Квінт Горацій Флакк. До Мельпомени (Мій пам’‎ятник стоїть). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’‎ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

Квінт Горацій Флакк. До Мельпомени (Мій пам’‎ятник стоїть). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’‎ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів з поетичним внеском в античну й світову літературу Квінта Горація Флакка; показати взаємозв’‎язок творчості Горація з його світоглядно-естетичними позиціями та політичною ситуацією в Давньому Римі; розкрити роль жанру оди у поетичному спадку Горація; ознайомити учнів з жанрово-смисловою специфікою оди; здійснити цілісний аналіз оди Горація «До Мельпомени»; розвивати навички аналізу віршованих творів та їх виразного читання.

Обладнання: відео «Квінт Горацій Флакк», опорно-інформаційні схеми «Світоглядно- естетичні позиції Горація», «Художній світ Горація» та «Компакт-біографія Горація».

Гарний стиль криється в серці.

Дені Дідро

Перебіг уроку

I. Організаційний момент. Актуалізація опорних знань учнів.

Читання творів-мініатюр на одну із тем: «Уславивши Енея, Вергілій вславив Рим» або «Еней - людина Долі».

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Поетичне обдарування Квінта Горація Флакка першим помітив Вергілій, що був уже уславленим поетом. Він і ввів Горація в літературні кола, де талант початківця розквітнув на повну силу. Сьогодні ми не тільки ознайомимося з особистістю Горація, а й спробуємо розкрити зв’‎язок його світоглядно-естетичних позицій і творчості, зрозуміти, в чому полягає цінність поетичного доробку митця для античної літератури та усього історико-культурного розвитку людства. Важливо усвідомити, які саме теми й проблеми знайшли втілення у творчості Горація, чому вони його хвилювали й чим є цінними для нас, читачів XXI століття. Знайти ці відповіді, сподіваюсь, нам допоможе аналітичне дослідження його віршів.

Перегляд відео «Горацій».

Бесіда

- Якою людиною ви уявляєте собі Квінта Горація Флакка? Які факти його біографії вас вразили й чому?

- Що можна сказати про цю людину, розглянувши її скульптурне зображення?

- Як політичні події в Римі відбилися на долі молодого поета?

- Що вам відомо про вплив давньогрецької культури на формування світогляду Горація?

- Яку роль в житті Горація відіграли Вергілій та Меценат? Як змінилося світобачення поета в зв’‎язку зі знайомством з Октавіаном Августом?

- Як ви думаєте, чому більша частина Горацієвих віршів - це оди? Чи збігається сучасне літературознавче визначення оди як поетичного жанру з тим, як розумів оду Горацій?

Літературознавча довідка

Ода - вірш, що висловлює високі почуття, викликані важливими історичними подіями, діяльністю історичних осіб. Оді притаманні урочистість і піднесеність.

- Зверніть увагу на компакт-біографію Горація. На які два умовні періоди можна було б поділити життєвий шлях Горація»? Наведіть аргументи. (Перший період - становлення особистості й захоплення громадською та політичною діяльністю; другий - власне творчий період життя.)

Компакт-біографія Квінта Горація Флакка

Дата народження: 08 грудня 65 року до нашої ери.

Місце народження: Венузія. давня римська колонія на півдні Італії.

Батьки: батько - вільновідпушений раб, мати дуже рано померла. Квінт Горацій Флакк - єдиний син.

Навчання: початкова школа у Венузії; початкова, граматична і риторична школи у Римі; філософські й літературні школи в Афінах.

56 рік до н.е.: батько переїхав до Риму з метою дати синові гарну столичну освіту.

44 рік до н.е.: вбивство республіканцями Юлія Цезаря й початок громадянської війни. Знайомство Горація з Юнієм Брутом, призначення командиром одного з республіканських легіонів.

42 рік до н.е.: вирішальна битва між цезаріанцями та республіканцями під Філіппами. Горацій опинився поза законом у стані морального надлому.

40 рік до н.е.: Горацій повернувся до Риму.

38 рік до н.е.: знайомство Горація з Вергілієм і представлення молодого поета Меценатові.

33 рік до н.е.: Меценат подарував Горацієві невеликий маєток поблизу Риму, де поет провів усамітнено своє життя, сповнене творчості й спілкування зі своїм покровителем і другом.

30-і роки до н.е.: вихід двох збірок сатир Горація («Бесіди»).

23 рік до н.е.: видання перших трьох книг од Горація.

13 рік до н.е.: видання четвертої книги од Горація.

Останнє десятиріччя життя Горація: створення теоретичного маніфесту римської класики «золотої доби» Августа - «Наука поезії» («Послання до Пісонів»),

27 листопада 8 року до н.е.: Горацій помер.

Завдання. Скласти кроссенс за біографією Горація.

1 - видатний римський поет - лірик Квінт Горацій Флакк народився на півдні Аппенінського півострова у невеличкому містечку Венузія в 65 році до н.е.

2 - своєї матері він не пам’‎ятав, вона рано померла, а батько був вільновідпущеником, колишнім рабом, якому вдалося не лише здобути волю, а й отримати статок.

3 - батько зробив усе, щоб надати сину найкращу, тобто аристократичну освіту, яка б відкрила двері у вищі кола римського суспільства. Горацій навчається у Римі, а потім їде до Греції, в Афіни - місто, яке славилося своїми філософськими школами й найвищим рівнем освіти.

6 - проте завершити навчання не вдалося - розпочалася чергова громадянська війна. Горацій вступив до республіканської армії, де був призначений командиром одного з легіонів.

9 - після поразки в битві з військом Юлія Цезаря всі республіканці були оголошені як небезпечні злочинці. Більше року юнак не наважувався повернутися додому. Він поневірявся грецькими островами і містами Малої Азії, зазнаючи справжніх злиднів.

8 - Меценат, який зацікавився віршами молодого поета, вирішив матеріальні клопоти Горація і представив його Юлію Цезарю.

7 - Горацій у своїх творах звернувся до політичних тем, оспівуючи молоду римську державу. Вершиною його творчості стали 4 книги од. Взірцем для них він обрав давньогрецьку лірику, особливо творчість Сапфо.

4 - протягом двох тисячоліть його твори вивчали в школах, а переклади впливали на розвиток усіх європейських літератур. Серед українських класиків Горація перекладали Г. Сковорода, І. Франко.

5 - Горацій був видатним римським поетом. Ще за життя він став класиком, і сам Август був переконаний, що його твори «збережуться навіки».

IV. Аналітико-інтерпретаційне дослідження оди Горація «До Мельпомени»

- Уважно прочитайте вірш самостійно - С. 111

Виразне читання оди 2-3 учнями

- Про що цей вірш? (Роздуми поета про власну творчу долю.)

- Від чийого імені ведеться поетична оповідь?

- Ким, по-вашому, є ліричний герой твору? (Він поет.)

- Відомо, що Горацій, закінчуючи в 23 році до н.е. третю книгу од, мав намір відійти від ліричної поезії. Доведіть, спираючись на зміст вірша «До Мельпомени», що він є своєрідною спробою осмислення поетичного внеску митця.

- Як у цьому вірші Горацій вирішує для себе філософську проблему смерті й безсмертя?

- Які художні світи наявні у цьому творі Горація? У якому співвідношенні вони знаходяться?

- У чому полягає особливість художнього часу оди?

- Що саме й чому Горацій вважає безсмертним? Прокоментуйте рядки: «Смерті весь не скорюсь: не западе в імлу частка краща моя».

- Чому ліричний герой-поет звертається саме до Мельпомени? У чому полягає особливість сприйняття Мельпомени Горацієм? (У давньогрецькій світоглядно-міфологічній системі Мельпомену вважали покровителькою трагедії. Горацій же вважав її натхненницею лірики, як і Сапфо та Анакреонт.)

- Як ви думаєте, що притаманне поезії «До Мельпомени»: відчуття приреченості чи оптимістичний настрій? Обґрунтуйте відповідь цитатами з тексту.

- У світовій літературі ода Горація «До Мельпомени» ще відома під назвою «Пам'ятник». Як ви вважаєте, з чим це пов’‎язане? Поміркуйте, як розуміє поет образ пам’‎ятника?

- У чому полягає алегоричний зміст цього твору?

- Поясніть, як пов’‎язані з біографією Горація рядки «Я - славний з убогого».

- Прокоментуйте рядки «я...вперше скласти зумів по-італійському еолійські пісні».

- Чому у вірші, крім Мельпомени, опосередковано згадується ще й Аполлон («сонячні Дельфи»)?

- Який давній обряд античності згадується в останніх рядках вірша «До Мельпомени»? Як він допомагає зрозуміти усвідомлення поетом надзвичайного значення власної творчості?

- Що вам відомо про резонанс, викликаний одою Горація «До Мельпомени» у світовій літературі? Доведіть, що вірш Горація є уславленням не лише його особистої творчої спадщини, а й хвалебним гімном поезії загалом, її нетлінній ролі для всіх народів. (Найвідоміші вірші-«пам’‎ятники» Г. Сковороди. І. Франка, М. Ломоносова, Г. Державіна, О. Пушкіна у слов’‎янських літературах.)

- У яких рядках вірша, по-вашому, лунає заклик до інших поетів ставитися до поетичного слова з великою відповідальністю? Ця думка виражена у вірші безпосередньо чи опосередковано?

- Ще раз виразно прочитайте вірш Горація «До Мельпомени». Наскільки аналітичне дослідження допомогло вам розставити логічні акценти та побудувати інтонаційний малюнок вірша при читанні?

- Наскільки текст став зрозумілішим після аналізу?

V. Рефлексія

- Зверніть увагу на епіграф до нашого уроку. Як вислів Дені Дідро пов'язаний з творами Горація та поетичною творчістю взагалі?

- Зробіть висновок про роль творчості Горація в давньоримській літературі.

- Чи погоджуєтесь ви з тим, що поезія Горація справді принесла йому безсмертя?

- Доведіть, що твори давньоримського поета мають глибокий філософський зміст.

- На основі давньогрецької та давньоримської міфологій, а також вивчених вами творів античних авторів спробуйте пояснити античне уявлення про смерть. Який новий нюанс у сприйнятті смерті внесла поетична спадщина Горація? (Людина - смертна. Істинна творчість безсмертна. За часів античності безсмертними вважалися боги. Горацій же виходить вже на рівень абстрактного філософствування, наділяючи безсмертям поезію як естетичну категорію та продукт діяльності митця.)

- Доведіть, що своїми віршами Горацій продемонстрував власну незалежність від призначень долі. Як саме поет довів можливість безсмертя для смертної людини? Підтвердьте текстами вивчених на уроці творів.

VI. Домашнє завдання:

Опрацювати конспект, С. 113-120, підготувати інформацію про «Метаморфози» Овідія*.