немає ідеології, тож зрозуміло, що важливу роль у цьому він відводив літературі. Наближений до Августа вельможа Гай Цільній Меценат згуртував навколо себе кращих поетів, творчість яких мала підсилювати блиск імператора. Адже Август створював умови для бідних поетів, а ті мали підтримувати принцепса. У цьому гуртку були Вергілій, Горацій, Проперцій, Варій Руф, Азінній Палліон.

Зауважимо, що творчість Вергілія і Горація виходить далеко за межі оспівування імперії.

2. Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н. е.) — найуславленіший поет імператорського Риму

(Розповідь вчителя або заздалегідь підготовленого учня з використанням відповідного ілюстративного матеріалу.)

3. Історія створення «Енеїди»

(Повідомлення наперед підготовленого учня або розповідь вчителя.)

«Енеїда» — велика епічна поема, замовлена Августом. Вергілій повинен був написати панегірик про самого Августа. У пролозі він мав описати міфічних предків Августа, який начебто вів рід від Венери. Вергілію дали час для роботи — 12 років, але поему він так і не завершив. Спочатку він написав твір прозою, а потім перекладав гекзаметром. Перед смертю заповів своєму другові спалити «Енеїду». Про Августа Вергілій не написав ні слова, але той не став її знищувати, адже в поемі йшлося про те, що римляни — це обраний народ, якому призначено правити світом, бо ними опікуються самі боги.

Поема має 12 книг. Вергілій ділить її на дві частини. Перша частина (5 книг) — втеча Енея з Трої, охопленої вогнем, і прибуття до Карфагена. Друга частина (7 книг) — розповідь про війни в Італії. Посередині шостої книги — розповідь про спуск Енея в царство мертвих. Еней спускається довідатися, куди він пливе й про майбутню долю Рима. Вергілій ніби об’‎єднав «Іліаду» й «Одіссею» у зворотному порядку. Поет не приховував, що як приклад використав Гомера.

4. Бесіда за уривками з поеми «Енеїда»

«Заспів» (книга І, вірші 1-33)

• 3 якою метою у поемі подається заспів?

• У яких словах заспіву міститься ідея твору?

«Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму» (книга 6, вірші 752-853)

• У чому полягає мета розповіді ліричного героя?

• 3 яких слів можна зробити висновок про призначення Енея?

• Як в уривку описано спосіб життя римлян?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія. «Кола Вена»

• «Енеїда» Вергілія — твори Гомера — міфологія.

Що спільного та чим різняться «Енеїда» Вергілія і твори Гомера?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Створити ілюстрацію до поеми Вергілія «Енеїда» (словесну або у вигляді малюнка); підготувати розповідь від першої особи «Я, Еней — ...» або «Я, Вергілій — ... * .