Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття. Пісня про Роланда (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в Пісні про Роланда. Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття. Пісня про Роланда (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в Пісні про Роланда. Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: повторити відомості про героїчний епос; сформувати уявлення про французький героїчний епос; з'ясувати історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості переробляння історичного факту в поемі; вчити характеризувати героїв французького епосу, визначати елементи фольклору та особливості поетичної мови;

розвивальна: розвивати усне мовлення, активізувати читацьку діяльність учнів;

виховна: виховувати високі моральні якості, інтерес до історичного минулого інших народів світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі нових вмінь і навичок.

Обладнання: тексти «Пісні про Роланда»; ілюстрації картини Жана Фуке «Загибель Роланда», середньовічних репродукцій із зображеннями рицарів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення понять з теорії літератури

Героїчний епос — збірна назва фольклорних творів різних жанрів (думи, історичні балади, легенди, перекази), у яких відображені воля, завзяття народу в боротьбі з ворогом, злом, несправедливістю, прославляються розум, сила й мужність воїнів, богатирів, народних месників. Центральним персонажем героїчних епосів усіх народів є воїн-богатир.

2. Бесіда

• У яких творах, прочитаних вами раніше, ви зустрічали описи, пов’‎язані з епохою Середньовіччя? (Вальтер Скотт «Айвенго», Йоганн Шіллер «Рукавичка»)

• Хто такий рицар?

• Які якості характеру мали визначати справжнього рицаря?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Художні досягнення культури Середньовіччя було втілено в героїчному епосі різних народів, який ґрунтувався на творах усної народної творчості і відображав інтереси тих народностей, що в цей час формувалися. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема і французького епосу («Пісня про Роланда»), і німецького («Пісня про Нібелунгів»), і іспанського («Пісня про мого Сіда»), і слов’‎янського («Слово о полку Ігоревім»), Сьогодні ми ознайомимося з героїчним епосом Франції та найвідомішою його пам’‎яткою.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Історична основа та історія створення «Пісні про Роланда»

(Виступ учня за випереджувальним завданням.)

2. Сюжет «Пісні про Роланда»

(Виступ учня за випереджувальним завданням.)

Характеристика ключових образів «Пісні про Роланда»

(Робота в групах (на основі запропонованих учителем уривків твору).)

Граф Роланд — мужній і сильний воїн, відданий своєму королеві й сповнений патріотичних почуттів, рицар без страху і докору. Як почесний обов’‎язок прийняв граф наказ короля прикривати тил франкського війська. Тільки про свою «красуню-Францію» думає він, коли вирішує прийняти нерівний бій. Закони рицарської честі забороняють Роландові благати про допомогу, він воліє краще загинути, ніж порушити кодекс честі. Суворий характер Роланда увиразнюють такі риси, як постійність у дружбі, вірність Франції та її правителеві. Роланд — ідеальний рицар, вірний васал свого сюзерена і захисник «істинної» віри — християнства.

Король Карл — втілення ідеалізованих народних уявлень про мудрого і справедливого правителя. У поемі його зображено двохсотрічним сивобородим старцем, надзвичайно мудрим і розсудливим, лагідним до друзів і суворим до ворогів і зрадників. Карлові особливо тяжко не через ті величезні втрати, яких зазнав ар’‎єргард у бою із сарацинами, а через загибель дванадцяти перів і насамперед Роланда, за смерть якого він готовий мстити сарацинам, незважаючи на нові жертви. Король у поемі є представником усього християнського світу, що постав на боротьбу з іновірцями, непереможним вождем франків, борцем за визволення своєї країни.

Ганелон — антипод Роланда й Карла. Власні корисливі інтереси він поставив понад усе і пішов на пряму зраду батьківщини і свого сюзерена Карла. Через його зраду загинув славний Роланд і двадцятитисячне франкське військо. У кінці поеми зрадник справедливо покараний.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

• Знайдіть у «Пісні про Роланда» елементи фольклору та зазначте особливості поетичної мови твору.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Колективне формулювання висновку уроку

1. Боротьба добра зі злом у художній літературі. (У «Пісні про Роланда» носієм добра є Роланд, носієм зла — Ганелон.)

2. Головна думка «Пісні про Роланда». (Народ завжди пам'ятатиме героїв-воїнів, а зрадник заслуговує лише на презирство і ганебну смерть.)

3. Своїм патріотичним пафосом «Пісня про Роланда» співзвучна героїчним епосам інших народів світу. Звучать вони як пересторога нащадкам: єднайтеся, пам’‎ятайте, що тільки в єдності сила держави і народу, а чвари й міжусобиці призводять до поразки, тож у годину тяжких випробувань забувайте про свої образи, бороніть свою батьківщину від нападників.

2. Рефлексія

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Написати порівняльну характеристику Роланда і Ганелона.

2. Підготувати повідомлення про життя Данте (випереджувальне завдання).