Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048—1122 рр.). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям (бл. 1048—1122 рр.). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: опрацювати матеріал про виникнення та розвиток класичної персько-таджицької літератури, ознайомити з її головними темами та образами; познайомити учнів з особистістю Омара Хайяма, увести у світ його поезії; повторити відомості з теорії літератури, опрацювати нові терміни;

розвивальна: розвивати образне мислення та увагу до художнього слова;

виховна: виховувати інтерес до філософської лірики Омара Хайяма та до східної літератури загалом; сприяти етичному та естетичному вихованню.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі умінь та навичок.

Обладнання: карта, схеми, портрет Омара Хайяма, зображення перських мініатюр; картки з рубаї О. Хайяма; мультимедійні матеріали.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Особливості поезії Лі Бо

Особливості поезії Ду Фу

Образи природи

Пейзаж

Деталі

Злиття людини з природою

Образи природи

Пейзажі

Викриття несправедливості

Гноблення

Свавілля

Контрасти

Страждання людей вище за власні

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Напевно серед нас нема людини, яка б не чула імені Омара Хайяма — відомого мислителя середньовічного Сходу. Омар Хайям залишив по собі величезну кількість наукових трактатів і досліджень, та все ж у світі його знають більше як поета, ніж як ученого. Його дивовижні чотиривірші (рубаї) й досі захоплюють читачів своєю філософською глибиною, щирістю почуттів, лаконічністю, вишуканою простотою зображувальних засобів і водночас гнучкістю форми, яскравою ритмомелодикою. Саме про митця та епоху, у яку він творив, ми сьогодні й поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Особливості персько-таджицької літератури

(Лекція вчителя з використанням мультимедійних матеріалів та ілюстративного матеріалу.)

2. Теорія літератури (словникова робота)

Фарсі — мова, якою створювалась персько-таджицька література; її розквіт припадає на X-XV ст., які називають «золотою добою» в історії культури Сходу.

Рубаї (збірна форма — рубайат) — найпоширеніша жанрова форма класичної поезії, чотиривірш філософського або любовного змісту; іноді рубаї міг мати певний сюжет. Зазвичай в них римуються перший, другий і четвертий рядки, в кожному рядку — від 11 до 13 складів.

Іноді у віршах трапляється редиф — незмінне слово (або група слів), що повторюється наприкінці рядка після рими; за законами східної поетики редиф має логічно продовжувати зміст рядка, а не бути просто додатком.

Касиди — урочистий вірш-панегірик (хвала), у якому уславлюється високий покровитель поета або якась важлива подія. Виник в арабській поезії ще до появи ісламу (тобто до VI ст. н. е.); у Х-ХІ ст. касида була чи не найпоширенішою поетичною формою, тому цей період в історії персько-таджицької класичної поезії називають періодом касиди. Касида має своєрідну композицію:

1) ліричний вступ, де описують красу природи або любовні почуття; 2) перехід до панегірика; 3) основна частина; 4) заключна частина, де поет нагадує про себе (натяк на винагороду) і благословляє свого покровителя.

Газель — вірш любовного змісту, у якому уславлюють красу жінки, кохання, вино, квіти, весняну природу. Часто в газелях йдеться про нещасливе кохання, про страждання й муки, які вона несе, звучать мотиви туги й суму, спричинені розлукою, тощо. Газелі завжди виконували під музичний акомпанемент.

2. Знайомство з особистістю Омара Хайяма

• Виступ від першої особи, здійснений наперед підготовленим учнем.

• Читання та обговорення рубаї (робота в малих групах).

Завдання для груп:

1-ша група. Прочитати рубаї, пояснити зміст.

2-га група. Визначити тему та ідею вірша.

3-тя група. Назвати художні засоби.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Провідні ідеї усіх рубаї Омара Хайяма — ідея свободи особистості.

• Провідні мотиви усіх рубаї Омара Хайяма:

• мотив добра і зла;

• мотив справедливості і кривди;

• мотив філософських роздумів про життя людини, її призначення на цьому світі;

• мотив швидкоплинності часу;

• мотив перевтілення душі;

• мотив злиття природи та людини.

— Для Хайяма-поета людина — це найвища й найдосконаліша істота на землі. Поет високо цінує її розум, натхнення, допомагає позбутися невпевненості, звільнитися від духовного рабства. Поет вважав, що тільки вільна людина може відкривати закони природи, розгадувати таємниці Всесвіту.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Підсумкове опитування

• Які факти з життя Омара Хайяма вам запам’‎яталися найбільше і чому?

• Майстром якого поетичного жанру є Хайям?

• Які головні теми його поезій?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити напам’‎ять (за вибором) 2-3 рубаї Омара Хайяма.

2. Підготувати повідомлення про Рудакі (випереджувальне завдання для 1-2 учнів).