Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії Прометей закутий. Основний конфлікт трагедії. Дари Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи

Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії Прометей закутий. Основний конфлікт трагедії. Дари Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: на прикладі трагедії Есхіла «Прометей закутий» дослідити особливості його поетичної спадщини, провідну тематику; розкрити провідні ідеї трагедії «Прометей закутий», показати їх тісний зв'язок із життям грецьких полісів та ідеалом зразкового громадянина; розкрити сенс зображення конфлікту Прометея і Зевса; розвивати навички виразного читання драматичних творів; сприяти формуванню естетичних смаків учнів та виробленню бажання спілкуватися з театральним мистецтвом як одним із засобів розвитку гармонійної особистості.

Обладнання: увертюра симфонії Ф. Ліста «Прометей», слайд- презентація «Велич Есхіла: «Прометей закутий»; відео «Прометей закутий» (до уроку літератури).

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Пояснити вислів з трагедії Есхіла «Від Прометея - всі в людей умілості».

III. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Аналітико-інтерпретаційне дослідження в просторі трагедії Есхіла «Прометей закутий»

Звучить фрагмент увертюри з симфонічної поеми Ференца Ліста «Прометей». Учитель пропонує учням вслухатися у величну й сповнену трагізму музику, поміркувати, наскільки співзвучним є музичний мотив до трагедії Есхіла «Прометей закутий». Тема Прометеєвого подвигу надихнула на створення музичних шедеврів не тільки відомого угорського композитора Ференца Ліста, до музичної розробки цього вічного образу зверталися видатний німецький композитор Людвіг ван Бетховен (балет «Творіння Прометея») й відомий український композитор Станіслав Людкевич, який у 1905 році написав кантату-симфонію «Прометей».

а) з’‎ясування загального враження про твір та рівня первинного розуміння трагедії Есхіла «Прометей закутий»

- Яке враження справила на вас трагедія «Прометей закутий»?

- Які фрагменти найбільше привернули увагу? Чим?

- Чи дотримується Есхіл у трагедії міфологічного сюжету про Прометея? Поміркуйте, чи сприймається трагедія Есхіла так, як і міф про Прометея? У чому різниця?

- За яку провину Зевс покарав Прометея? Чому титан вважає покарання несправедливим, верховного бога Олімпу - невдячним?

- Як ви думаєте, в чому полягає головний конфлікт трагедії Есхіла «Прометей закутий»?

б) дослідження тексту трагедії Есхіла «Прометей закутий» із застосуванням аналізу «слідом за автором»

- Зверніть увагу на дійових осіб трагедії Есхіла «Прометей закутий». Поміркуйте, чому ім’‎я головного героя, титана Прометея, не стоїть першим у цьому ряду. Порівняйте склад дійових осіб у повному тексті трагедії (переклади Б. Тена та С. Апта). Якого персонажа бракує в скороченому варіанті? Хто, по-вашому, які ролі виконує? Пам’‎ятайте, що в Есхілових трагедіях могли діяти тільки два актори (протагоніст і девтерагоніст) і хор (у хорі - хоревти і корифей), не забувайте про статистів і ляльок, яких використовували у ті часи. Яку з ролей цієї трагедії ви хотіли б виконати, якби були актором? Чому?

- Доведіть, що трагедія «Прометей закутий» належить до драматичного мистецтва. Які два значення слова «драма» вам відомі?

- Висловіть своє ставлення до подій, зображених у пролозі. Чому, крім бога-коваля Гефеста, волю Зевса виконують його слуги Влада і Сила? Як ви вважаєте, чому Сила весь час мовчить? Схарактеризуйте Владу. Аргументуйте текстом.

- Поміркуйте, чому Гефестові важко виконувати наказ Зевса. Схарактеризуйте суперечливість його становища. Порівняйте, як страждання Гефеста зображено у міфі про Прометея та у трагедії Есхіла. Де, по-вашому, їх гострота і глибина передані повніше. Які засоби цьому слугують?

- Порівняйте, як називають Прометея Гефест і Влада. Як це характеризує самих Гефеста і Владу? (Влада про Прометея: «оцього міцно прикувать зухвалого», «на усе придатного», «повинен кари він богів зазнати», «щоб научився Зевсові коритись», «злочинець». Гефест про Прометея: «високодумний сину велемудрої Феміди», «очам нестерпно бачить те видовище».)

- Поміркуйте, чому Прометей не промовив жодного слова, поки біля нього знаходилися слуги Зевса та Гефест.

- Розпочніть складання порівняльної характеристики Прометея та Зевса. (Для виконання цієї форми роботи пропонуємо в робочих зошитах виокремити по сторінці для відбору й запису з тексту цитатних характеристик. Наприклад, як Зевса характеризують Влада, Гефест, Прометей, Океан, океаніди, Іо, Гермес. Якими є ці характеристики? На чому засновані? Цей вид роботи може бути запропонований і як частина письмового домашнього завдання й ускладнений необхідністю дати оцінку кожному з персонажів (таким чином, перевіривши виконання завдання, учитель забезпечує накопичення поточних оцінок), а під час уроку виконується усно.)

- Поміркуйте, чому Зевс діє у трагедії, як і в міфі, опосередковано?

- Виразно прочитайте перший монолог Прометея (або перегляньте відео «Прометей закутий», що містить цей монолог). Подумайте, чому Прометей, лише залишившись на самоті, починає говорити. Чи можна ридання Прометея вважати виявом слабкості? Обґрунтуйте.

- Як у монолозі Прометея з прологу підтверджується віра давніх греків у невідворотність долі?

- Чому Прометей не хоче, щоб його бачив будь-хто у стані покараного?

- Схарактеризуйте ставлення океанід до Прометея. Чи усвідомлюють вони, що чи хто є причиною страждань титана? Аргументуйте відповідь, спираючись на текст. Наскільки об’‎єктивно, по - вашому, Океан та океаніди характеризують Зевса?

Трагедія Есхіла «Прометей закутий»: композиція і сюжет

Композиційний елемент

Сюжетний фрагмент

Пролог

Влада і Сила та бог-коваль Гефест виконують волю Зевса - приковують Прометея до скелі на страждання

Парод (складається з двох строф та двох антистроф й діалогу хору й Прометея)

Океаніди висловлюють своє співчуття Прометеєві. Прометей нарікає на свою долю та жорстокість Зевса, передбачає, що з часом Зевс знову буде шукати союзу з Прометеєм

Епісодій перший

Діалоги океанід, а згодом і Океана з Прометеєм, в яких розкриваються причини страждань Прометея та сутність його конфлікту із Зевсом. Океан і його доньки вмовляють Прометея скоритися

Стасим перший (складається з двох строф та двох антистроф)

Океаніди співають пісню, в якій висловлюють співчуття Прометеєві та характеризують владу Зевса і її наслідки для людей

Епод

Містить монолог Прометея, в якому він розкриває сутність своєї допомоги людям, в результаті чого відбувся цивілізаційний розвиток людства

Стасим другий

У двох строфах і антистрофах хор океанід співає про невдячність людей, жорстокість Зевса та Прометеєву недолю. Діалог Іо (діви-телиці) з Прометеєм чергується зі строфою та антистрофою хору. Іо розповідає про нещастя, які випали на її долю (страждання Іо пов’‎язані із любовними домаганнями Зевса та помстою його ревнивої дружини Гери (згадайте долю Геракла). Тренос - у цій частині Прометей передбачає долю Іо, діва-телиця нарікає на свої страждання. Прометей говорить і про свої страждання та пророкує народження в роду Іо (аргоських царів) свого визволителя (Геракла). Божевільна Іо втікає

Стасим третій

Містить в собі строфи й антистрофу хору. Це благання милості від долі та страх і жаль, викликані стражданнями Іо. В еподі йдеться про невизначеність долі океанід та свавілля могутніх богів

Ексод

Діалог Прометея з Гермесом, який намагається вивідати у Прометея долю Зевса. Гермес застерігає океанід від нещасть, що можуть на них впасти за співчуття Прометеєві. Хор співає пісню про огидність зради. Прометей стійко приймає удари долі

Поміркуйте: образи Океана та океанід зіставлені чи протиставлені образу Прометея? Чи збігаються характеристики Зевса Океаном та Прометеєм?

- Яка, на вашу думку, роль божевільної діви-телиці Іо у трагедійній дії? Як пов’‎язані долі Іо й Прометея?

- Доведіть, що, зображуючи протистояння Зевса і Прометея, Есхіл досліджував і сучасні йому проблеми протиборства тиранії та демократії.

- Яке значення у розкритті характеру Прометея мають монологи про допомогу Зевсу і людям? Виразно їх прочитайте. Зіставте з відповідними місцями в міфі. Наскільки Есхіл поглиблює та загострює ситуацію ? Завдяки яким художнім засобам він цього досягає?

- Чому Прометей нехтує порадами Океана та океанід?

- Знайдіть у пароді слова Прометея про те, що є для нього справжньою ганьбою і яким є його найбільше бажання? Як Прометей спровокував Зевса виконати його бажання?

- Чи можемо ми стверджувати, що у протистоянні з верховним богом Олімпу титан Прометей переміг? Поясніть.

- З якою метою з’‎явився до титана Гермес? Як і чому ці персонажі характеризують один одного?

- Прочитайте в особах фрагмент діалогу Гермеса і Прометея. Поміркуйте над інтонаціями і спробуйте їх утілити під час читання. Як ви розумієте слова Прометея: «Свого нещастя на негідне рабство я не проміняю...»?

- Виразно прочитайте монолог Прометея з гексоду: «Все я знав наперед, що звістив він мені...» Як цей монолог характеризує героя? Випишіть із монологу епітети й метафори, розкрийте їх роль у створенні образу Прометея.

IV. Рефлексія.

- Уточніть, в чому полягає сутність основного конфлікту трагедії Есхіла «Прометей закутий». Чому він є непримиренним? Обґрунтуйте висновки.

- Спробуйте сформулювати провідні ідеї трагедії «Прометей закутий». Запишіть їх у зошит як висновок. (Провідні ідеї трагедії Есхіла «Прометей закутий»: засудження тиранії; уславлення сили духу й самопожертви непересічної особистості у боротьбі з деспотичною владою; уславлення цивілізаційного розвитку людства; критика самодержавної влади.)

- Яке значення і вплив на жителів Афін, по-вашому, мала трагедія Есхіла «Прометей закутий»? Поміркуйте, чим пояснюється те, що афінянина Есхіла особливо приваблював образ тираноборця Прометея.. У чому полягає нове витлумачення міфу про Прометея Есхілом? (Міфічний образ Прометея ще з античних часів став символом людського пориву до прогресу, до істини, до боротьби за неї. Прекрасний, благородний і гордий страдник! На сцені зображувалася його історія в трагедії Есхіла. Страшним був вирок Зевса. Можна уявити собі афінян, що зібралися в театрі. Для них усе, що відбувалося на сцені, мало значення ритуального дійства. Вони вірили в міф як у реальність. Хор був виразником почуттів глядачів. Есхіл навряд чи беззаперечно вірив у релігійну основу міфу. Наукова думка вже пройшла на той час досить великий шлях і вкарбувалася у свідомості освіченої частини грецького суспільства після наївного світорозуміння Гомера. У тих благах, які дарував Прометей людям, а це насамперед розум (символічне значення поняття «вогонь Прометея»), Есхіл, найвірогідніше, описав історичний шлях людства від дикунства до цивілізації. Зі сцени Прометей розповідає про це. Безумовно, тут наявна філософська алегорія, що представлена у художній конкретиці образу. Глядач спостерігає не оголену ідею, а особистість із плоті й крові, могутню й вразливу, що любить, мислить, страждає. Прометей постає як друг, благодійник і покровитель людей.)

- Найбільші відмінності міфу й трагедії Есхіла ми спостерігаємо у трактуванні образу Зевса. Який же Зевс, цей володар Олімпу? (Зевс - тиран. Прометей допоміг йому здобути владу, але Зевс відразу забув про це. Така сумна логіка тиранії. І коли гордий титан Прометей проголошував у відповідь на погрози Гермеса сповнені гідності слова: «Свого нещастя на негідне рабство я / Не проміняю, - це запам’‎ятай собі», - це було абсолютно співзвучним зі святинею святинь для афінян, гордих усвідомленням своєї свободи, політичної свободи. Безумовно, це стосувалося лише вільних громадян полісу. Про рабів мова не йшла. Вони у свідомості вільного грека на той час були лише живими речами, виконавцями волі господаря-рабовласника. Усе в трагедії Есхіла істинно свідчить проти Зевса (доля смертних, доля Прометея, доля Іо).

- Що ви знаєте про вплив трагедії Есхіла на подальшу культурну, театральну та мистецьку традиції? Оцініть внесок Есхіла у становлення і розвиток світового театру.

- Розгляньте малюнки учнів до трагедії Есхіла «Прометей закутий».

- Які епізоди трагедії найбільше представлені в учнівських ілюстраціях? Поміркуйте, чому саме ці епізоди? Дайте оцінку відповідності малюнків тексту образам, представленим Есхілом.

- Наскільки глибше після опрацювання трагедії Есхіла «Прометей прикутий» ви зрозуміли сенс символічного вислову «вогонь Прометея»? Поміркуйте над запитанням, що означає термін «прометеїзм»?

V. Домашнє завдання:

Прочитати С. 91-98, дати відповідь на питання «У чому сила Прометея?»*