Луїс де Гонгора-і-Арготе. Галерник. Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя

Луїс де Гонгора-і-Арготе. Галерник. Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя

Зарубіжна література 8 клас ІI семестр - розробки уроків

Мета: ознайомити учнів з особистістю поета та його становленням як барокового митця; розвивати вміння аналізувати поетичні тексти; виховувати любов до літератури.

Перебіг уроку

I. Актуалізація опорних знань учнів.

Вправа «так-ні».

1. Мистецтво бароко зародилось в Україні.

2. Хронологічні межі доби європейського бароко XV-XVI ст.

3. Бароко з італійської перекладається як вигадливий, химерний.

4. Бароко було добою панування природничих і точних наук.

5. Провідна тема літератури бароко - відображення життя середньовічної людини.

6. Дж. Донн, П. Кальдерон, Г. Сковорода - письменники доби бароко.

7. Найяскравіше бароко проявилось у музиці.

8. Художник Рафаель Санті - представник епохи бароко.

9. Метафора - художній засіб, характерний для літератури бароко.

10. Чи є характерним для мистецтва бароко прагнення вразити пишним барвистим стилем?

11. Українське бароко називають мазепинським бароко.

12. Людина - ідеальний взірець для наслідування в мистецтві бароко.

II. Оголошення теми й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

Ознайомлення з особистістю поета та його становленням як барокового митця

Учитель. В іспанській літературі XVII ст. чільне місце займає поезія Луїса де Гонгори-і-Арготе, якого називали «іспанським Гомером» (його перша збірка віршів «Зібрання віршів іспанського Гомера» була опублікована в рік смерті). Він став засновником школи «культизму» або «культеранізму» (цю течію називають також гонгоризмом). Впродовж тривалого часу вважався недоступним для розуміння простим читачем, «незрозумілим», «темним». Його твори не були надруковані за життя. Перевідкриття поезії цього барокового митця відбулося у XX столітті завдяки зусиллям відомих іспанських поетів Федеріко Гарсіа Лорки та Рубена Даріо. Компакт-біографія Луїса де Гонгори-і-Арготе Ім’‎я: Луїс де Гонгора-і-Арготе Дата народження: 11 липня 1561 року Походження, батьки: належав до дворянського стану; батько - Франциско де Арготе - радник і суддя у справах конфіскації майна, згодом перша духовна особа при Кордовському Соборі, мати - Леонора де Гонгора; батьки належали до старовинних іспанських аристократичних родин.

Анкета поета.

Місце народження: Кордова, Іспанія

Освіта: початкову освіту здобув вдома, навчався в університеті міста Саламанки на факультеті правознавства

Світоглядно-естетичні позиції: католик

Рід занять: поет та служитель католицької церкви (спочатку диякон, потім капелан його величності Філіпа III)

Мистецький напрям: бароко, гонгоризм

Початок творчості: під час навчання в Саламанкському університеті була написана його перша поема

Жанри: сонет, романс, летрилія (послання), поема

Особливості творчої манери:

двоплановість творчості - поєднання двох стилів - простого й зрозумілого («зрозумілий стиль») та складного й заплутаного, розрахованого на вузьке читацьке коло («темний стиль»). Сучасні літературознавці визнають штучним розподіл поезії Гонгори на «ясний» і «темний» стилі. особливості «темного стилю»: перетворення реального світу на світ стилізований і фантастичний за допомогою складних стилістичних прийомів та вишуканих ходів, використання технік музики й живопису, виділення найважливіших властивостей предмета, їх зіставлення із золотом, сріблом, мармуром, кришталем; навмисне прагнення ускладненої манери втілення ідей; орієнтація на обраного читача (аристократизм поезії). Дійсності він протиставляв ілюзорний світ, схожий на феєрію й умовну декорацію. Створенню цього світу слугував і стиль поета, котрий започаткував цілий напрям в іспанській поезії, відомий під назвою «гонгоризм».

Складна поетична мова Гонгори якнайкраще відображає драматизм внутрішнього світу особистості в епоху бароко і суперечливість тогочасної дійсності;

звертання до народнопоетичних жанрів (віддає перевагу романсам і летрильям, проте оздоблює їх вишуканими метафорами, антитезами, гіперболами). Народні мотиви поєднувалися й контрастували з вишуканими мистецькими прийомами;

умів витончено й граційно передати в поезії людські почуття;

у романсах утілилося характерне для барокової культури протиставлення природи й мистецтва, переконання в тому, що лише витончена майстерність може створити прекрасне;

для сонетів характерна раціоналістична побудова, логічний розвиток думки, контрасти (між життям і смертю, красою та її втратою чи знищенням).

Найвідоміші твори: поетичні твори (сонети, романси, летрилії), поема «Історія Поліфема та Галатеї» (1612 рік, написана октавами, сюжет запозичений з «Метаморфоз» Овідія), «Поеми усамітнення» (1614 рік: «Усамітнення полів», «Усамітнення берегів», «Усамітнення лісів» та «Усамітнення пустель», відрізняються відсутністю фабули, в них змальоване життя на лоні природи); компліментарна поема «Панегірик герцогу Лерма» (1600).

Провідні мотиви творчості: У поезіях Гонгори переважають барокові мотиви суму, марності життя, самотності й приреченості людини, неможливості досягти бажаної гармонії. Однак митець протиставляє трагічній долі красу людських стосунків і мистецтва.

Переклади творів Луїса де Гонгори-і-Арготе українською мовою: Михайло Орест, Леонід Первомайський, Михайло Москаленко.

Розповідь учнів про Джона Донна (презентація).

ІІІ. Аналітична робота з текстом вірша Луїса де Гонгори-і-Арготе «Галерник»

- Поміркуйте, чому в літературі бароко таку вагому роль відігравала поезія та релігійні проповіді?

а) прослуховування вірша «Галерник» Луїса де Гонгори-і-Арготе мовою оригіналу

- Яке враження справив на вас вірш Гонгори в оригіналі?

- Чи можемо ми сказати, про що цей твір?

- На якому рівні ми сприймаємо текст, не знаючи мови оригіналу?

б) читання вірша учнями мовчки

в) виразне читання вірша «Галерник» в україномовному перекладі Михайла Ореста вчителем або зарані підготовленим учнем

г) герменевтична бесіда за змістом вірша

- Яким настроєм сповнений вірш Г онгори «Галерник»? Чому ви так вважаєте?

- Про що цей твір?

- Який образ стоїть у центрі вірша? Як він пов’‎язаний із назвою твору?

- Відповідно до естетики бароко вірш Гонгори має два плани: буквальний та переносний (підтекстовий). Стисло передайте сюжетну лінію буквального плану твору. (Це історія полоненого, який став галерником.)

- Звідки читач дізнається про долю галерника? У чому полягає особливість композиції твору? (Вірш «Галерник» - це твір з обрамленням. У рамі оповідь ведеться від імені автора-оповідача, а центр вірша - це крик душі головного героя. Про свою недолю розповідає сам герой. Автор дає змогу говорити про себе самого героєві, що створює ефект достовірності й дає змогу поетові глибше зануритися у внутрішній світ свого героя.)

- Як довго триває неволя героя вірша? Як він потрапив на галери? (Вже десять років триває його неволя: «прожив я десять років /Без свободи...». Поезія максимально кодує інформацію. Проте зазначення автора «драгутівський невільник» дає змогу встановити обставини, за яких герой вірша потрапив у полон. Драгутівський невільник - полонений відомим турецьким піратом на ім’‎я Драгут. Драгут був адміралом Османської імперії. Його мусульманське ім'я Тургут-реїс, а Драгутом його прозвали на заході Європи. Відомий своїми походами вздовж берегів Середземного моря (Іспанії, Франції, Італії та інших країн).

- Яке значення має той факт, що автор розміщує в просторі вірша турецьку галеру біля берегів Марбелы? (Марбелья - місто в Іспанії. Автор зумисне приводить турецьку галеру до берегів Іспанії, щоб передати внутрішню напругу героя твору, який, будучи турецьким невільником, так близько опиняється біля берегів батьківщини й не має змоги туди потрапити тому, що він «галерник».)

- Виразно прочитайте ту частину вірша, в якій говорить сам герой. Визначте в ній точки болю героя. Від чого він найбільше страждає? Які душевні переживання є центром уваги письменника у вірші «Галерник»? Поясніть, чому його біль зрозумілий і близький нам? Наскільки сьогодні тема полону, відриву від батьківщини, від родини актуальна для українців?

- Доведіть, що герой вірша, галерник, скутий кайданами, залишається внутрішньо вільним. Що саме додає йому стійкості й снаги в тяжких життєвих випробуваннях? (Пам’‎ять, внутрішня свобода.)

- У чому полягає символічний сенс вірша відповідно до світовідчуття людини доби бароко? Знайдіть образи-символи та визначте їх смислове навантаження у творі. (Вірш «Галерник» Луїса де Гонгори яскраво втілює світовідчуття людини доби бароко. Зображення полоненого галерника набуває символічного змісту. Людина, на думку митця, скута в житті міцними ланцюгами, приречена долею на постійні блукання в океані Всесвіту. Вона залежить від вищих сил і змушена бути іграшкою в руках Невідомого. Проте в центрі вірша поставлено людину - хоча й скуту кайданами, але вільну у своїй уяві, пам’‎яті, духовній стійкості.)

- У творчості Луїса де Гонгори переважають мотиви суму, марності життя, самотності й приреченості людини, неможливості досягти бажаної гармонії. Але митець протиставляє трагічній долі внутрішню красу та свободу людини, красу природи й мистецтва. Доведіть, що антитеза є одним із провідних художніх засобів побудови вірша «Галерник».

- Наведіть приклади використання мовних засобів поетом для зображення суперечливості тогочасної дійсності й становища людини доби бароко.

- До якого різновиду лірики, по-вашому, належить вірш Луїса де Гонгори-і-Арготе «Галерник»? (Поезія іспанського митця відображає драматизм внутрішнього світу особистості в епоху бароко й суперечливість тогочасної дійсності. Порушення складних питань людського буття у творчості Луїса де Гонгори зумовило розвиток філософської лірики в Європі.) Доведіть приналежність «Галерника» до філософської лірики та визначте загальнолюдські проблеми, що порушуються у вірші? («Галерник» - це філософський вірш, якому притаманні такі ознаки:

філософська проблематика; наявність героя, який утілює роздуми письменника про світ та долю, життя;

складність поетичного мовлення - символи, метафори, алегорії та інші засоби, що розкривають драматизм людського існування; неоднозначність позиції автора.

Луїс де Гонгора-І-Арготе порушує такі вічні філософські питання як свобода людини - фактична й внутрішня, сила духу, здатність опиратися долі, любов до батьківщини, вірність родині. Вірш наводить на роздуми про те, що підтримує людину в тяжких життєвих випробуваннях, що робить її Людиною.)

IV. Рефлексія

- Зробіть письмовий висновок «Провідні ід вірша «Галерник» Луїса де Гонгори-і-Арготе і взірця барокової поезії» (5-6 речень).

- Як ви розумієте вислів Федеріко Гарсіа Лорки про те, що «складаючи кастільські вірші при світлі римського світильника, він (Луїс де Гонгора-І-Арготе) вище від інших підносить чисто іспанський напрям у мистецтві - бароко»?

V. Домашнє завдання:

Опрацювати статтю підручника про класицизм у європейській літературі. Розпочати читати комедію Мольєра «Міщанин-шляхтич».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.