Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм). Елементи народного театру - БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: вчити визначати засоби творення комічного у творі та робити узагальнення і висновки, уміти визначати основну настанову класицизму — прагнення виховати глядача; повторити відомості із теорії літератури, звернути увагу учнів

на елементи народного театру;

розвивальна: розвивати навички критичного мислення; сприяти читацькій активності учнів.

виховна: виховувати почуття людської гідності.

Тип уроку: закріплення та комплексного застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання: на дошці — шкала для «Кутків».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтелектуальна розминка

• Завершити речення:

• Головний герой комедії «Міщанин-шляхтич» — ... (пан Журден).

• Пан Журден прагне... (стати дворянином).

• Слуги в комедії — ... (Ков'єль, Ніколь).

• Люсіль — це... (дочка пана Журдена).

• Весела вигадка про сина турецького дворянина належить ... (Ков'єлю).

• Перевдягнувся на турецього вельможу... (Клеонт).

• Пана Журдена посвятили в сан ... (мамамуші).

• На бенкет пан Журден запросив ... (маркізу Дорімену).

• Маркіза Дорімена закохана ... (у графа Доранта).

• У кінці намічаються весілля ... (Доранта і Дорімени; Клеонта та Люсіль; Ков'єля та Ніколь).

2. Повторення термінів

Гумор — вид комічного, коли серйозне в житті зображено в жартівливому тоні, коли про людські вади говориться з добродушною посмішкою.

Іронія — засіб гумору та сатири, заснований на приховано-глузливому, зневажливо-осудливому зображенні людини чи явища.

Сатира — художні твори різних жанрів, у яких різке викриття зображуваного поєднано з його гострим висміюванням.

Антитеза — підкреслене протиставлення протилежних життєвих явищ, понять, почуттів, характерів.

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. «Кутки» (на основі домашнього завдання — таблиці Елвермана)

Завдання. Подивіться ще раз на заповнену вдома таблицю і визначте, чи заслуговує пан Журден на вашу підтримку, чи ні. Після міркування нехай кожен з вас зробить помітку на шкалі, підготовленій на дошці. Помітка має відповідати вашій особистій позиції щодо пропонованого питання.

Методичний коментар. На основі позначок учні об’‎єднуються у три групи: перша група — це ті, чиї позначки перебувають у позиції «Так» від 4 до 9; друга група — позиція «Ні» від 4 до 9; третя група — від 3 у позиції «Так» до 3 у позиції «Ні».

Створені групи обмірковують дібрані аргументи, вибирають речника і готуються до полеміки. Групи по черзі доводять свою позицію. Після виступу кожного речника опоненти можуть поставити запитання, які у них виникли під час переліку аргументів щодо обстоювання позиції; на запропоновані запитання може відповісти будь-хто із групи. Речники формулюють свою відповідь заметодикою «Прес»: «Ми вважаємо, що... оскільки... , наприклад, ... Отже...».

2. Робота в парах

Завдання. Знайти в комедії приклади використання гумору, іронії, сатири, сарказму.

3. Слово вчителя

— Сміх у комедії має величезну виховну силу, бо з його допомогою автор виявляє справжню сутність людей. Автор втілив у своїх персонажах не стільки індивідуально-конкретне, скільки типове — те, що завжди було й буде притаманне людській натурі: марнославство, лицемірство, невігластво, пихатість тощо.

Сміх Мольєра багатозначний: він то веселий, доброзичливий, життєрадісний, то викривальний, нищівний. У зображенні Журдена, пані Журден, закоханих автор віддає перевагу гумору та іронії. Між тим у розкритті образів аристократів автор застосовує сатиру і сарказм. Якщо вчинки Журдена він лише висміює, то спосіб життя Доранта і Дорімени рішуче засуджує.

Комізм у «Міщанині-шляхтичі» виникає і в окремих ситуаціях, у які потрапляють герої п’‎єси, і в їхніх висловлюваннях (наприклад, «турецька» мова, вигадана автором). Комічні ефекти в комедії Мольєра ґрунтуються на широкому використанні можливостей народного театру, що надає п’‎єсі особливої життєвості та дієвості.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

(Відповіді учні записують у зошити.)

• Які засоби комічного автор використав, щоб найбільш точно змалювати своїх персонажів? (Основними засобами стали гумор, іронія, сатира. Гумор - у відображенні смішного в життєвих явищах і характерах; іронія—у глузливо-критичному ставленні автора до об'єкта зображення; сатира — у гострому, осудливому висміюванні негативних явищ.)

• Що висміює і що прославляє Мольєр у комедії? (Мольер у комедії викриває тих людей, які прагнуть якнайкраще влаштуватися в суспільстві, збагатитися за рахунок інших. Мольєр також весело сміється і з тих, хто дає себе піддурити, але комедіограф вірив у шляхетність людини. За його переконанням, здоровий глузд і щирість завжди перемагають.)

• Які моральні висновки можна зробити, розглянувши образ пана Журдена? (Людина повинна бути собою, виховувати в собі почуття гідності, учитися, але ні перед ким не плазувати.)

2. Рефлексія

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Переглянути раніше забраний цитатний матеріал за комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»; підготуватись до написання твору.