Гомер. Іліада. Двобій Ахілла і Гектора, Пріам у Ахілла. Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу

Гомер. Іліада. Двобій Ахілла і Гектора, Пріам у Ахілла. Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів з легендарною постаттю давньогрецького поета Гомера та міфологічними й історичними основами Гомерового епосу; дати загальне уявлення про композицію та сюжет поеми «Іліада»; здійснити аналітичне дослідження заспіву поеми (пісня І, вірші 1-10); розкрити особливості жанру епічної античної поеми та її композиційно-стильових особливостей, показати новаторство Гомера у створенні гекзаметра як особливого віршового розміру; розкрити провідні ідеї та гуманістичний пафос «Іліади»; розвивати навички осмисленого прочитання художнього тексту, дослідницької діяльності; сприяти вихованню почуття гідності та гуманістичної життєвої позиції.

Обладнання: презентація «Гомер», ілюстрації до поеми «Ілліада».

Мій епос, як божественний чертог,

Піднісся над минулими віками,

І я живу з античними богами,

Вже й сам напівлегенда, напівбог.

Микола Негода. «Гомер»

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів

Літературний диктант

1. У яких творах усної народної творчості стародавніх греків були уславлені звитяжні подвиги? (У героїчних піснях.)

2. Як називали у Давній Греції професійних співців? (Аедами.)

3. За якої доби відбувся розквіт народної героїчної пісні? (У Мікенську епоху.)

4. Кого греки вважали автором героїчних пісень? (Музу, богиню-покровительку мистецтва.)

5. Як називали себе ахейські племена, що осіли на західному узбережжі Малої Азії? (Іонійцями.)

6. Який жанр змінив героїчну пісню у VIII столітті до нашої ери? (Епічна поема)

7. Як називали виконавців епічних пісень? (Рапсодами.)

8. Чим відрізнялися рапсоди від аедів? (Рапсоди декламували епічні поеми, а аеди співали героїчні пісні у супроводі ліри.)

9. Назвіть ім’‎я найвідомішого рапсода Давньої Греції. (Гомер.)

10. Назвіть найвідоміші епічні поеми Гомера. («Іліада» та «Одіссея».)

11. За чиїм наказом і коли були впорядковані і записані поеми Гомера? (За наказом афінського правителя Пісистрата у VI ст. до н.е.)

12. Що стало основою поеми Гомера «Іліада»? (Цикл міфів про Троянську війну.)

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. Оголошення теми уроку

Учитель. Останніми запитаннями нашого літературного диктанту були запитання про найславетнішого рапсода античності Гомера. Впродовж двох уроків ми з’‎ясовуємо, чому саме Гомера вважають батьком не лише давньогрецької літератури, а й усієї західноєвропейської традиції та знайомимося з ключовими фрагментами його славетної поеми «Іліада» та її провідними ідеями. Завдання сьогоднішнього уроку полягає у з’‎ясуванні композиційних та сюжетних особливостей «Іліади», її провідних ідей та особливостей їх художнього втілення в тексті поеми. Маємо зрозуміти, чому Гомер звертається до циклу троянських міфів, що саме і з якою метою він робить центром зображення в «Іліаді». Особливу увагу приділяємо тексту «Заспіву» (пісня І). Спробуємо зрозуміти позицію автора та на її основі визначити провідні ідеї поеми «Іліада».

IV. Робота над темою уроку.

Ознайомлення з біографією Гомера (мультимедійна презентація)

Український філософ XVIII ст. Г. Сковорода назвав Гомера першим пророком давніх греків.

Нині достовірних, підтверджених історичних даних про особистість поета та його життєвий шлях немає. Не було таких відомостей і в давнину. За доби античності існувало дев’‎ять біографій Гомера, і всі вони ґрунтувалися на легендах, що зображували його сином бога, сліпим мандрівним співцем, який заробляв на хліб виконанням своїх поем. Роки життя поета невідомі. На думку античного історика Геродота, це було IX ст. до н.е. Сучасні вчені називають орієнтовно VIII або VII ст. до н.е.

Немає точних відомостей і про місце народження Гомера. Вважають, що жив він в Іонії. Легенда свідчить, що аж сім міст - Афіни, Родос, Смірна, Колофон, Аргос, Саламін та Хіос - змагалися за честь називатися батьківщиною митця. Із життєпису Гомера відомий епізод його творчого поєдинку з Гесіодом на острові Евбей. Поети читали свої найкращі твори, і суддя віддав перемогу Гесіоду, оскільки той оспівував мирне життя й працю хліборобів, однак публіка більше симпатизувала Гомеру. Сьогодні в Греції місця, що нібито пов’‎язані з ім’‎ям Гомера, вельми шанують. У Смірні - це печера, де він складав вірші, на острові Хіос - скеля, де співав, дослухаючись до прибою...

За традицією Гомера уявляють позбавленим зору (його ім’‎я, власне, й означає «сліпий»). Проте під час розкопок грецького міста Геркуланума було знайдено мармурове погруддя поета, датоване IV ст. до н.е.

Тонкі риси обличчя, зведені брови, глибокі зморшки на переніссі й чолі, ледь розтулений рот і широко відкриті зрячі очі — ось портрет великого співця античності. Стародавні монети з острова Хіос теж зображують митця без жодних ознак сліпоти.

Чому ж так поширилася думка про те, що Гомер був незрячим? Виявляється, образ «великого сліпого» виник в Александрії, знаменитому місті, заснованому Александром Македонським. Тамтешні філософи вважали, що поет, наділений пророчим даром, не може виглядати, як звичайний смертний. До того ж у поемі «Одіссея» Гомер зобразив сліпого співця Демодока, якого згодом почали ототожнювати з ним самим.

Відтак поета зображують сліпим.

Давньогрецький історик і письменник Плутарх розповідає, що Александр під час усіх воєнних походів не розлучався з «Іліадою» і називав її своєю найбільшою коштовністю. Завоювавши Єгипет, полководець вирішив побудувати там велике місто й назвати його своїм ім’‎ям. Саме тоді уві сні йому з’‎явився Гомер і прочитав вірші з «Одіссеї», у яких описав Форос і географічні переваги цього острова. Узимку 332-331 рр. до н.е. там було засновано Александрію. У центрі міста звели храм Гомера, а самого поета піднесли до рангу богів.

Дослідження в просторі першої частини теми уроку «Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу»

(під час бесіди учні активно використовують матеріал підручника)

- Гомера вважають основоположником європейської літератури. Як ви розумієте значення слова «основоположник»? (Той, хто щось започаткував, родоначальник; той, хто був першим.)

- Чому ми вважаємо Гомера родоначальником усієї європейської літератури? Якою була роль Гомера за часів античності?

- Чому його називають легендарним? (Про його життя майже немає інформації, тому його постать оповита легендами.)

- Скажіть, у чому полягає проблема «гомерівського питання» в світовій літературі? (Сутність проблеми «гомерівського питання» полягає в тому, чи був насправді Гомер і чи дійсно він є автором поем «Іліада» та «Одіссея».) Коли і чому воно виникло?

Повідомлення учнів «Сутність гомерівського питання».

Бесіда.

- Що означає ім’‎я Гомер? (У перекладі з іонійського діалекту - «сліпий».) Чи дійсно він був сліпим? Що про це говорять біографічні гіпотези?

- Як ви думаєте, чому життєпис Гомера, укладений античними дослідниками у VI столітті до н.е., не має наукової цінності? Виразно прочитайте епіграф до нашого уроку, Визначте головну думку віршованих рядків. (Найважливішим для нас є поетичний спадок Гомера, а не його оповите легендами життя.)

- Чому в текстах самих поем нічого не сказано про їх автора?

- Якою є думка більшості науковців щодо «гомерівського питання»?

- Чому Гомера вважають вихователем античного світу? (Давні греки вивчали твори Гомера з дитинства. Гомер формував їхні погляди, смаки й мораль. Найосвіченіші, найвишуканіше мислителі античного світу схилялися перед авторитетом патріарха еллінської культури.)

- Як ви думаєте, чому поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» давні греки вважали своїми священними книгами?

- Чим, по-вашому, Гомер цікавий для сучасного читача? Чому історія Троянської війни та мандри Одіссея уже понад дві з половиною тисячі років не залишають байдужими людей у всіх країнах світу?

Композиція «Іліади»

Існує версія, що спочатку «Іліада» була суцільним текстом, а в процесі впорядкування за наказом афінського тирана Пісистрата у VI ст. до н.е. була поділена на 24 пісні відповідно до кількості літер грецької абетки. Основна сюжетна лінія докладно описана в І, XI, XVI- XVII піснях поеми «Іліада». Усі інші пісні присвячені подіям Троянської війни останнього, десятого року. Пісня X є вставкою більш пізнього періоду. XXIII та XXIV пісні розповідають про поховання загиблих героїв Патрокла і Гектора, яких, відповідно, оплакують та вшановують греки й троянці.

Навколо основної лінії оповіді «Іліади» розгортається ціла низка епізодів, які, з одного боку, уповільнюють дію, а з іншого - збагачують її багатьма картинами війни за рахунок деталізації та надзвичайної насиченості епітетами. Гомер прагнув суворої композиційної єдності та чіткої організації матеріалу. Арістотель зауважував, що, на відміну від інших авторів епічних поем, Гомер «чи завдяки талантові, чи своїй майстерності... не змалював усього, що трапилося з героєм, а розгорнув «Одіссею», а також «Іліаду» навколо однієї події».

Дія поеми охоплює приблизно 50 днів, проте майже 40 з них заповнені тими подіями, про які у творі лише згадується: 10 днів триває моровиця в таборі ахеїв. На дванадцятий день - після сварки вождів боги повертаються на Олімп і Фетіда просить Зевса допомогти її сину Ахіллу; лише на дванадцятий день після загибелі Гектора Пріам вирушає за тілом сина до табору Ахілла, після чого троянці ще 9 днів оплакують загиблого і готуються до поховання. «Таким чином, - вважає Тетяна Кравець, - основне ядро оповіді симетрично обрамлене однаковою кількістю днів (9+12+12+9), які вміщуються в першу та останню пісні «Іліади». Перша пісня містить зав’‎язку («гнів Ахілла»), а остання - розв’‎язку («повернення Ахіллом тіла Гектора»)».

Композиційним центром поеми є вісім пісень - з XI по XVIII включно, в яких відображено події усього однієї доби. Це фрагмент найбільшої динаміки та композиційної цільності: всього за одну добу встигають відзначитися в битві Одіссей, Діомед та Агамемнон; троянці підступають до грецьких кораблів, спалюють значну їх частину, і в бою від руки Гектора гине Патрокл; Гефест у цей час кує нову зброю та обладунки Ахіллу. Наступні пісні (XIX-XXIII) знову охоплюють величезну кількість подій, які відбуваються впродовж одного дня: від примирення Ахіллеса і Агамемнона до загибелі Гектора, включаючи битву богів на березі Скамандра. Отже, уповільнена епічна плинність оповіді поєднується в «Іліаді» з вправною та продуманою концентрацією матеріалу. Все це робить поему Гомера сюжетно і композиційно досконалою і завершеною, хоча від епічної традиції, циклу міфів про Троянську війну Гомер використав лише ОДИН фрагмент.

Аналітичне дослідження заспіву поеми Гомера «Іліада»

- Сконцентруємо ще раз увагу на подіях, що стали сюжетною основою поеми Гомера «Іліада». Пригадайте, як у циклі троянських міфів пояснювалися причини Троянської війни. Розкрийте роль Шлімана в руйнації міфологічного уявлення про Троянську війну.

- Чому в Гомеровій «Іліаді» не зображується падіння Трої, а фіналом є поховання героїв - Гектора і Патрокла?

- Виразно прочитайте заспів поеми «Іліада» (пісня І, вірші 1-10).

- До кого звертається автор у заспіві поеми? (Заспів - усталений початок фольклорно-пісенного жанру - думи, балади, билини, історичної пісні. У міфопоетичному творі заспів є ліричним вступом до оповіді. Заспів ніби знайомить читача з героями та психологічно готує до сприйняття описаних подій. У заспіві ми бачимо звернення співця до богині - музи епічної поезії Калліопи з проханням дати йому натхнення, бути її виразником.)

- Як ви розумієте рядки з поеми «Гнів оспівай, богине. Ахілла, сина Пелея, / Пагубний гнів, що лиха багато ахеям накоїв/»? Смислове навантаження слова «оспівай» - це заклик до уславлення. Чи справді поет звертається до музи, щоб уславити гнів? (Співець просить музу допомогти йому правдиво, саме правдиво, оскільки лише у правді він бачить достоїнство оповіді, повідати про події давнини. Про битви та побоїща та про те, яких бід може накоїти нестримний гнівний порив людини, якщо ця людина до того ж тримає в своїх руках владу і силу. Гнів. Гнів і гнів! Тема гніву та його наслідків пронизує всю поему, вона є головною темою поеми Гомера.)

- Чи є в поемі авторська оцінка гніву Ахілла? Яка вона? Аргументуйте текстом.

- Доведіть за змістом заспіву, що доля людини залежала від волі богів.

- Що стало причиною лютої сварки сина Атрея Агамемнона та сина Пелея Ахілла? Яка в ній роль Аполлона?

- Чим обернувся гнів Ахілла для греків?

- Які ще фрагменти «Іліади» пов’‎язані з міфами про Троянську війну? Чому саме на них зорієнтувався Гомер, створюючи свій епос?

- Який фрагмент поеми Гомера «Іліада» дає читачеві загальне уявлення про світ стародавніх греків: про їхні заняття, звичаї, про цінності життя та його особливості? (Загальне уявлення про світ давніх греків подається у XVIII пісні. Уособленням усього життя стародавніх греків є щит Ахілла, викуваний богом-ковалем Гефестом на прохання матері Ахілла Фетіди. Саме в цій пісні Гомер закодував провідну ідею поеми «Іліада».)

Епос (з грец. - творити) - один із основних родів літератури, що відображає життя всебічно, детально, часто у формі оповіді про людину і події, в яких вона брала участь.

Поема (з грец. - твір) - жанр ліро-епосу, великий віршований твір, у якому зображуються значні події та яскраві характери. Головна ознака поеми -своєрідна авторська позиція, яскраво виражене особистісне начало (ліризм), коли предмет розповіді чи подія передаються через свідомість і почуття ліричного героя.

Героїчна епічна поема - великий віршований твір, в якому розповідається про значні події далекого чи близького минулого в легендаризованій формі. Відображає волю, завзяття народу в боротьбі проти ворогів, зла, кривди, несправедливості, гноблення. Прославляє розум, силу, мужність воїнів, богатирів, народних героїв та ідеалізує їх.

Науковці поділили «Іліаду» на двадцять чотири пісні (за кількістю букв грецького алфавіту) та на п’‎ятнадцять тисяч шістсот дев’‎яносто три рядки. У поемі ідеться лише про один епізод десятого року Троянської війни - останні п’‎ятдесят днів облоги Трої.

Розпочинається твір сваркою Ахілла із царем Агамемноном. За наказом Зевса, Агамемнон мусить повернути свою полонянку Хрісеїду її батькові Хрісу - жерцю Аполлона. Цар виконує волю Громовержця, але замість Хрісеїди забирає полонянку Ахілла. Ображений герой відмовляється брати участь у війні й звертається по допомогу до своєї матері, богині Фетіди, яка вмовляє Зевса помститися грекам за сина.

Утративши найсильнішого й найхоробрішого воїна, ахейці зазнають серйозних поразок: отримують поранення Агамемнон, Одіссей і Діомед, троянці підступають до грецьких кораблів. У шістнадцятій пісні друг

Ахілла Патрокл бере його зброю і стає на герць із ватажком троянців Гектором. Поєдинок закінчується для Патрокла трагічно.

У вісімнадцятій пісні йдеться про те, як бог Гефест виготовляє нову зброю для Ахілла, а в дев’‎ятнадцятій — про примирення Ахілла й Агамемнона: смерть друга змусила Ахілла повернутися на поле бою, забувши особисту образу. У двадцятій пісні описано битву на березі Скамандра, у якій активну участь беруть самі боги. Від руки Ахілла гине сила-силенна троянців і головний захисник Трої Гектор. Згодом до Ахілла приходить батько Гектора — цар Пріам. Він благає віддати йому тіло сина. Зворушений батьківським горем, Ахілл погоджується. Останні, двадцять третя й двадцять четверта, пісні поеми оповідають про похорон Патрокла та Гектора.

Змальовуючи героїв «Іліади», Гомер застосовує принцип індивідуалізації: виділяє якусь одну рису характеру. Причому характеризують героїв їхні власні дії та промови або ж інші герої, тимчасом як авторська характеристика майже відсутня.

Давньогрецька поезія звучала інакше, ніж сучасна європейська, була солодкозвучною, мелодійною і майже завжди супроводжувалася музикою. Повільна епічна плинність оповіді в «Іліаді» зумовлена особливостями античного віршування. Давньогрецька мова й латина вирізняються наявністю довгих і коротких голосних звуків. Тому в основі античного віршування - чергування коротких і довгих складів, які з’‎єднано в стопи, що нагадують поєднання нот у музичному такті. Повторення таких стоп утворює віршовий рядок і визначає його внутрішній ритм. Українська мова передає давньогрецьку поезію своїми засобами: чергуванням наголошених і ненаголошених складів. Зауважмо, що поняття стопи збереглося і в нашій класичній системі віршування як умовне позначення одиниці, повторення якої створює ритм вірша (хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест тощо). Найпоширенішим віршовим розміром античної поезії був гекзаметр. Саме ним складено «Іліаду».

Літературознавча довідка

Гекзаметр — віршовий розмір в античній поезії, шестистопний дактиль із цезурою (паузою) в середині віршового рядка (— ∪∪ / — ∪∪ / — ∪ || ∪ / — ∪∪ / — ∪∪ / — ∪), остання стопа завжди двоскладова (хорей).

- Сформулюйте провідну ідею поеми Гомера «Іліада». Хто, на вашу думку, є її носієм? (Провідна ідея поеми Гомера «Іліада» - це засудження війни як явища, що суперечить людській природі, та уславлення миру, проголошення гуманного ставлення до людини.)

- Як ви вважаєте, носіями яких ідей є центральні персонажі поеми «Іліада»? Який художній прийом зазвичай використовує Гомер для їх утілення? (Через дії та мову героїв Гомер утілює цілу низку важливих для родинно-общинного суспільства давніх греків ідей.

Найвагомішими серед них, на нашу думку, є такі:

ідея влади, що прагне абсолютизації (образ Агамемнона);

ідея побратимства, відданості та вірності чоловічій дружбі (образи Ахілла та Патрокла);

ідея подружньої вірності й відданості (Гектар і Андромаха);

ідея відданості своєму народові, своїй країні (патріотизм) (Гектар);

ідея воїнської доблесті, мужності, звитяги (Ахілл і Гектар);

домінантна ідея твору - авторська ідея гуманізму та засудження війни.

V. Рефлексія

- Чим, по-вашому, поема Гомера «Іліада» найбільш цінна для сучасного читача?

- Чи можна за текстом «Іліади» визначити, на чиєму боці - ахейців чи троянців - авторське співчуття? Обґрунтуйте.

- Розкажіть, яку роль в обладунках давньогрецького воїна відігравав щит. Поміркуйте над лексичним значенням слова «щит». Чим щит Ахілла відрізнявся від традиційного щита давньогрецького воїна? (Щит Ахілла, викуваний Гефестом, був круглий, тоді як традиційний щит давньогрецького воїна був видовжений на весь зріст.)

- Як ви вважаєте, чому Гефест «приготував ... насамперед щит - міцний і великий», а не почав з виготовлення меча чи списа? (У цьому ми бачимо позицію автора. Для Гомера найважливіше - захистити, вберегти життя людини.)

- Чи була потреба у виготовленні щита для Ахіллеса, адже єдиним його вразливим місцем була п’‎ята? Доведіть, що щит Ахілла виконує радше роль символу, ніж засобу захисту тіла героя. Символом чого, по - вашому, є щит Ахілла? (Щит Ахілла - це символ багатогранного життя стародавніх греків з їхніми цінностями, світобаченням і світосприйняттям.)

- Визначте роль зображення на щиті Ахілла процесів жнив та збору винограду. Якими постають люди в праці? Що символізують ці процеси?

- Як ви думаєте, чи дійсно щит Ахілла приніс перемогу грекам, як це пророкувалося? Поясніть, чому в центрі щита зображення картин війни і миру.

- Доведіть, що «Іліада» - це взірець античного героїчного епосу. Зробіть висновок щодо дотримання Гомером художніх традицій епосу в «Іліаді».

Висновок. Безсумнівно, «Іліада» Гомера є геніальним творінням геніального автора. Й тому мав рацію невідомий нам давній поет, який сказав, що важливо не те, де народився поет, а що він уклав у свої поеми, - його думка, його душа.

VI. Домашнє завдання:

Перечитати фрагменти з поеми Гомера «Іліада»: «Двобій Ахілла і Гектара» (пісня XXII, вірші 139-411) та «Пріам у Ахілла» (пісня XXIV, вірші 469- 670). Переглянути художній фільм «Троя», поміркувати, наскільки образ Ахілла в екранному втіленні Бреда Пітта є відповідний Гомеровій «Іліаді».

Упорядкувати таблицю:

Ахіллес

Спільне

Гектор

Постійні епітети

     
     
     

Походження

     
     

Риси характеру