Бароко як доба і художній напрям в європейській літературі й мистецтві - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Бароко як доба і художній напрям в європейській літературі й мистецтві - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з бароко — художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, включаючи українські землі, його особливостями; розкрити світоглядні позиції діячів бароко;

розвивальна: розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи;

виховна: виховувати почуття краси.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Обладнання: ілюстрації, портрети відомих філософів і митців доби бароко; картки для роботи в групах.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Робота над помилками, допущеними під час написання твору

2. «Мозковий штурм» з теми «Історія XVII століття»

(Учні роблять короткі записи на дошці або аркуші паперу формату А1.)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— XVII століття — трагічний час в історії Європи, час війн і революцій. Епоха бароко, з одного боку, була добою бурхливого розвитку природознавства і математики, а з другого — добою розквіту багатослів’‎я, великої («тридцятилітньої») релігійної війни, добою великих містиків та філософів-ідеалістів (Сведенборг, Кант, Сковорода). Здавалось би, що може бути надійніше від церкви та віри в Бога? Утім, німецький богослов Мартін Лютер та швейцарський богослов Жан Кальвін піддали сумнівам релігійні догмати, звинувативши самого Папу Римського в аморальності і злочинності. Людина бароко або втікає до усамітнення з Богом, або, навпаки, поринає у вир політичної боротьби, перепливає океани, шукаючи нових колоній, прагне поліпшити життя всього людства чи то за допомогою політичної (проекти штучних мов), чи якоїсь іншої реформи.

Саме про цю добу, сповнену суперечливістю думок та почуттів, ми сьогодні розпочнемо розмову.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота в групах. «Броунівський рух»

Коментар для вчителя

«Броунівський рух» — прийом, за допомогою якого учні за короткий проміжок часу вивчають великий за обсягом теоретичний матеріал і повідомляють його зміст однокласникам. Алгоритм проведення: клас об’‎єднується в групи; кожна група отримує картку з текстом. Після прочитання і обговорення тексту члени групи переходять до інших груп, де повідомляють їм здобуту інформацію. Процес переходу від групи до групи завершується, коли всі учні класу прослухають увесь обсяг теоретичного матеріалу.

2. Узагальнення опрацьованого матеріалу

Бароко (італ. barocco — дивний, химерний) — напрям у мистецтві та літературі кінця XVI-XVIII ст., якому належить важливе місце у поступі європейської культури. (Термін багатозначний, походить від португальської назви lа perrola bаrоса, що означає перлина (або мушля з перлиною) незвичайної форми). Спочатку так називали художній стиль, щоб відрізнити архітектуру й образотворче мистецтво XVII ст. від стилю попередньої доби Ренесансу. Потім термін поширили на музику й літературу. Тепер так називають всю культуру XVII ст. У бароко, що прийшло на зміну Ренесансу, поєднуються традиції готики і Ренесансу.

Для доби бароко головне — пристрасні роздуми про світ. Згідно з переконанням багатьох філософів XVII ст., людина, осягаючи навколишній світ, такий привабливий, загадковий і чудесний, повинна покладатися на власні розум і серце, довіряти насамперед власному досвіду. Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. Література бароко вирізняється поєднанням релігійних і світських мотивів та образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму й емблематичності, прагненням вразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору.

Визначальні ознаки бароко

1. Тяжіння до ускладненої форми (як у пізній готиці).

2. Людину трактують не як противагу Богові, а як найдосконаліше його творіння.

3. Замість світської спрямованості — знову релігійне забарвлення всіх сфер культури, як у добу Середньовіччя.

4. Замість звільнення людини від соціальних умовностей та релігійних норм знову помітне посилення ролі церкви і держави.

5. Зберігається античний ідеал краси, але є спроба поєднати його з християнським ідеалом, тобто йдеться про поєднання краси духовної і фізичної, внутрішньої і зовнішньої, загалом, відбувається примирення традицій античної і християнської культури.

6. Як і в ренесансні часи, бароко зберігає увагу до природи (і в науці, і у мистецтві), але тепер природу трактовано не як противагу Богові, а як шлях пізнання досконалості й милосердя Творця.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

• Написання сенкану за темою «Бароко».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. У словничок виписати визначення терміна «бароко».

2. Підготувати повідомлення про особливості культури доби бароко (випереджальне завдання для 4-5 учнів); дібрати ілюстративний матеріал, пов’‎язаний з епохою бароко (використати підручники історії, довідники, енциклопедії, Інтернет).