Новий Заповіт (Євангеліє). Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Новий Заповіт (Євангеліє). Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів - СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ’‎ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 8 клас - Куцінко О. Г. - 2017 рік

Мета:

навчальна: продовжити ознайомлення з Біблією, пояснити відмінності між Старим Заповітом та Новим Заповітом; ознайомити зі змістом окремих євангельських притч; поглибити знання учнів про притчу;

розвивальна: розвивати логічне мислення та увагу;

виховна: виховувати повагу до християнського вчення та прагнення високих моральних ідеалів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок

учнів.

Обладнання: Біблія (видання для дітей); ілюстрації до біблійних оповідей.

І Слово сталося тілом, і перебувало між нами,

повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його,

славу як Однородженого від Отця.

Євангеліє від Іоанна. 14

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

• Чому Біблія має таку назву?

• Що ви знаєте про час появи Біблії?

• Ким і якими мовами її писали?

• Скільки частин має Біблія?

• Що таке притча?

• Що таке алегорія?

• Які життєві цінності утверджують у Книзі книг?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Під час ознайомлення з Біблією ви зазначили, що серед життєвих орієнтирів, які визначає книга, є такі поняття, як порядність, відповідальність за свої вчинки, чесність, відданість Богові та любов.

Слово любов у Біблії асоціюється з іменем Ісуса Христа, який став проповідником нової віри — християнства. Саме він закликав відмовитись від будь-якої помсти й любити ближнього свого, як самого себе. Про життя та смерть Ісуса Христа, його вчення і послідовників розповідається в Новому Заповіті, з яким ми сьогодні й працюватимемо.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Словникова робота

Біблія — книга.

Заповіт (Завіт) — Союз.

Ісус — Спаситель.

Христос — Месія.

Євангеліє — блага звістка.

2. Загальні відомості про Євангеліє

Слово вчителя

Євангеліє — головна частина Нового Заповіту. Євангеліє містить розповіді про Ісуса Христа, його життя, вчення, смерть і воскресіння. Християнською церквою канонізовано (оголошено священними і внесено до Нового заповіту) чотири Євангелія: Євангеліє від Матвія, Євангеліє від Марка, Євангеліє від Луки, Євангеліє від Івана.

З точки зору багатьох спеціалістів, канонічні Євангелія, котрі було визнано дуже рано, відрізняються від апокрифів по-перше, своєю простотою та правдивістю; по-друге, мають найдавніше походження; по-третє, правильно подають догматичні питання, що є запорукою чистоти віровчення; по-четверте, підкріплені авторитетом апостолів або їхніх безпосередніх учнів.

Христос навчав людей притчами: «Відкрию у притчах уста свої, розповім таємниці від почину світу». З деякими із притч ми сьогодні ознайомимося.

3. Читання та аналіз євангельських притч

Притча про сіяча (Євангеліє від Матвія; 13:1-23)

• Чому Христос говорив притчами?

• У чому суть притчі про сіяча?

• Укажіть приклади алегорій у притчі.

• Доведіть, що ця розповідь справді є притчею.

Притча про загублену вівцю й загублену драхму (Євангеліє від Луки; 15:1-10)

• Укажіть приклади алегорій у притчі.

• У чому суть цієї притчі?

• Як саме Христос відповідає на слова дорікання з боку фарисеїв та книжників?

• Чому Христос підкреслює, що і людина, і Бог однаково радіють, що загублене було знайдено?

Притча про блудного сина (Євангеліє від Луки; 15:11-32)

• Чи правильно вчинив батько, відпустивши сина?

• Чому батько простив молодшого сина?

• Як ви розумієте слова батька про сина: «Був мертвий і ожив»?

• Що могло б статись, якби батько сина не простив?

• Який висновок із цієї притчі ми можемо зробити для себе?

• Чи перші дві притчі допомагають зрозуміти суть викладеного у третій?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Продовж речення»

• «Притча — це...»

• «Найвідоміші біблійні притчі належать...»

• «Своїми притчами Христос навчав...»

• «Із євангельських притч для себе ми можемо взяти...»

• «Згідно з християнською мораллю сенс людського життя полягає в тому, щоб...»

2. Рефлексія

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати притчі про гірчичне зерно (Євангеліє від Матвія; 13) та про бідного самаритянина (Євангеліє від Луки; 10), підготувати їх переказ (для всіх учнів); підготувати повідомлення про втілення біблійних сюжетів у творах мистецтва (для окремих учнів).