Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Зарубіжна література 8 клас І семестр - розробки уроків

Урок 1. Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Урок 2. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах

Урок 3. Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н. е. Образи ведійської міфології

Урок 4. Космогонічні міфи Вед. Аналіз одного з них

Урок 5. Біблія. Старий Заповіт. Новий Заповіт. Біблія як основа двох релігій - юдейської і християнської. Зв’язок Біблії з історією і Міфологією. Структура Біблії, її складники

Урок 6. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Аналіз розділів «Створення світу», «Каїн і Авель», «Десять заповідей»

Урок 7. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. Вчення Ісуса Христа, його провідні ідеї. Аналіз окремих фрагментів з Євангелія

Урок 8. Коран - головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя

Урок 9. Контрольна робота. Священні книги людства як пам'ятки культури і джерело літератури

Урок 10. Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі

Урок 11. Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу. Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Аналіз міфів «Троя», «Паріс викрадає Єлену», «Облога Трої»

Урок 12. Аналіз міфів «Смерть Ахілла», «Троянський кінь». Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи

Урок 13. Гомер. «Іліада». «Двобій Ахілла і Гектора», «Пріам у Ахілла». Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу

Урок 14. РМ № 1. Образи Ахілла і Гектора. Порівняльна характеристика персонажів. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис

Урок 15. Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції. Тіртей. «Добре вмирати тому...». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція

Урок 16. Сапфо. «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто...). Звернення у вірші до Афродіти - богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань

Урок 17. Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми - трагедія і комедія. Есхіл. «Прометей закутий»

Урок 18. Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Утілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи

Урок 19. Публій Вергілій Марон. «Енеїда». Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави

Урок 20. Публій Вергілій Марон. «Енеїда». Образ Енея та його значення в композиції твору

Урок 21. Квінт Горацій Флакк. «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть...»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку

Урок 22. Публій Овідій Назон. «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя та творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози». Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору

Урок 23. Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Скорботних елегіях» Овідія. Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору. Вплив античності на розвиток світової літератури й культури

Урок 24. Контрольна робота № 2. Античність (твір)

Урок 25. Середньовіччя як доба, її хронологічні межі и специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. Лі Бо. «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї». Основні теми і мотиви лірики митця

Урок 26. Ду Фу. «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття». Зв’язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину

Урок 27. Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники. Омар Хайям. Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми й мотиви творчості Омара Хайяма

Урок 28. Література середньовічної Європи: основні тенденції та жанрово-тематичне розмаїття. «Пісня про Роланда». Історична основа твору й поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї, образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору

Урок 29. Аліг’єрі Данте. Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання...»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання

Урок 30. Контрольна робота № 3. Середньовіччя

Урок 31. Ш. Руставелі. «Витязь у тигровій шкурі». Ідеї добра, дружби і справедливості в поемі