Франческо Петрарка (1304-1374 рр.) — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в Книзі пісень - ВІДРОДЖЕННЯ

Франческо Петрарка (1304-1374 рр.) — видатний італійський поет-гуманіст. Багатство людської душі, краса і щирість людських почуттів, оспівування кохання в Книзі пісень - ВІДРОДЖЕННЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: розпочати вивчення літератури доби Ренесансу, коротко ознайомити учнів з біографією Франческо Петрарки; коротко охарактеризувати збірку «Книга пісень», зокрема її структуру, головну думку та мотиви книги, образ автора, ліричного героя та героїні, а також основні художні засоби віршів; поглибити знання про сонет;

розвивальна: розвивати читацьку активність та творчі здібності учнів;

виховна: виховувати повагу до виявів чужих почуттів, толерантне ставлення до оточення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування на їх основі вмінь і навичок.

Обладнання: портрет Ф. Петрарки; збірка «Книга пісень»; мультимедійні матеріали.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повторення вивченого на минулому уроці

• На основі раніше складеного ґрона учням пропонують коротко охарактеризувати характерні ознаки культури Відродження.

2. Повторення теорії літератури

• Пригадайте, що ви знаєте про сонет.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Носієм ідеології нової людини, яка усвідомлює свою індивідуальність та неповторність, вважають Франческо Петрарку. Саме з його творчості в італійській літературі починається доба Відродження, і саме завдяки Петрарці стало можливим визнання особливого статусу поезії і поета в житті суспільства. Саме з поезії Петрарки ми розпочнемо відкривати для себе світ літературного мистецтва Відродження.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Короткий огляд життя Ф. Петрарки

(Виступ учня за випереджувальним завданням (за можливості — мультимедійна презентація, підготовлена вчителем).)

2. Лекція вчителя

— Особливе значення у творчому спадку Франческо Петрарки має любовна лірика, присвячена коханій жінці поета — Лаурі. «Канцоньєре» («Книга пісень») написана італійською мовою. Вона стала справою всього творчого життя поета, адже роботу над нею поет розпочав ще у 1330-і роки, а закінчив незадовго до смерті.

«Книга пісень» — лірична сповідь Петрарки, поетична історія його кохання до Лаури, із яким був пов’‎язаний неймовірний творчий злет поета.

Збірка утворена з двох частин — «На життя донни Лаури» та «На смерть донни Лаури» (відомо, що 1347 року кохану забрала чума). У збірці 365 творів (за кількістю днів у році), з них — 317 сонетів, 28 канцон, 9 секстин, 7 балад та 4 мадригали. Це — своєрідний поетичний щоденник, у якому виявилось суперечності між аскетичною середньовічною свідомістю і утвердженням нового світосприйняття. Отже, можна говорити про те, що книга «Канцоньєре» стала новим етапом у розвитку італійської і європейської поезії.

Уже в першому, вступному, сонеті Петрарка звертає увагу на внутрішню організацію збірки: він висловлює сподівання, що його різностильову розповідь сприймуть зі співчуттям і розумінням. Таким чином формується внутрішня суперечність, адже поет розділяє ліричне «я» на автора і героя. Поет дивиться на себе ніби збоку, робить себе об’‎єктом споглядання і роздумів, аналізує та оцінює свій внутрішній світ, бо тепер він уже багато в чому не такий, як був раніше. Тобто між автором і героєм існує певна дистанція, і «Канцоньєре» сприймається як поетична сповідь вже зрілої людини про пережиті у часи молодості сильні почуття.

Петрарка створив у «Книзі пісень» особливий художній стиль — стиль ренесанс, який через півтора століття вплинув на поезію всього європейського Відродження.

Українською мовою сонети Петрарки перекладали Д. Павличко, Г. Кочур, Д. Паламарчук, М. Писаревська, І. Стешенко та ін. Ілюстрації до книги «Канцоньєре» зробив художник А. Гончаров.

3. Словникова робота

Лірика (від грец. lyrikos) — ліричний, той, що виконують під звуки ліри, під музичний супровід; ліричні твори найчастіше мають віршовану форму, також їм притаманні рима і ритм, що створює певну мелодійність. Зазвичай ліричні твори класифікують за тематичним принципом: патріотична лірика, громадянська лірика, любовна лірика, пейзажна лірика тощо.

Сонет — старовинний ліричний жанр, який має чітку будову, тому його називають канонічним жанром; має /4 віршорядків і чітко ділиться на 2 катрени, тобто чотиривірші, і 2 терцети, тобто тривірші: 4 + 4 + 3 + 3 = 14. На два катрени використовують лише 2 рими, а на два терцени — 2 або 3 рими. Композиційно сонет ділиться на чотири частини: перша частина (І катрен) становить зав’‎язку^ друга (II катрен) — розвиток, третя (І терцет) — кульмінацію, четверта (II терцет) — розв’‎язку.

4. Виразне читання сонетів Петрарки (наприклад, сонети 162, 312, 361)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

• Які факти із життя Франческо Петрарки вам запам’‎яталися найбільше?

• Як називається найвідоміша книга Петрарки?

• Дайте визначення сонета. Назвіть головну тему сонетів Петрарки.

2. Рефлексія

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Скласти кросворди за життям та творчістю Петрарки.

2. Підготуватись до виразного читання сонетів 61, 132.

3. Написати на полях до тексту сонета найбільш важливі, з вашої точки зору, поради стосовно емоційності читання окремих строф, рядків чи слів. Позначити стрілочками над підкресленими словами основні мелодійні ходи.

Дати кілька порад щодо темпу і гучності читання.