Тематична атестація № З - контроль знань та умінь учнів за темою «Література XVIII ст. Просвітництво»

Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Мета: контроль знань та умінь учнів за темою «Література XVIII ст. Просвітництво»; розвивати творчі здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів; готувати учнів до незалежного зовнішнього оцінювання.

Обладнання: картки із завданнями. Тип уроку: урок контролю.


ХІД УРОКУ

I. Оголошення теми та мети уроку

II. Ознайомлення із завданнями та їх виконання


Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) XVI ст.;

б) XVII ст.;

в) XVIII ст.;

г) XIX ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

3. а) Д. Дефо;

4. б) Д. Дідро;

в) Ж.-Ж. Руссо;

г) Г. Гейне.

5. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім'я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»;

б) «Герман і Доротея»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Фауст».

6. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства;

б) проблема життя і смерті;

в) людина та її призначення на землі;

г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

7. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

8. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина — вінець творіння»;

б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

в) «Майбутнє прекрасне»;

г) «От тепер можна і помирати!»

9. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

10. а) багатства;

11. б) кохання;

12. в) нових знань, істини;

13. г) влади.

14. Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

15. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

16. а) комедія;

17. б) трагедія;

в) драма;

г) повість.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

18. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «довершений витвір»;

б) «окраса Всесвіту»;

в) «смішний божок землі»;

г) «тварина із тварин».

Завдання на встановлення відповідності

19. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їх символічним змістом.

а) «Відьмина кухня»;

б) сцени з Маргаритою;

в) «Вальпуржина ніч»;

г) «Авербахів склеп»;

1. випробування Фауста розвагами;

2. випробування Фауста вином;

3. намагання спокусити Фауста молодістю;

4. випробування Фауста коханням. (аЗ, 64, в1,г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

20. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,— це... (енциклопедія). Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

21. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?

Варіант II

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді 1. Укажіть, хто такі просвітники: а) університетські викладачі;

б) ті, хто видавав і друкував книги;

в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ;

г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з'являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи;

б) енциклопедії;

в) драми;

г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете:

а) акмеїстів;

б) символістів;

в)дадаїстів;

г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»;

б) «окраса Всесвіту»;

в) «довершений витвір Бога»;

г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором правильної відповіді

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили один одного;

б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

в) Фауст кидає Маргариту;

г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської... Погано він живе! Не треба було б йому давати і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст;

б) Архангел;

в) Бог;

г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

8. а) вона відьма;

9. б) вона невинна, щира;

10. в) вона не вірить у нечисту силу;

11. г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал) Завдання з вибором правильної відповіді

12. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) наприкінці XII ст.;

б) наприкінці XVI ст.;

в) на початку XIV ст.;

г) у ХVII ст.

Завдання з вибором декількох правильних відповідей

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

а) культ розуму, науки;

б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;

в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму,

г) культ не високоморальної, а сильної людини;

д) прославлення монархізму та релігії;

е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

Завдання на встановлення відповідності

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:

а) «Розбійники»;

б) «Іфігенія в Тавриді»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Марія Стюарт»;

д) «Прометей»;

е) «Орлеанська діва».

1. Й. Ґете;

2. Ф. Шіллер. (16, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є...» (досконалість).

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).


III. Домашнє завдання


За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці XVIII— початку XIX ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.


На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.