Біблія. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Біблія як основа двох релігій - юдейської і християнської. Зв’‎язок Біблії з історією і Міфологією. Структура Біблії, її складники

Біблія. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Біблія як основа двох релігій - юдейської і християнської. Зв’‎язок Біблії з історією і Міфологією. Структура Біблії, її складники

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: систематизувати знання учнів про Біблію як основу юдейської та християнської релігій, ознайомити їх з історією виникнення Старого та Нового Заповітів, розкрити їх специфіку як священних книг та пам’‎яток словесного мистецтва; визначити особливості побудови Біблії, її структуру та складники; підготувати учнів до аналітичного сприйняття біблійних текстів, розкодування їх смислів; проаналізувати фрагмент «Створення світу». Сприяти формуванню полікультурного мислення восьмикласників, їх комфортного входження в світову культуру й літературу.

Обладнання: відео «Як з’‎явилася Біблія», окремі видання Біблії (сімейні Біблії учнів), слайд-презентація «Біблія. «Створення світу» в живописі», відео «Створення світу й потоп. Біблія в анімації».

Старий і Новий Заповіти — це Великий Код Мистецтва.

Вільям Блейк, англійський поет і художник XVIII-XIX століття ...

Біблія абсолютно очевидно є щось «більше», ніж просто літературний твір...

Нортроп Фрай, канадський філолог XX століття

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

III. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Біблія є однією із найпопулярніших книг в усьому світі. У чому полягає віковічний секрет Книги Книг? Питання складне. Й на нього не відразу можна дати відповідь. Вже понад півтора тисячоліття весь світ захоплюється цією книгою. Філософи, мислителі, науковці, діячі культури, митці постійно черпають з неї натхнення, знаходять відповіді на «прокляті питання» буття, шукають життєві орієнтири та рецепти збереження життя на нашій планеті.

Перегляд фрагментів відео «Як з’‎явилася Біблія»

Експрес-опитування

- Як давно у вашій родині зберігається Біблія?

- Хто її найчастіше читає?

- Які біблійні історії вам відомі? Хто вас із ними познайомив? За яких обставин?

- Які біблійні історії ви вже знаєте? Чим вони вас вразили?

- Чи знаєте ви, що означає слово «Біблія»?

- Які священні книги народів світу, крім Біблії, є у вашій родинній бібліотечці? Чим вони цікаві вашим рідним?

Робота з епіграфами

Прочитайте висловлювання філософів і науковців В. Блейка та Н. Фрая, взяті за епіграфи до нашого уроку. Прокоментуйте їх. Що в цих висловлюваннях вам не зовсім зрозуміле?

Наше знайомство з Біблією має допомогти зрозуміти сенс висловлювань В. Блейка та Н. Фрая стосовно того, чому Біблію не можна вважати «просто літературним твором» й у чому полягає її Великий Код Мистецтва.

Учитель. Біблія є священною книгою віруючих юдеїв та християн усього світу. Ми не розглядаємо Книгу Книг як основу релігійного вчення, оскільки віра є особистою справою кожної людини. Проте знати про існування Біблії, як і інших великих сакральних книг (Вед, Авести, Корану), має кожна освічена людина, оскільки основу священних текстів все ж складають тексти, що стосуються духовної сфери людства, що ввібрали в себе багатовіковий досвід морально-етичних шукань людини незалежно від часу й країни, у якій вона проживає. Перше завдання: зрозуміти, чому Біблію не можна вважати «просто літературним твором».

Перш ніж ми почнемо говорити про Біблію детальніше, пропоную вам ознайомитися із думками видатних мислителів про роль Біблії у розвитку європейської історії та людства загалом. Н. Фрай стверджує, що Біблія є кодом буття в цілому й кодом мистецтва та літератури зокрема. Водночас ця священна книга сповнена надзвичайної поетичності, тому її можна розглядати як «особливий мікрокосм... єдності літературного досвіду Заходу».

Видатний філософ-екзистенціаліст К. Ясперс (екзистенція - право життєвого вибору людини й водночас проблема сенсу життя) вважав Біблію вершинним явищем світової культури, він висловив думку, що «західноєвропейська цивілізація - це перш за все Біблія і античність». Учений підкреслював надзвичайну духовну, чуттєво-емоційну силу Біблії.

Науковець 3. Лановик вважає, що «за час існування Біблія здобула визнання не тільки як релігійна книга християн, а й як складний духовно-культурний феномен людства».

Чимало учених сходяться на думці, що Біблія у більшості текстів послуговується поетичною мовою, але при цьому не перетворюється на поему чи інший художній твір. Основна частина біблійних текстів сповнена надзвичайної поетичності, метафоричності, художності. Проте прийнятною думкою є думка про Біблію як про «художню» правду, тобто Біблія є «засобом «Об’‎явлення», і це об’‎явлення означає щось об’‎єктивне, що приховане за словами і відкривається безпосередньо читачеві. Це також «натхненна книга, і це натхнення означає, що автори виконували функцію, так би мовити, святих магнітофонів, які записували під диктування зовнішньої духовної сили...» (думка Н. Фрая).

Сьогодні ми розпочинаємо знайомство з вічними кодами Біблії та спробуємо зрозуміти секрети популярності цієї книги в усьому світі.

IV. Ознайомлення зі структурою Біблії та її складниками

Учитель. Найяскравішою пам’‎яткою світової літератури і культури е Біблія (з грец. βιβλία - «книги»), про яку український філософ Григорій Сковорода сказав: «Книга вічна, Книга Божа, Книга небесна».

Дійсно, витримавши іспит часом, Біблія посіла почесне місце Книги книг. Це найпоширеніша і одночасно найпопулярніша збірка священних текстів людства, переведена майже на всі мови світу.

Текст цієї вічної книги складається з 66 книг. їх писали протягом п’‎ятнадцяти століть на різних мовах майже 40 авторів, що проживали на трьох континентах (Азія, Африка та Європа) та займали різне соціальне становище (Мойсей, наприклад, був вихований у сім’‎ї єгипетського фараона, Соломон був царем, апостол Петро — рибалкою,

Матвій - митарем). До наших часів не дійшло жодного тексту, написаного рукою автора, — усі оригінали втрачено. Збереглися лише переписані списки. Остаточно склад біблійних текстів, як натхненне Богом Святе Письмо, затверджено в 364 р. на Лаодикійському церковному Соборі.

Заповіт — договір між Богом і людьми, «народом Божим».

Біблія — зведення законів про те, як правильно себе вести перед Богом: не перед людиною, а - самим Законодавцем. Це історія духовних пошуків людства. Вона містить розповіді про створення світу, заповіді праведного життя, моральні принципи, стародавні легенди, фрагменти історичних хронік, послання апостолів, проповіді, притчі.

Композиційно і хронологічно Біблія складається З двох головних частин – Старий і Новий Заповіти (від грец. «договір», «угода» або «союз»). Перша частина Біблії, Старий Заповіт, є священною для двох релігій - іудаїзму і християнства. Друга частина - Новий Заповіт - є Святим Письмом тільки християн.

За Біблією, є один Бог - творець світу й людини, який стежить, скеровує і виправляє світорух. У Нього є ангели (з грец. - «посланець, вісник») — духи, досконаліші від людей, які сповіщають людям Божу волю й виконують на землі Його повеління. Усі образи в Писанні мають свою естетичну цінність, несуть важливу інформацію. Це алегорія на духовну картину світу: рай і пекло, небеса і Земля обітована, драбина Якова, неопалима купина тощо.

Біблійне слово всеосяжне, універсальне. Крилаті вислови, тексти Святого Письма заучувалися напам’‎ять з раннього дитинства багатьма поколіннями, були основою активного словникового запасу людини. Біблійні сюжети і образи створили ідеали, згідно з якими людина вимірює свою людяність: не вбивати, не красти, любити ближнього свого, як самого себе, шанувати матір і батька, виховувати своє серце... Усі ці заповіді, цінності актуальні завжди, у будь- яку епоху, вони дають розуміння сутності людини, її призначення як Божого творіння.

Історія виникнення, морально-філософський зміст Біблії в якійсь мірі схожі на священні книги інших релігій, наприклад на староіндійські Веди, староіранську Авесту, арабський Коран, які мають дуже близьку тематичну схожість з розповідями Старого Заповіту, повчальним змістом Нового Заповіту, драматичним передчуттям останніх часів світу.

Старий Заповіт містить біблійний епос — прадавні перекази про створення світу, вигнання з раю Адама і Єви за вчинений гріх; життя їхніх нащадків, усесвітній потоп, виведення Мойсеєм юдейського народу з неволі тощо. Релігійна лірика об’‎єднана в збірник псалмів1; «Книга притч Соломонових» сповнена біблійних афоризмів. Більша частина книг Старого Заповіту складає юдейську (єврейську) Біблію. Ці книги були написані до приходу в світ Христа. Біблійні книги, які були написані після пришестя у світ Спасителя і розповідають історію його вчення і служіння людям, складають Новий Заповіт — Євангеліє, — що є основою християнства. У перекладі з грецької слово євангеліє означає «радісна звістка». Про пришестя Божого Спасителя Ісуса Христа іудейський народ знав за тисячу років із пророкувань (Христос — грецькою «посланець»). Учні і послідовники Христа —Матвій, Марко, Лука, Іоанн — розповіли про чудесне народження, життя і смерть Ісуса Христа. З того часу, понад 2000 років поспіль, особистість Ісуса, його вчення і доля не перестають хвилювати людей.

До України Святе Письмо (Новий Заповіт) прийшло у X столітті. Першою друкованою книгою зі Святого Письма у нас був Апостол, видання Івана Федорова (Львів, 1574 р.), а першим виданням усього Святого Письма була Острозька Біблія 1581 року. Переклад Біблії українською мовою здійснив професор Іван Огієнко (він же митрополит Іларіон) у 1942 році. У наш час за накладом і перекладами на інші мови Біблія займає перше місце і є книгою, яку найбільше читають у всьому світі. Біблійні сюжети збагатили культуру багатьох народів. Вони є благодатним джерелом для світової літератури, живопису, скульптури, музики. Саме тому біблійні образи відомі навіть тим із нас, хто ще не мав нагоди доторкнутися до Книги Книг, як часто називають Біблію.

Біблія — перша в світі друкована книга (1452—1455). Вона сприяла виникненню безлічі інших книг, у яких втілено її сюжети та образи, — перекладів, переспівів, творів словесного мистецтва, тлумачень, досліджень. Нині існує вже ціла галузь науки — біблеїстика, яка вивчає біблійні тексти й історичні факти, відображені в них.

Опорно-узагальнююча схема «Біблія - пам’‎ятка духовного досвіду людства»

Біблія - пам'ятка духовного досвіду людства

Книга Книг (66 книг)

Старий Заповіт

Новий Заповіт

39 книг

27 книг

Створювалися з XII по II століття до н.е.

Написані у період з 50 по 120 роки після Різдва Христового

Іврит (давньоєврейська мова) Арамейська мова

Давньогрецька мова

Святе письмо юдеїв та християн

Святе письмо християн

Юдаїзм(закрита релігія, релігія одного, Богом обраного, народу, юдеїв)

Християнство - релігія, що не має кордонів (релігія значної частини людства, переважно в країнах Західної Європи та Америки)

Поділ Старого Заповіту за юдейською традицією: «Тора» (вчення, закон) «Пророки» «Писання»

Чотири канонізовані Євангелія (життєпис та основа вчення Ісуса Христа): від Матвія від Луки від Івана від Марка

Поділ Старого Заповіту за християнською традицією: «П’‎ятикнижжя» (Книги законоустановчі). Книги історичні. Книги пророчі. Книги поетичні.

Діяння святих апостолів (21 послання апостолів). Одкровення Івана Богослова (Апокаліпсис)

Головні герої Старого Заповіту: Пророк Мойсей, Богатирі Голіаф, Самсон, Давид. Патріархи - Авраам, його син Яків (Ізраїль), діти Ізраїлеві та інші. Царі Саул, Давид, Соломон. Юдейські пророки.

Головні герої Нового Заповіту: Богородиця, Ісус Христос та його учні, Святі апостоли, Богослови

Основа вчення. Десять Божих заповідей - основа праведного життя людини. Хто праведник - вирішує Бог.

Основа вчення:

проповіді та притчі Ісуса Христа;

самовдосконалення людини на основі отримання Заповідей Бога та Свободи Вибору, Любові, Віри, Милосердя, Прощення й Добра. Н

овий, більш прогресивний світогляд, що відкриває нові горизонти вільній духом людині. Початок відліку нової ери.

- У чому, по-вашому, полягає специфіка Біблії? Чим ця книга відрізняється від інших, відомих вам священних книг? (Біблія водночас є пам’‎яткою культурною, релігійною, історичною та літературною. При цьому не можна чітко розподілити чи відокремити, що саме в Книзі Книг є історичним, культурним, літературним чи релігійним. Це дійсно своєрідний феноменальний код, у якому всі вище зазначені аспекти переплелися й поєдналися в духовну цілісність.)

- Що означає слово «Біблія»? (Паперові книги, книги, Книга Книг.)

- Спробуйте скласти структурну формулу Біблії, позначте у схемі особливості двох основних частин Біблії, назвіть їх головних героїв, зверніть увагу на ілюстративний матеріал підручника до даної теми.

- Що означає слово «Заповіт»? Як ви думаєте, чому воно написане з великої літери? (Заповіт - домовленість, угода між Богом-Отцем Яхве (Ягве, Єговою) про те, що богообраний народ житиме за Законами Божими. Ці закони (заповіді) отримав Мойсей від самого Бога на Синайській горі.)

- Чим є Біблія для єврейського народу? У чому полягає відмінність між юдеями та християнами?

- Назвіть хронологічні рамки створення Біблії?

- Чи можна Біблію вважати, як і Веди, анонімним твором? Що відомо про авторів 66 частин цієї священної книги? (Авторів деяких частин Біблії ми знаємо точно. Це автори канонічних Євангелій Нового Заповіту, вірогідними авторами окремих частин Біблії є Мойсей, Соломон, Єкклезіастта інші. Це свідчить про зв'язок Бога і людини на духовному рівні. Бог довіряє своїм пророкам та улюбленцям нести Слово Боже всім людям. Біблія створювалась майже півтора тисячоліття (з ХІІІ-ХІІ ст. до н.е. до II ст. н.е.). В її створенні брали участь майже шістдесят поколінь і понад чотириста авторів. Написано її тексти трьома мовами: арамейською, давньоєврейською (івритом) та давньогрецькою у країнах Європи, Азії та Африки. Серед авторів Біблії люди різних епох та різного походження і соціального стану: Давид був царем, Амос - пастухом, Матфей - збирачем податків, Даниїл - державним діячем, Петро - рибалкою, Лука - лікарем, Ісус Навін - воєначальником, Соломон - одним із наймудріших ізраїльських царів.)

- У чому полягає жанрове розмаїття Старого Заповіту? Назвіть ці жанри та наведіть приклади з Біблії, користуючись інформацією підручника та змістом Біблії, а також власними знаннями про цю книгу. (Міфи - історія творення світу Богом-Отцем, історія перших людей, історія гріхопадіння, історія про будівництво Вавилонської вежі тощо; фрагменти історичних хронік - історія Давида і Голіафа; народні перекази - історія дужого Самсона, історія Йосипа; пісні - Пісня над Піснями тощо.)

- Спробуйте порівняти особливості Біблії та Вед. Як ви вважаєте, Біблія звернена більше до зовнішнього чи до внутрішнього світу людини? Обґрунтуйте свої висновки. (Порівняно з Ведами Біблія є священним текстом більш пізньої доби. Якщо Веди спочатку визначали взаємостосунки людини з природою і були своєрідним духовно-художнім відображенням язичництва (політеїстичного вірування), то у Біблії втілився монотеїзм (однобожжя). Людина в цей час уже усвідомлювала свою роль і в природі, і в суспільстві. Тому більшість біблійних текстів спрямовані до внутрішнього світу людини, основу якого мала складати віра, але на основі особистого вибору людини.)

V. Завдання і запитання для аналітичного дослідження біблійного фрагменту «Створення світу»

Виразно прочитайте фрагмент «Створення світу». Поясніть, чому ви використали саме такий інтонаційно- логічний малюнок? С. - 20.

Завдання та запитання:

- Що означає слово «буття»? (Початок.)

- Якою була земля до того, як Бог створив світло? (Вона була темною і порожньою.)

- З чого Бог створив сонце, місяць, рослини та все інше? (Жодних матеріалів у руках Бога не було. Він творив з нічого лише силою свого Слова.)

- Як ви думаєте, чому Бог міг творити лише Словом?

- Поясніть, що мається на увазі у Біблії, коли говориться, що Бог створив кожну рослину «за родом її». (Мова йде про види рослин. З певного насіння може прорости тільки певна рослина.)

- У якій послідовності, за Біблією, відбувався процес створення світу Богом? Яку роль має рефрен «І Бог побачив, що це добре»?

- На який день Бог створив людину? (На шостий.)

- Чим людина відрізняється від тварин? (Людина створена за образом і подобою Божою; вона наділена розумом та творчою енергією, вона може винаходити нове, створювати нове, приймати рішення, вона може обирати, їй дане пізнання; вона має безсмертну душу.)

- Як ви думаєте, чому Господь відпочивав на сьомий день? Невже він заморився? (Ні! Бог радів зі свого творіння! Він був задоволений! Він святкував!)

- У чому ви бачите різницю творіння у біблійному і ведичному викладі? Яке місце в світобудові, за Біблією, займає людина? Підтвердьте цитатами зі Старого Заповіту.

Виразно прочитайте молитву «Отче наш». Про що людина просить Бога? Як одна із найсильніших християнських молитов пов’‎язана з фрагментом Біблії «Створення світу»?

Перегляньте слайд-презентацію «Біблія. «Створення світу» в живописі». Які картини яких художників вас вразили найбільше? Чим?

- Які саме епізоди створення світу Богом-Отцем зображені на цих картинах?

- Чим відрізняється живописне зображення «Створення світу» з Біблії у різні культурно-історичні епохи? Що в них залишається спільним?

- Перегляньте фрагмент з відео «Створення світу й потоп. Біблія в анімації» (створення людини). Наскільки він проілюстрував та увиразнив ваше уявлення про появу першої людини? Чим мультиплікаційна версія відрізняється від живописних? Яка з них вам ближча? Чому?

VI. Домашнє завдання:

Прочитати С. 17-23, створити слайд-презентацію «Біблійна історія Каїна й Авеля в живописі», «Біблія. Десять заповідей» (на вибір)*.