Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей) - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей) - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити ознайомлення з Біблією, ознайомити учнів з історією її виникнення та структурою; поглибити знання з теорії літератури (притча, легенда); виявити гуманістичні цінності, втілені на сторінках Старого Заповіту; ознайомити учнів з окремими міфологічними сюжетами (зазначеними в темі уроку), розкрити їхній морально-філософський зміст;

розвивальна: розвивати уміння самостійно здобувати знання, логічно мислити та робити правильні висновки;

виховна: виховувати людяність, формувати уявлення учнів про справжні духовні цінності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок учнів.

Обладнання: Біблія (видання для дітей); ілюстрації до біблійних оповідей; відеоматеріали (за можливості).

І побачив Бог усе, що вчинив.

І ото, — дуже добре воно.

Книга Буття. 1:31

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Біблія має дві основні частини — Старий Заповіт і Новий Заповіт. В основу назви «Заповіт» покладено ідею угоди Бога з усім людством: у Старому Заповіті розповідається про союз Бога із єврейським народом; у Новому Заповіті — про союз Бога з людством через Ісуса Христа. Для християн священними є обидві частини Біблії. Проте для євреїв, прихильників іудаїзму, священною є лише перша частина, і тому вони взагалі не користуються терміном «Старий Заповіт». Старий Заповіт, або Старий Завіт, — перша частина Біблії, що за обсягом становить близько трьох чвертей усієї Біблії. Старий Заповіт нараховує 46 книг, написаних переважно староєврейською мовою. У них йдеться про створення світу, гріхопадіння, взаємини Бога з обраним ним народом Ізраїлю. У Старому Заповіті наскрізною є обіцянка Бога відновити через посередництво Месії (Спасителя) поруйновані гріхом відносини з Богом. Загальновідомо, що за змістом християнський канон поділяється на книги, як-от: Буття, Вихід, Левіт, Числа, Второзакония. Ми сьогодні зупинимося тільки на окремих оповідях, взятих із цих книг.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Ґронування за темою «Біблія»

(Учні заповнюють «ґроно» на дошці та в зошитах.)

2. Повторення понять з теорії літератури

Легенда — народна оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповита фантастикою, казковістю.

Притча — короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

— Окрім п’‎яти книг, написаних Мойсеєм, історичних, повчальних та поетичних творів і Книги пророків, існували й інші писання, які було втрачено (про них відомо через цитування в Старому Заповіті). Є ще 11 книг, які хоч і не увійшли до Старого Заповіту (не є канонічними), проте вважаються дуже корисними для християнства. Існує понад 1700 давніх копій різних частин писань, які доводять тотожність переказів тексту Біблії протягом століть. Більше того, вони підтверджують, що пророцтва були написані до їх здійснення.

2. Оповідь про створення світу

(Прочитання (вчителем або заздалегідь підготовленим учнем) уривка зі Старого Заповіту про створення світу.)

Бесіда

• Яким, за Старим Заповітом, було перше діяння Бога?

• Що Він робив надалі? Яка послідовність дій Бога?

• Скільки днів працював Бог над створення світу?

3. Оповідь про Каїна та Авеля

Слово вчителя

— У Біблії є легенда про породження зла та покарання за нього. Сьогодні ми ознайомимося з нею і разом знайдемо відповідь на запитання: «Що породжує зло?»

(Прочитання (вчителем або заздалегідь підготовленим учнем) уривка зі Старого Заповіту про Каїна та Авеля.)

Бесіда

• Про що ви дізналися з цього тексту?

• Знайдіть слова, які свідчать про ставлення Каїна до всього, що його оточувало.

• Назвіть причину такого ставлення.

• Як ставилася природа до братів?

• У чому був переконаний Каїн, вчинивши кривавий злочин? У яких рядках тексту про це сказано?

• Що прославлено, а що засуджено в легенді?

4. 10 заповідей Божих

(Прочитання (вчителем або заздалегідь підготовленим учнем) уривка зі Старого Заповіту, де йдеться про 10 заповідей Божих.)

Бесіда

• Що таке 10 заповідей Божих?

• 3 якою метою було записано дані заповіді?

• Які правила поведінки вони стверджують?

• Чи можемо ми говорити, що вони є основою існування людського соціуму?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершення роботи з ґронування

2. Рефлексія

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати невелике есе за темою «Заповіді Божі» або твір-мініатюру «Найважливіша для мене заповідь» (для всіх учнів).