Урок позакласного читання. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором) - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Урок позакласного читання. Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором) - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити знайомство з персько-таджицькою літературою; ознайомити учнів з фактами біографії Рудакі та особливостями його творчості; поглибити знання з теорії літератури;

розвивальна: розвивати образне та поетичне мислення;

виховна: виховувати гуманізм та високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок додаткове читання з елементами аналізу ліричного твору.

Обладнання: текст поезій Рудакі; портрет Рудакі, перські мініатюри (за можливості — мультимедійні матеріали).

Відколи сонце сяє серед неба,

Не жив такий, кому знання не треба.

Рудакі

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Виразне читання учнями напам'ять рубаї Омара Хайяма

2. Літературний диктант

• Персько-таджицька література виникла з ... (давньої перської, арабської та давньої таджицької літератур).

• Персько-таджицьку літературу писали мовою ... (фарсі).

• У центрі уваги персько-таджицької літератури була ... (людська особистість).

• Основна ідея персько-таджицької літератури — ... (усвідомлення людської гідності). ....

• Теми персько-таджицької ліричної поезії — ... (роздуми про природу людини, про дорогоцінний дар життя, його сенс, а також про взаємини людини з Богом, пошуки істини та пізнння людиною світу).

• Мусульманський Ренесанс тривав упродовж... (X-XV ст.).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Відомості про життя Рудакі

(Виступ учня/учнів за випереджувальним завданням.)

2. Словникова робота

Бейт (двовірш) — основна одиниця віршування, поділяється на два піввірша з однаковою кількістю складів (від 10 до 14) у кожному. За кількістю бейтів визначають обсяг певного твору. У жанрових формах лірики римуюті ся закінчення кожного бейта, і ця рима є наскрізною в усьому творі. Бейт може бути самостійним поетичним висловом, і тоді його називають фард. Завдяки своїй завершеності, афористичному змісту фард сприймають як крилату сентенцію морального або філософсько-дидактичного (повчального) характеру.

3. Читання поезій Рудакі

(Робота в парах, завдання для пар однакове, що дозволяє порівняти результати роботи.)

1) Робота з бейтом

• Яким постає образ автора в цих поезіях?

До тебе прагне вся краса земна, / Як до провалля прагне бистрина.

У час розлуки я горю на вогнищі твоїм, / Навіщо ж деревом тобі опалювати дім?

Дай один цілунок, тільки хай він тягнеться години. / Нащо борг такий, кохано, розбивати на частини?

2) Робота з газеллю

• Визначте тему вірша та художні засоби, що створюють відповідний настрій поезії.

О дівчино! Розлуки буревій / 3 корінням вирвав цвіт моїх надій!

Чи став би я навік твоїм рабом, / Якби не став арканом локон твій?

Хто має тільки душу, той ціни / Твого цілунку і питать не смій.

Що сонячніш горить твоя краса, / То менше світла у душі моїй.

3) Робота з газеллю

• Визначте ідею вірша, доведіть справедливість думки автора. Чи погоджуєтесь ви з нею?

Відколи сонце сяє серед неба, / Не жив такий, кому знання не треба.

Які б віки прадавні не взяли ми — / Розумні люди мовами усіми

Знання шукали, сил не шкодували / І речення у скелю вкарбували:

«Знання для серця — світоч найясніший, / Знання для тіла — панцир найміцніший».

4) Робота з рубаї

• Визначити тему та ідею вірша; довести, що це рубаї.

Себе в руках весь час тримати — от справжнє благородство.

Глухих, сліпих не ображати — от справжнє благородство.

Не благородство — наступити на груди бідному, що впав,

Ні, руку впалому подати — от справжнє благородство!

5) Робота з рубаї

• Чим утішає себе Рудакі в незгодах і які художні засоби використовує у вірші?

Ей, Рудакі, од кайданів печалі звільнись!

Завжди веселий, вперед безтурботно дивись.

Думаєш, тільки тобі одному так погано?

В цілому світі не краще! Живи й не журись!

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОПРАЦЬОВАНОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

— Поет був прихильником фольклорних жанрів, епічних мотивів, міфічно- казкових образів стародавньої іранської культури. Зі стародавньої іранської традиції він привніс у структуру вірша симетричність й особливу музичну чіткість. Завдяки цьому рубаї поета досягли поетичної завершеності та виразності, незважаючи на мінімальний обсяг чотиривірша.

Стиль Рудакі ще середньовічні вчені визначили як «легкий». Йому притаманні яскрава образність без манірності та надмірної ускладненості, живе сприйняття природи та олюднення її, народна простота й наспівна музичність.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

• Вільне письмо за темою «Поезія Рудакі».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відомості про життя та творчість поетів персько-таджицької літератури.

2. Скласти кросворд за темою «Мусульманський Ренесанс».

3. Підготувати запитання з теми «Середньовічна література» для взаємної перевірки.