Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701-762 рр.). Печаль на яшмовому ґанку, Призахідне сонце навіює думки про гори, Сосна біля південної галереї (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо (701-762 рр.). Печаль на яшмовому ґанку, Призахідне сонце навіює думки про гори, Сосна біля південної галереї (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: визначити характерні ознаки середньовічної китайської поезії; дати коротку інформацію про особливості розвитку китайської лірики епохи Тан; ознайомити з життям та творчістю Лі Бо; розкрити основні теми, мотиви та вплив даосизму на світогляд митця;

розвивальна: збагачувати словниковий запас учнів;

виховна: виховувати інтерес до східних культур, розвивати образне мислення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь і навичок.

Обладнання: тексти поезій Лі Бо; відеоматеріали, ілюстративний матеріал із зображенням природи Китаю.

О Бо, що не має в поезії суперників, подібний

до вітру в просторах, з нетутешніми думками!..

Ду Фу

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

• Розповідь про епоху Середньовіччя за складеним вдома ґроном.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Коротка характеристика китайської поезії епохи Тан (розповідь учня)

— З 618 року в Китаї починається правління династії Тан, котре тривало майже триста років. Правителі Тан опікувалися розвитком культури, уміння ж писати вірші стало обов’‎язковим імператорським іспитом для охочих стати чиновником.

Світогляд літератора епохи Тан набагато розширився. Життєвий досвід поета вже не обмежувався рідним селищем і недалеким містечком, а охоплював велику країну з неоднаковими умовами життя в різних її куточках.

Лірична поезія продовжила й розвинула досягнення минулого. Долаючи змістову невибагливість та барвистість стилю віршів V-VI століть, перші поети вже тяжіли до простоти форми й глибини поетичної думки.

Новаторство танської поезії поєднувалося з традиційністю зображальних засобів. Гори й ріки, застава та місяць, мандрівник, верба й весна — всі ці теми існували й розвивались у китайській поезії з давніх-давен, набуваючи протягом століть нової забарвленості. У добу Середньовіччя в Китаї виникає пейзажна лірика. Окрім «тихої», споглядальної поезії того часу, виник й інший напрям — поезія битв і мандрів, яка зображувала людину за неспокійних, бурхливих обставин. Біля витоків танської поезії стояли такі видатні майстри, як Ван Бо, Лу Чжао-лінь, Чень Цзі-ан, Мен Хао-жань, Гао Ші та інші. Кожен із цих різних поетів так чи інакше передував творчості своїх геніальних сучасників — Лі Бо та Ду Фу.

2. Словникова робота

Даосизм (дао — шлях) — одне із філософських учень Китаю, згідно з яким людина є частиною Всесвіту, людина і природа — єдине ціле, тому, пізнавши природу, можна пізнати людину.

Конфуціанство — етико-політичне вчення давньокитайського мислителя Конфуція (VI ст. до н. е.), у вченні якого головним є поняття «жень» — гуманність.

Елегійний — сумовитий, журливий; який викликає меланхолійну задумливість.

3. Короткий огляд життя Лі Бо

(Слово вчителя з демонструванням мультимедійних матеріалів.)

4. Особливості лірики Лі Бо

— Поезію Лі Бо називають «поезією гір та річок»; у ній неприховане захоплення природою поєднується з філософськими роздумами митця.

Ліричний герой Лі Бо — мандрівник, відлюдник, але він переймається тривогами й переживаннями людей.

Його характерні риси — споглядальність і самозаглибленість: зміни у природі та зміни у власному внутрішньому світі цікавлять його однаково.

5. Читання та аналіз поезії Лі Бо «Печаль на яшмовому ґанку»

(за випереджувальним завданням)

Матеріали до аналізу вірша «Печаль на яшмовому ґанку»

Жанр — філософська лірика. Поет передає свої роздуми над сутністю життя. Змальована картина осіннього вечора (чи ночі). Спочатку поет спостерігає її зовні — стоячи на яшмовому ґанку (яшма — гірська порода, що буває червоного, зеленого чи сірого кольору), на якому поет промочив панчохи, бо сходи вкриті холодною росою. Два наступних рядки — це споглядання осінньої ночі зсередини будинку. Цікаво, що поет дивиться не просто через вікно, а через закриту фіранку, що притлумлює, пом’‎якшує і світло, і кольори. Тому на матеріалі цієї поезії можна провести конкурс малюнка: перша група учнів малює картину зовнішнього споглядання, друга — споглядання з вікна.

Чи відповідає текст вірша його назві — «Печаль на яшмовому ґанку»? Так. Цьому сприяє перелічувальна інтонація, монотонна мелодика, симетрична будова вірша (з обох точок зору картина сумна) і відповідні художні засоби.

Партитура для виразного читання вірша

На яшмовім ґанку | біліє холодна роса. |

Промокли панчохи. | Пливуть мовчазні небеса. |

Дивлюсь крізь фіранку | на місяць осінній печальний — |

На тихій воді j він тремтить | і повільно згаса. |

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

• Що було незвичного в житті Лі Бо?

• Яких поглядів дотримувався поет? Що таке дао?

• Чим, на ваш погляд, особливі вірші Лі Бо? Які почуття вони викликають?

• Розкрийте елегійні мотиви у вірші «Печаль на яшмовому ґанку».

• Чи можна говорити на основі прочитаних вами віршів Лі Бо про філософське бачення поетом навколишньої природи?

• У чому полягає своєрідність світосприйняття поета Лі Бо?

2. Рефлексія

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати у робочі зошити художні засоби, за допомогою яких поет створює картину ночі у вірші «Печаль на яшмовому ґанку»; вірш вивчити напам’‎ять.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.