Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: пригадати основні види мистецтва та їх характерні ознаки; з'ясувати, яке місце серед них посідає література; навчити учнів розрізняти поняття «культура» і «література»; дати визначення понять рід літератури, епос, лірика, драма, вказавши їх характерні ознаки; порівняти ознаки епосу, лірики, драми;

розвивальна: розвивати увагу та усне мовлення учнів;

виховна: виховувати повагу до літератури як мистецтва слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: епіграфи, таблиця, словник-довідник «Зарубіжна література».

Мистецтво — саме життя, і воно безсмертне.

Оскар Уайльд

Що є мистецтво? Це могутній голос народу, що лунає з уст обраних умільців.

П. Загребельний

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Відомий німецький філософ Георг Вільгельм Фрідріх Гегель колись сказав: «Справжні безсмертні твори мистецтва залишаються доступними і дарують насолоду всім часам і народам». Що ж таке мистецтво і чому воно здатне принести велику насолоду людям?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Інтерактивна вправа» «Продовж речення "Мистецтво — це..."»

2. Бесіда

• Які види мистецтва ви знаєте?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з епіграфами уроку

Бесіда

• Поясніть, як ви розумієте запропоновані епіграфи.

2. Лекція вчителя

Література (лат. literature — написане, від litera — буква, літера) — сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства; різновид мистецтва — мистецтво слова, що відображає дійсність у художніх образах, створює нову художню реальність; результат творчого процесу автора, зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер.

Вирізняють літературу технічну, наукову, довідкову та художню, призначену спеціально для задоволення пізнавальних, інтелектуальних та естетичних потреб.

У 8 класі ми розпочинаємо вивчати основні етапи розвитку літератури на тлі світової культури, дізнаємося про специфічні особливості різних родів і жанрів літератури, досліджуватимемо їх розвиток у хронологічній послідовності.

3. Словникова робота

Рід літератури — це частина творів літератури (у тому числі й усної народної творчості, або фольклору), для яких спільною є специфіка зображуваного в них життя й характер його подання в словесному матеріалі.

Лірика (від грец. lyra — струнний музичний інструмент, під акомпанемент якого в Стародавній Греції виконували пісні й вірші) — один із трьох основних літературних родів, у якому життя відображається через передання почуттів, думок, переживань людини (ліричний герой) за певних обставин, під впливом певних подій. Специфікою лірики є те, що в ній з особливою виразністю виявляється емоційне ставлення автора (або ліричного героя) до об’‎єкта зображення й сюжет фактично відсутній. Вести мову про сюжет, подієвість у ліриці можна лише з огляду на певний розвиток почуттів, про які йдеться у творі.

Драма (від грец. drama — дія) — один із трьох основних літературних родів, який об’‎єднує твори, що змальовують світ у формі дії, яка розгортається через діалоги і монологи дійових осіб. Драматичні твори здебільшого призначені для сценічного втілення.

Епос (від грец. epos — слово, розповідь) — один із трьох основних родів художньої літератури (нарівні із лірикою й драмою), який об’‎єднує твори, орієнтовані на зображення зовнішнього світу, розповідь про людей (персонажі, герої) і події від третьої особи й найчастіше репрезентовані прозою.

4. Робота з таблицею «Роди та жанри літератури»

Роди та жанри літератури

Рід літератури

Жанри

Жанрові різновиди

Лірика

Вірш, пісня, елегія, послання, медитація, гімн, ідилія, мадригал, епіталама, ліричний портрет, етюд, ода, епіграма та ін.

Інтимні, або особисті; громадянські, або політичні; патріотичні, пейзажні, філософські та інші твори

Драма

Комедія, драма, трагедія, трагікомедія, трагіфарс, водевіль та ін.

Історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, філософські та інші твори

Епос

Епопея, роман, повість, оповідання, новела, нарис, казка, есе, ескіз, шкіц, образок та ін.

Історичні, соціально-побутові, соціально-психологічні, пригодницькі, фантастичні та інші твори

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Робота з уривками текстів

• На основі запропонованих уривків учні визначають рід літератури, аргументують свою думку.

2. Рефлексія

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити опрацьовані на уроці терміни.

2. Випереджувальні завдання для окремих учнів: підготувати короткі повідомлення за темами: «Стародавня література», «Середньовічна література», «Література епохи Відродження», «Література епохи Просвітництва», «Література XIX ст.», «Література модернізму», «Література постмодернізму».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.