здійснити контроль знань за темою Література європейського бароко; розвивати творчі здібності учнів; виховувати прагнення досягти високого результату - Тематична атестація № 1

Уроки зарубіжної літератури 9 клас

Мета: здійснити контроль знань за темою «Література європейського бароко»; розвивати творчі здібності учнів; виховувати прагнення досягти високого результату.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

Тип уроку: урок контролю.


ХІД УРОКУ


I. Оголошення теми та мети уроку

II. Ознайомлення із завданнями

III. Виконання контрольної роботи

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)


Завдання з вибором правильної відповіді

1. Укажіть, про який стиль літератури йдеться: «Відзначається художньою яскравістю й пишністю, великою силою емоційного впливу, ідейною багатозначністю, в основі якої — драматично загострене сприйняття світу та людини»:

а) романтизм;

б) класицизм;

в) Відродження;

г) бароко.

2. Укажіть жанр, що поширився завдяки стилю бароко:

а) афоризм;

б) сонет;

в) поема;

г) роман.

3. Укажіть значення слова barocco:

а) «філософський, мудрий»;

б) «дивний, взірцевий»;

в) «приємний, ласкавий»;

г) «вигадливий, химерний».

4. Позначте хронологічні рамки доби бароко:

а) XIII — XV ст.;

б) ХVІ — ХVIII ст.;

в) ХV — ХVІ ст.;

г) ХVІІ — ХІХ ст.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть твір іспанського драматурга Педро Кальдерона дела Барки:

а) «Сон літньої ночі»;

б) «Життя — це сон»;

в) «Любов до життя»;

г) «Поетичне мистецтво».

6. Позначте ім'я головного героя драми Кальдерона:

а) Сигізмундо;

б) дон Педро;

в) Лаерт;

г) Франсіско.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

7. Укажіть стильові особливості драми Кальдерона «Життя — це сон»:

а) контраст і антитеза;

б) «відкритий» фінал;

в) пишні «надлишкові» барокові метафори;

г) гострий, непримиренний конфлікт.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

Завдання з вибором кількох правильних відповідей

8. Укажіть композиційні особливості драми Кальдерона «Життя — це сон»:

а) численні ліричні відступи;

б) відсутні гострі конфлікти;

в) сюжет простий;

г) немає несподіванок.

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

9. Розташуйте в хронологічній послідовності етапи життя Сигізмундо:

а) нестриманий тиранічний володар;

б) справдження передбачень астролога;

в) ув'язнення в самітній вежі;

г) повторне ув'язнення Сигізмундо;

д) повернення влади королю та підкорення їй; є) звільнення бунтівниками.

(1в, 2а, Зг, 4є, 56, 6д)

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

10. Узагальнене судження в стислій, художньо-ефектній формі, в основі якого нерідко лежить логічно несподіваний поворот думки,— це... (афоризм).

Високий рівень (2 бали)

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

11. Як бароко вплинуло на подальший розвиток світової культури?


IV. Домашнє завдання

Випереджувальне для 1-3 учнів — підготувати повідомлення про історичну ситуацію у Франції XVII ст.


ІЗ ЛІТЕРАТУРИ КЛАСИЦИЗМУ (5 годин)