Контрольна робота за темою Відродження. Написання твору - ВІДРОДЖЕННЯ

Контрольна робота за темою Відродження. Написання твору - ВІДРОДЖЕННЯ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: узагальнити та систематизувати знання учнів з вивченої теми; учити аргументувати власну точку зору;

розвивальна: розвивати письмове зв'язне мовлення та творчі здібності учнів;

виховна: виховувати інтерес до аналізу літературних творів; прагнення досягти високого результату.

Тип уроку: контроль знань і творчих умінь учнів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ТЕМАМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТВОРІВ

Теми для творів

1. Внутрішній світ ліричного героя у творах Франческо Петрарки.

2. Високий стиль сонета (за творчістю Ф. Петрарки та В. Шекспіра).

3. «Кохання оспівую» (за трагедією Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульетта»).

4. Актуальність «вічних образів» світової літератури у наш час.

5. «Донкіхотство» у XXI столітті.

IV. НАПИСАННЯ ТВОРУ

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити з курсу історії відомості про суспільство XVII ст.

Контрольну роботу можна проводити й у формі тестування. Орієнтовні тестові завдання наведено нижче.

Завдання для контрольної роботи

Початковий рівень

1. У перекладі з французької слово «Ренесанс» означає:

а) розквіт;

б) пишне буяння;

в) занепад.

2. У якій з європейських країн вперше почалася доба Відродження?

а) У Франції;

б) в Іспанії;

в) в Італії.

3. Що означає слово «гуманізм»?

4. Як називається збірка віршів про кохання італійського поета доби Відродження Ф. Петрарки?

5. Як звали героїню ліричних творів Ф. Петрарки?

а) Лоренса;

б) Лаура;

в) Люція.

6. Назвіть справжнє ім’‎я Дон Кіхота.

7. Ким був Санчо Панса?

8. Як Дон Кіхот назвав свого коня?

9. Який вид комічного використовує М. Сервантес у своєму творі?

а) Гумор;

б) іронію;

в) сатиру.

Середній рівень

1. Який період в історії світової культури називають добою Відродження?

2. Які нові ознаки з’‎явилися у світогляді цієї доби порівняно з епохою Середньовіччя?

3. Хто такі гуманісти?

4. Назвіть представників доби Відродження у галузі науки, літератури, мистецтва.

5. Якою уявляли гуманісти людину доби Відродження?

6. Що таке сонет?

7. Розкрийте поняття «вічний образ».

8. Назвіть провідні мотиви збірки «Книга пісень».

9. У чому полягають особливості створення образу Лаури у віршах Ф. Петрарки?

10. Яка риса переважала в характері Санчо Панси?

11. Як можна назвати Дон Кіхота?

Достатній рівень

1. Подумайте, як рух Відродження вплинув на розвиток світової культури.

2. Схарактеризуйте сонет як літературний жанр.

3. Які нові риси з’‎явилися у поезії Ф. Петрарки порівняно з літературою Середньовіччя?

4. Дайте портретну характеристику Дон Кіхота.

5. Що означає поняття «вічний образ»? Наведіть приклади цих образів у світовій літературі.

Високий рівень

1. Подумайте, чому Відродження називають світоглядним переворотом.

2. Чому Ф. Петрарку називають видатним італійським поетом-гуманістом?

3. Назвіть спільні та відмінні риси Дон Кіхота та Санчо Панси.

4. Англійські романтики розглядали Дон Кіхота й Санчо Пансу як дві грані єдиної людської свідомості. Чи згодні ви з цим твердженням?

5. На перший погляд, роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» весела книга. А французький письменник В. Гюґо писав, що «за сміхом Сервантеса криються сльози». Підтвердьте чи спростуйте цю думку.

6. Опишіть літературного героя, що запам’‎ятався вам найбільше. Спробуйте використати художні засоби, характерні для творчої манери автора, котрий створив аналізований вами образ.