Жанрово-тематичне розмаїття лірики О. Пушкіна

Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Мета: поглибити знання учнів про лірику О. Пушкіна; формувати читацькі навички дослідницького характеру, уміння формулювати та висловлювати власні судження, аналізувати ліричні твори; сприяти формуванню гуманної особистості.

Обладнання: портрет О. Пушкіна, гроно на тему «Пушкін».

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок.


...І думи в голові хвилюються безсонні,

І рими легко так назустріч їм ідуть,

І пальці до пера вже тягнуться в розгоні,

Перо — до аркуша, і вірші потечуть.

О. Пушкін. «Осінь» (уривок)


ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань


Гронування на тему «Пушкін»

Робота ведеться на дошці й у зошитах: учні по черзі виходять до дошки, записують слово-асоціацію та коротко коментують його.II. Мотивація навчальної діяльності


Учитель. Пушкіна ще у двадцятирічному віці було визнано першим, тобто найкращим поетом Росії. І в російській столиці, і в степах України, і на Кавказі, і в Криму, і в Одесі, і в степах Молдавії — усюди, де поет побував за чотири роки південного заслання, він зустрічав хоробрих офіцерів і чарівних жінок, які знали його вірші напам'ять. Чим же вірші Олександра Пушкіна хвилювали та чарували, викликаючи бажання вивчити їх, щоб тим самим залишити у своєму серці? Про лірику поета, її жанрово-тематичне розмаїття ми говоритимемо сьогодні. (Учні записують тему, а після коментарів учителя — і епіграф уроку в зошити.)

III. Робота над темою уроку


1. Робота в групах

Основні мотиви лірики О. Пушкіна

Завдання для групи 1

Прочитайте та проаналізуйте вірші «До моря», «Осінь», «Зимовий ранок»; підготуйте повідомлення.

Орієнтовна схема аналізу вірша «Осінь»

2. У якій частині вірша йдеться про цілющий та такий, що дарує натхнення, вплив осені на поета?

2. Які кольори осені називає Пушкін у своєму вірші? Які асоціації вони викликають? Чи можливо намалювати пушкінську осінь?

2. Як ви зрозуміли зміст 12-тої частини? Чи пов'язаний зміст цієї частини з тим, про що йшлося у попередніх частинах? Яка функція крапок у цій частині?

2. Що сприяє емоційності поезій Пушкіна?

2. Якими є характерні особливості написання поезії?

Орієнтовна схема аналізу вірша «До моря»

2. Якою є форма вірша?

2. Якою є композиція вірша?

2. Що ви можете сказати про систему образів твору? Як розвиваються почуття та думки у творі?

2. Визначте ідею вірша, сформулюйте своє судження про думки автора.

Завдання для групи 2

Прочитайте та проаналізуйте вірші «Я вас любив...», «Я мить чудову пам'ятаю...», «Мадонна», визначте ідею кожного вірша; підготуйте повідомлення.

Орієнтовна схема аналізу віршів

2. Визначте тему кожної частини та тему вірша взагалі.

2. Визначте сюжетну лінію вірша й засоби, якими вона зображена.

2. Визначте систему образів вірша.

2. Визначте способи створення образів.

Завдання для групи 3

Прочитайте та проаналізуйте вірші «Пам'ятник», «Пророк», «Поету», визначте ідею кожного вірша; підготуйте повідомлення.

Орієнтовна схема аналізу віршів

2. Укажіть основний образ поезії.

2. За допомогою яких художніх засобів він створюється?

2. Яким, на думку автора, є призначення поета?

Завдання для групи 4

Прочитайте та проаналізуйте вірші «Вольність», «До Чаадаєва», «19 жовтня 1827»; підготуйте повідомлення.

Орієнтовна схема аналізу вірша «Вольність»

2. Якою є основна тема вірша?

2. Якою є система образів твору? Що ви можете сказати про головний образ-хвилювання? Визначте, які події вплинули на появу цього образу.

2. Визначте ключові фрази вірша, його ідею.

2. Якою є форма написання вірша?

Орієнтовна схема аналізу вірша «До Чаадаєва»

2. Яке почуття пронизує вірш, як це почуття пов'язане з адресатом?

2. Якою є основна думка вірша? Визначте ідею вірша?

2. ) Знайдіть елементи російського романтизму у вірші. Примітка. Під час презентації результатів роботи учні виразно читають поезії, запропоновані для аналізу (якщо є можливість, напам'ять).

2. Узагальнення

Робиться колективно і записується учнями в зошити.


2. Рефлексія


Виразне читання напам'ять віршів О. Пушкіна

«Мікрофон»

Учні стисло висловлюються на тему «Якого Пушкіна я відкрив для себе».


2. Домашнє завдання


Випереджувальне завдання для 3 — 4 учнів: підготувати виразне читання поезій М. Лермонтова (можна напам'ять).