Аналіз міфів Смерть Ахілла, Троянський кінь. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи

Аналіз міфів Смерть Ахілла, Троянський кінь. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: здійснити цілісний аналіз міфів «Смерть Ахілла» й «Троянський кінь», схарактеризувати міфологічні образи центральних персонажів циклу - Ахілла, Одіссея, Паріса, розкрити їхнє смислове та символічне навантаження; розкрити гуманістичний сенс троянського циклу міфів відповідно до світобачення давніх греків та в загальнолюдському сенсі; розвивати навички аналітичного дослідження тексту; сприяти формуванню гуманістичного світосприйняття учнів, розширенню їхніх культурно- історичних горизонтів.

Обладнання: учнівські слайд-презентації до міфів «Смерть Ахілла» та «Троянський кінь», слайд- презентація до бліц-вікторини «Впізнай», ілюстрації до міфів.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Бліц-вікторина «Впізнай»

(за запропонованими вчителем слайдами учні мають встановити, якому епізоду чи героєві з троянського циклу міфів вони відповідають; після «розгадування» секрету слайду вчитель надає додаткову інформацію про назву живописного твору, автора даного зображення та час його створення, чим розширює гало знань про культурне відлуння цього міфологічного циклу за різних культурно-історичних епох)

Фронтальна бесіда на з’‎ясування розуміння учнями міфологічних символів троянського циклу

- Поясніть сенс висловлювань, що стали крилатими. Перекажіть епізоди з міфів, пов’‎язані з цими афоризмами.

«яблуко розбрату» - предмет суперечок, ворожнечі;

«ахіллесова п’‎ята» - слабке, вразливе місце; єдине незахищене місце (Фетіда тримала Ахілла за ніжку, купаючи у підземних водах Стіксу, щоб його тіло було невразливим. Єдиним місцем, не омитим водою, була п’‎ята Ахілла, що й стала його вразливим місцем);

«троянський кінь» - підступний дарунок ворогів (цей вислів використовують, коли йдеться про чиїсь злі, підступні дії, адже вигадка Одіссея зробити дерев’‎яного коня як своєрідний повіз для грецьких воїнів обернулася для троянців страшною поразкою), синонімічний вислів - «дари данайців» - та інші.)

- Як ви думаєте, чому ці вислови вийшли за межі давньогрецьких міфів і активно використовуються за різних часів у різних країнах?

- Які з цих афоризмів безпосередньо пов’‎язані з міфами «Смерть Ахілла» й «Троянський кінь»?

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Детальний переказ міфу «Смерть Ахілла» за принципом «ланцюжка»

(один учень розпочинає, інший продовжує; таким чином можна з’‎ясувати рівень виконання домашнього завдання багатьма учнями та оцінити їхнє вміння переказувати зміст близько до тексту зі збереженням стилю міфів)

Аналітична бесіда за змістом міфу «Смерть Ахілла»

- Визначте тему міфу «Смерть Ахілла».

- Спираючись на інші міфи троянського циклу, складіть компакт-біографію одного з його найвідоміших персонажів - Ахіллеса.

Компакт-біографія Ахілла Ім’‎я: Ахілл (Ахіллес)

Національна приналежність: грек (мірмідонянин)

Походження: напівбог

Соціальний стан: фессалійський царевич

Батьки, батько - грецький герой Пелей, мати - морська богиня Фетіда, донька бога морів Нерея

Доля Ахіллеса:

1. За умови участі Ахілла в Троянській війні на боці греків він має загинути й стати найславетнішим героєм, таємною зброєю греків та запорукою їхньої перемоги над троянцями.

2. Якщо Ахілл не братиме участі в Троянській війні, він проживе до глибокої старості й помре своєю смертю, але ніколи не буде славетним.

Призначення Ахілла: бути воїном та запорукою перемоги давніх греків у Троянській війні Виховання: був учнем кентавра Хірона.

Фізичний стан: надзвичайно витривалий, фізично сильний, найкращий бігун серед своїх сучасників (стосовно Ахілла у міфах завжди використовується постійний епітет «прудконогий»), майже безсмертний (мати скупала його немовлям у водах Стіксу, що зробило його тіло невразливим, єдиним не омитим водами священної річки місцем була п’‎ята Ахілла, за яку тримала його Фетіда; Ахіллесова п’‎ята стала єдиним вразливим місцем героя та його таємницею, відомою лише богам).

Моральні якості: жорстокий, ідеальна машина для вбивства, відповідає уявленням давніх греків про ідеального героя-воїна, безжальний, вірний друг, амбітний, нерідко ставить свої власні інтереси вище за інтереси спільноти (суть сварки з Агамемноном), не прощає образ, прекрасний воєначальник.

Смерть Ахілла: загинув від отруйної стріли, пущеної Парісом у його п’‎яту за намовленням Аполлона; передбачення справдилося - Ахілл став найславетнішим героєм-воїном, але загинув у розквіті літ.

- У який момент Троянської війни загинув Ахілл? Доведіть текстом міфу, що це було визначено Долею (Фатумом), що стояла й над людьми, й над богами.

- Яку роль у прискоренні смерті Ахілла відіграли боги? Хто і чому допоміг троянцям здолати славетного героя?

- Чому покровителька греків Афіна Паллада не вберегла кращого з грецьких воїнів?

- Чому саме Паріс став вбивцею Ахілла?

- Як ви думаєте, чому Паріс загинув також від стріли, а не від іншої зброї?

- Знайдіть у тексті міфу «Смерть Ахілла» емоційну оцінку цієї події давніми греками. Доведіть, що для них це була величезна втрата.

- Поясніть, чому греки отримали перемогу в Троянській війні попри те, що у фінальному її періоді Ахіллеса вже не було серед воїнів.

- Зробіть висновок про роль образу Ахілла у циклі троянських міфів, запишіть його у робочі зошити.

Детальний переказ міфу «Троянський кінь» за принципом «ланцюжка» від імені Одіссея (або від імені царя Трої Пріама)

Аналітична бесіда за змістом міфу «Троянський кінь»

- Схарактеризуйте стан воєнних дій на бойовищі після смерті Ахіллеса.

- Поясніть, чому воєнна перевага переходила з рук в руки.

- Чому десятирічна облога Трої не дала результату? Доведіть, спираючись на текст, що Троя була однією із найміцніших фортець стародавнього світу.

- Поясніть, чому цей міф троянського циклу має назву «Троянський кінь».

- Чому Одіссей запропонував саме таке рішення? Доведіть, що він добре вивчив звички та прихильності суперників. (Одіссей добре знав цікавість троянців до всього невідомого, екзотичного.)

- Яким було справжнє призначення дивовижної «іграшки»?

- Розкрийте сутність стратегічного плану Одіссея щодо використання «троянського коня». Визначте риси характеру героя, проявлені ним у цьому епізоді Троянської війни.

- Доведіть, що Одіссей є ще більш небезпечним для супротивника, ніж Ахілл.

- Визначте риси вдачі Одіссея, які він продемонстрував в історії з «троянським конем». Поясніть, чому він сам очолив небезпечну експедицію.

- Чому троянці не звернули уваги на застереження жерця Лаокоона та віщої Кассандри? Доведіть, що троянці були досить легковірними й поступалися в аналітиці та стратегії грекам.

- Якою була доля віщунів? Доведіть, що вона є відображенням вірувань давніх греків про стосунки людей і богів.

- Виразно прочитайте фрагмент проникнення греків до Трої. Доведіть, що це було початком падіння незламної цитаделі. (Доки Троя являє собою закритий для греків єдиний світ, вона здатна тримати облогу. Але хитрість Одіссея стає смертельним вибухом всередині світу троянців. Міцне кільце їхньої єдності розірване - ворог у місті. І це стало початком падіння Трої.)

- Чому афоризми з цього міфу («троянський кінь» або «дари данайців») залишаються актуальними й у наш час? Спробуйте застосувати їх до сучасної історико-політичної ситуації в Україні. Які, по-вашому, уроки Троянської війни, вкарбовані у циклі давньо-грецьких міфів, варто враховувати й сьогодні? Свої міркування запишіть у зошити як висновок.

IV. Рефлексія

- Визначте ключові образи троянського циклу міфів.

- Хто з них, по-вашому, найбільш утілює в собі уявлення давніх греків про ідеального воїна? Визначте за троянськими міфами критерії такого воїна.

- Назвіть найважливіші ідеї, яким керувалися давні греки. Поясніть, чому саме вони мали для них настільки велику цінність, що були увічнені в міфах.

- Поміркуйте, у чому полягає гуманістичний сенс троянського циклу міфів. Розкрийте його актуальність для сьогодення. Запишіть відповідь у формі висновку (4-5 речень).

Філологічний майстер-клас. Який епізод з прочитаних міфів ви обрали б для втілення в пам’‎ятнику герою Троянської війни? Створіть словесний пам’‎ятник міфологічному герою, який викликав інтерес.

V. Домашнє завдання:

Прочитати С. 47-62, підготувати повідомлення про сутність гомерівського питання*.