Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Вчення Ісуса Христа, його провідні ідеї. Аналіз окремих фрагментів з Євангелія

Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Вчення Ісуса Христа, його провідні ідеї. Аналіз окремих фрагментів з Євангелія

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Мета: розкрити морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів; ознайомити учнів з провідними позиціями вчення Ісуса Христа, розкрити його новаторський, прогресивний характер та вплив на розвиток духовності людства; проаналізувати фрагменти з Євангелії «Народження Христа», «Нагірна проповідь», «Притча про Сіяча», розкрити нерозривний зв'язок Боголюдини Ісуса Христа з людством в цілому і з кожною людиною окремо. Сприяти формуванню прогресивного гуманістичного світогляду учнів, вчити розрізняти добро і зло , істинне і хибне.

Обладнання: відео «Притчі Ісуса», відео «Ісус Син Божий», слайд-презентації «Образ Ісуса Христа в живописі», «Образ Ісуса Христа в кіномистецтві»

Неможливо поневолити розумово

чи соціально народ, що читає Біблію.

Біблійні принципи лежать в основі людської свободи.

Горас Грилей

Перебіг уроку

I. Організаційний момент

II. Оголошення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

- Стисло визначте роль Старого Заповіту в Біблії. У чому полягає парадоксальність місця Старого Заповіту в складі Біблії. Схарактеризуйте зв'язок Старого і Нового Заповітів. (Старий Заповіт - це перша частина християнської Біблії, затвердженої церквою у статусі Святого Писання і богонатхненного тексту. У цьому розумінні Старий Заповіт є зібранням книг, засвоєних з традиції єврейської Біблії. У більш широкому світському сенсі Старий Заповіт - це відображення історії людства до пришестя Ісуса Христа. Старий Заповіт богослови потрактовують як угоду між Богом-Отцем і обраним ним єврейським народом. Апостол Павло розглядає Новий Заповіт як досконалий Заповіт людства з Богом через Ісуса Христа, як Заповіт «духу» і «свободи», на відміну від Синайського Завіту «плоті» і «рабства», укладеного через Мойсея (2 Кор 3, 4-18, Гал 4, 24-31). Феномен Старого Заповіту полягає в тому, що він одночасно належить двом релігіям - є основою юдаїзму та складовою частиною християнства, де головний зв’‎язок визначається обіцянням Бога вже першим людям, що вчинили гріх, прислати на землю спасителя, який позбавив би людство скверни. Пророцтво самого Бога багаторазово підтверджується у Старому Заповіті святими й пророками й, врешті-решт, проголошується Діві Марії Ангелом Господнім як воля Божа (Євангелія - Добра і радісна Звістка).

- Яка частина Біблії є більш важливою для християн? (Для християн уся Біблія є Новим Заповітом з Божим Словом, яке, хоч і писалося людьми, є богонатхненним. Ця позиція утвердилася від апостола Павла.)

- Коли було створено Новий Заповіт? (Він сформувався у період з 45-го до 140-го років н. е.)

- Які книги входять до Нового Заповіту? (До складу Нового Заповіту входить 27 книг, текст яких є єдиним для всіх християн. Новий Заповіт складається з чотирьох Євангелій - від Матвія, Марка, Луки та Іоанна, в яких йде мова про прихід Спасителя (Месії) Ісуса Христа, про його життя, смерть і воскресіння. В інших книгах (Діяннях і Посланнях апостолів, в Одкровенні Івана Богослова (апокаліпсисі) описуються деталі з життя Христа, розповідається про поширення християнства, тлумачиться віровчення, даються пророцтва про Страшний суд та кінець світу.)

- Поясніть, чому християнська церква канонізувала (освятила, узяла за взірець) лише чотири з написаних понад 120 варіантів життєписів Ісуса Христа? (Офіційна церква канонізувала Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана тому, що в них Ісус Христос показаний як Боголюдина, Син Божий, Спаситель людства. У інших, неканонічних (гностичних) Євангеліях, Ісус Христос зображувався як земна людина, наділена унікальними здібностями й можливостями. Найскандальнішими з них з точки зору офіційної церкви є Євангелія від Іуди та Євангелія від Марії Магдалини. Остання стала всесвітнім прецедентом навколо книжки Дена Брауна «Код да Вінчі», у якій автор відштовхується від Євангелії від Марії Магдалини, розвиваючи тему, що Христос був чоловіком свого найкращого, найталановитішого й найвідданішого учня, - Марії Магдалини, а їхня дочка Софія з часом стала покровителькою і захисницею франків. Безперечно, в книзі Дена Брауна більше вигадки, ніж правди. Проте існування гностичних Євангелій дало право письменнику так вільно оперувати й особистістю, й життям Ісуса Христа.)

- Чи завжди Біблія була саме такою, як сьогодні? (Ні, Біблія набула сучасного вигляду лише у другій половині XVI століття. Поділ Біблії на вірші відбувся у XV столітті (спочатку єврейський рабин Натан поділив на вірші Старий Заповіт (1448), а потім французький друкар Робер Етьєн (Стефанус) видав у Парижі в Масній друкарні Новий Заповіт грецькою мовою з поділом на вірші (1551). Усього текст Біблії поділено на 31173 вірші.)

ІІІ. Аналітичне дослідження окремих фрагментів з Нового Заповіту

а) аналіз фрагменту «Народження Ісуса Христа»

- Удома ви ознайомилися з історією народження Ісуса Христа за двома Євангеліями (від Луки та від Матвія). Перекажіть її так, як вона вам запам’‎яталася. Яка із біблійних оповідей про народження Христа виявилася для вас доступнішою? Чому?

- Яке місце в обох євангелійських оповідях займає образ Богородиці? Її земного чоловіка Йосипа?

- З якої Євангелії ми дізнаємося, що Ісус, як земна людина, належав до роду Давидового? Яке право це давало йому?

- Де і за яких обставин народився Ісус Христос? Чому його переслідував цар Ірод?

- Визначте роль мудреців в історії народження Ісуса? У якому розумінні євангеліст Лука називає їх «пастухами»?

- Як вони дізналися про народження Спасителя? Схарактеризуйте образ Зорі, що стала для них дороговказом до новонародженого Ісуса.

- Які дари вони принесли Христу? Розкрийте їх символічний сенс. (Золото, ладан і смирна - дари волхвів.)

- Прослідкуйте за євангелійськими текстами від Луки та Матвія, як поводиться Мати Христа після народження сина. Чи усвідомлює вона в той момент, яка доля призначена йому?

- Поясніть, як у історії народження Ісуса Христа збулася старозаповітна обіцянка Бога прислати на землю Спасителя, що спокутує людські гріхи?

б) аналітичне прочитання «Нагірної проповіді» Ісуса Христа

- Коли і за яких обставин Ісус Христос проголосив «Нагірну проповідь»? Доведіть, що в цей час він не мав жодного сумніву щодо своїх переконань, що він остаточно виграв ідейну битву з дияволом.

- Як ви думаєте, чому наголошується, що головними слухачами Ісуса були його учні?

- Чому, по-вашому, Христос розпочинає проповідь з пояснення того, кого слід вважати «блаженними»? Розкрийте лексичне значення слова «блаженний». (Блаженний, а, е. Дуже щасливий. Де згода в сімействі, Де мир і тишина, Щасливі там люди, Блаженна сторона (Пісні та романси українських поетів, II, 1956, 8); Блаженний муж, що йде на суд неправих І там за правду голос свій підносить (Іван Франко, XI, 1952, 278); Минув, як сон, блаженний час і готики й бароко (Павло Тичина, І, 1957, 69).

- Кого Христос називає «сіллю» і «світлом» землі? Чому?

- Як Христос пояснює слухачам мету свого приходу на Землю? («Не подумайте, що Я прийшов знищити закон чи пророків: не знищити Я прийшов, але звершити».) Як у його словах пов’‎язуються Старий і Новий Заповіти?

- Доведіть прикладами з «Нагірної проповіді», що Ісус Христос не тільки приймає Десять Заповідей від Бога-Отця, а й конкретизує їх, пояснює своїм учням. З якої з Десяти Заповідей він починає витлумачувати Божий Заповіт? Чому саме з неї?

- Як Христос завершує пояснення Старого Заповіту? («...будьте досконалі, як досконалий Батько ваш Небесний!») Прокоментуйте. Визначте першу позицію вчення Христа. (Віра в Бога Єдиного.)

- Визначте інші позиції вчення Ісуса Христа, спираючись на Нагірну проповідь. (Милосердя, Прощення, Любов, Добро, Свобода вибору.)

- Доведіть, що вкупі з міцною Вірою вчення Христа є більш прогресивною світоглядною позицію порівняно з Десятьма Заповідями Старого Заповіту. Що саме з вчення Христа робить його ідейну платформу новаторською й актуальною для всіх часів і народів? (Свобода вибору, яку він залишає людині. У його вченні немає заборон, воно не передбачає покарання, воно не викликає страху та безвільної покори. Вчення Христа - основа для формування Людини, вільної, мислячої, активної в творенні добра. Саме це, на нашу думку, стало аргументом для західноєвропейського вибору відліку часу нової ери від Різдва Христового.)

- Поміркуйте, чому вчення Христа не було прийняте людством відразу? Який об'єктивний закон діалектики виявився тут? (Закон єдності і боротьби протилежностей. Людство на той час було не готове сприйняти і засвоїти усю велич ідей Христа, не усвідомлювало, що це був шлях до загального щастя. Старе, вкорінене, навіть якщо воно втратило здатність розвиватися, ніколи не здає позицій добровільно. Нове, перш ніж стати домінантою, терпить гоніння й втрати. Христос приніс себе в жертву духовному прогресу людства.)

- Як ви думаєте, чому людство дотепер порушує як старозаповітні заповіді, так і основи віровчення Ісуса Христа? Що, по-вашому, потрібно зробити, щоб світ очистився від насилля і ненависті?

в) притча Ісуса Христа про Сіяча. Система завдань і запитань

Притча — невеликий розповідний твір повчального характеру.

- Виразно прочитайте притчу про Сіяча. Визначте жанрові особливості притчі.

Притча про сіяча

(Від Марка 4:2-20)

2. І багато навчав Він їх притчами, і в науці Своїй їм казав:

3. «Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти.

4. І як сіяв, упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобувичи.

5. Друге ж упало на ґрунт кам’‎янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло, бо земля неглибока була;

6. а як сонце зійшло то зів’‎яло, і, коріння не мавши, усохло.

7. А інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дато.

8. Інше ж упачо на добрую землю, і дало плід, що посходив і ріс; і видачо втридцятеро, у шістдесят і в сто раз.

9. І сказав: Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає!»

10. І, як остався Він насамоті, Його запитали найближчі з Дванадцятьма про цю притчу.

11. І Він їм відповів: «Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах,

12. щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухачи і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися, і відпущені будуть гріхи їм!»

13. І Він їх запитав: «Ви не розумієте притчі цієї? І як вам зрозуміти всі притчі!

14. Сіяч сіє слово.

15. А котрі край дороги, де сіється слово, це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана, і забирає слово, посіяне в них.

16. Так само й посіяні на кам’‎янистому ґрунті, вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його,

17. та коріння не мають у собі й непостійні; а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз.

18. А між терен посіяне, це ті, що слухають слово,

19. але клопоти цьогосвітні й омана багатства та різні бажання ввіходять, та й заглушують слово, і плоду воно не дає.

20. А посіяне в добрую землю це ті, що слухають слово й приймають, і родять утридцятеро, у шістдесят і в сто раз».

Переклад Івана Огіснка

- Чи все вам зрозуміло у цьому тексті?

- Чи є цей текст однорідним у композиційному плані? Аргументуйте. (Текст композиційно неоднорідний. Він ніби умовно розпадається на дві частини - саму притчу про Сіяча та її витлумачення Ісусом Христом.)

- На прикладі притчі про Сіяча доведіть, що притчам Ісуса Христа притаманний алегоризм. Як ви думаєте, чи пов’‎язано це тільки зі специфікою жанру? (Христос хоче, щоб всі, хто його слухає, мислили й робили власні висновки та власний вибір.) Пригадайте визначення літературознавчого поняття «алегорія». Наведіть інші приклади художньої виразності біблійної мови.

- Знайдіть художньо-образні паралелі у першій та другій частинах притчі. Запишіть їх у зошити парами.

(Зерно - слово Царства (слово Боже).

Край дороги - людина, яка чує і не розуміє.

Кам’‎янистий грунт - людина непостійна, підвладна зневірі.

Тернина - людина, що надає перевагу матеріальному.

Добра земля - людина, що слухає і розуміє. Слово і втілює почуте в життя.)

- З якою позицією віровчення Ісуса Христа перегукується притча про Сіяча? Наведіть аргументи. (З утвердженням віри в Бога Єдиного.)

- На основі зроблених записів сформулюйте головну думку притчі про Сіяча. Хто такий, по-вашому, Сіяч? (Сіяч - носій Слова Божого. Ця Притча про людей і про Божі Заповіді, Божі Слова (зерна). Про духовне і матеріальне.)

- Як ви вважаєте, чому Ісус Христос використовує саме притчовий характер, а не подає готових рецептів? Для кого він подає витлумачення? Чому не всі люди відразу розуміють сенс алегорій? (Таким чином Ісус Христос змушує кожного замислитися і здійснити самооцінку: хто я, чому надаю перевагу в житті, якими є мої орієнтири. Ісус спонукає людину до особистого вибору, а не нав’‎язує відверто своєї позиції, не вимагає, оскільки надзвичайно поціновує право людини на свободу вибору в усьому.)

- Як ви вважаєте, християнське вчення заперечує чи розвиває й уточнює Закони від Бога-Отця (тобто Десять Заповідей)?

Перегляд відео «Притчі Ісуса Христа».

IV. Рефлексія

- Біблію називають морально-філософською скарбницею людства. Як ви думаєте, чому?

- Що вам відомо про відтворення біблійних образів і сюжетів у різних видах мистецтва?

- Уважно роздивіться репродукцію картини Дюрера «Воскресіння Ісуса Христа» та Івана Крамського «Христос у пустелі». Яким епізодам з біографії Христа відповідають ці картини.

- Висловіть своє розуміння специфіки зображення образу Христа обома художниками. Яку із сутностей Христа, по-вашому, відтворив Дюрер, а яку - Крамськой? Обґрунтуйте. (У центрі зображення на картині Дюрера Божественна сутність Христа, у Крамського - його людська іпостась.)

- Зробіть висновок про вплив Біблії на світове мистецтво, в тому числі на літературу й живопис.

- Які біблійні теми, проблеми, сюжети та образи увійшли в категорію «вічних образів»? Чому?

- Як ви думаєте, чому митці найчастіше звертаються до образу Ісуса Христа? Наведіть аргументи. Що вам відомо про втілення образу Христа в кіно? (Перегляд слайд-презентації «Образ Христа в кіномистецтві», підготовленої учнями як випереджальне домашнє завдання.)

- Зробіть висновок про вплив Біблії на історію людства в цілому та життя кожної людини зокрема. Запишіть його у зошити (обсяг - до 5-6 речень.) Доведіть, що Біблія - це «Великий Код Мистецтва» (В. Блейк).

V. Домашнє завдання:

Прочитати С. 31-37, підготувати презентацію «Коран - священна книга мусульман»*.