Контрольна робота за розділом Середньовіччя (багаторівневі запитання і завдання) - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Контрольна робота за розділом Середньовіччя (багаторівневі запитання і завдання) - СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: здійснити контроль знань за вивченою темою; перевірити засвоєння термінів з теорії літератури;

розвивальна: розвивати письмове зв'язне мовлення учнів;

виховна: виховувати прагнення досягти високого результату.

Тип уроку: урок узагальнення та контролю знань, умінь та навичок.

Обладнання: картки із завданнями.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ЗАВДАННЯМИ. ВИКОНАННЯ РОБОТИ

І варіант

Початковий рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Дайте визначення терміна «Середньовіччя».

2. Який поет є автором «Пісні про хліб і шовк»? (ДуФу)

3. Дайте визначення рубаї.

Середній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Назвіть видатних представників середньовічної літератури Заходу.

2. Хто зробив найбільший внесок у розвиток жанру рубаї? (Хайям)

3. Укажіть основні теми і мотиви лірики Лі Бо.

Достатній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Укажіть ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Сході.

2. Реальний історичний факт, покладений в основу «Пісні про Роланда», — це... (воєнні дії армії Карла Великого в Іспанії 778 р.)

3. Запишіть напам’‎ять та проаналізуйте рубаї Омара Хайяма.

Високий рівень (З бали за правильну відповідь)

• Творча робота.

Напишіть твір-мініатюру за однією із тем:

1) «Любов, що водить сонце й зорні стелі...»

(за поетичними творами Середньовіччя);

2) Граф Роланд — утілення найкращих рис середньовічного рицаря.

II варіант

Початковий рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Укажіть хронологічні межі Середньовіччя.

2. Який поет написав «Печаль на яшмовому ґанку»? (Лі Бо)

3. Дайте визначення бейта.

Середній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Назвіть видатних представників середньовічної літератури Сходу.

2. Хто є засновником жанру рубаї? (Рудакі)

3. Укажіть основні теми і мотиви лірики Ду Фу.

Достатній рівень (1 бал за кожну правильну відповідь)

1. Укажіть ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході.

2. Назвіть риси характеру графа Роланда.

3. Запишіть напам’‎ять та проаналізуйте рубаї Омара Хайяма.

Високий рівень (3 бали за правильну відповідь)

• Творча робота.

Напишіть твір-мініатюру за однією із тем:

1) «Мудрість рубаї Омара Хайяма»;

2) «Кохання в серці робить все, що зна...» (любовна лірика Данте).

Данте Аліґ’‎єрі

III. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене, переглянути твори, які вивчали упродовж семестру, з метою визначення, який із них найбільше запам’‎ятався або сподобався.