Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король» - І семестр

Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король» - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із творчістю німецького поета Й. В. Ґете; на прикладі його балади «Вільшаний король» поглибити навички компаративного аналізу художніх творів; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати оптимізм світосприйняття, гармонійного ставлення до природи і світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Міжпредметні зв'язки: музичне мистецтво Ф. Шуберт «Лісовий цар».

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, переклади балади В. Жуковським, П. Кулішем, М. Рильським.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Установіть відповідність між засобами комічного та їхнім визначенням.

Засоби комічного

Визначення

а) Гумор

1) Їдка, викривальна, дошкульна насмішка, сповнена крайньої ненависті і гнівного презирства

б) Іронія

2) Особливий спосіб художньо відобразити дійсність, який полягає в гострому осудливому осміянні негативного

в) Сатира

3) Замаскований спосіб думок з натяками, недомовками (інакомовлення, алюзії, іронії, алегорії.) задля уникнення цензурних чи будь-яких інших заборон, переслідувань

г) Сарказм

4) Художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення. Насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою

 

5) Різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах

Відповіді: а - 5, б - 4, в - 2, г - 1.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій про життєвий і творчий шлях Ґете

2. Опрацювання статті підручника з теми

3. Слово вчителя

— Свого часу Ґете писав: «Природа! Ми нею оточені й охоплені — непереможно, нам не вийти з неї, ні глибше в неї проникнути. Непрошено і несподівано вона захоплює нас у свій круговий танок і крутить нас, аж поки ми, знесилені, не випадаємо з її рук... Ми живемо в ній, але чужі їй. Вона вічно говорить з нами і не видає своїх таємниць..»

Як бачимо, природа була для Ґете джерелом натхнення і одночасно великою загадкою, що вічно вабить і забирає в полон душу людини. Разом з поетом ми спробуємо доторкнутися до таємничої сили природи, наблизитися до її загадкової суті, опрацювавши одну з найвідоміших балад Ґете «Вільшаний король».

4. Робота з літературознавчим словником

Балада — невеликий ліро-епічний твір із драматично напруженим сюжетом.

5. Прослуховування балади Ф. Шуберта «Лісовий цар»

6. Виразне читання балади Ґете «Вільшаний король»

7. Бесіда

♦ Який настрій створює балада? (Тривожний, трагічний, напружений, знервований.)

8. Практична робота (в групах)

♦ Визначте, що в баладі Ґете «Вільшаний король» є реальним, а що — фантастичним, знайдіть образи-символи.

1- ша група. Реальне — вночі батько з сином повертається додому через ліс; нічні страхи дитини; хвороба і смерть хлопчика.

2- га група. Фантастичне — вільшаний король, його доньки, олюднення природи.

3- тя група. Образи-символи: ніч уособлює стихію злих сил; туман — символ невизначеності людського шляху; вітер — символ руйнації; верба — символ печалі, трагічної долі; вільха уособлює собою поєднання в єдине ціле води і землі; батько й син — втілення різних поглядів на світ, природу.

Висновки. Балада «Вільшаний король» стала відображенням філософських думок Гете про стосунки людства й природи. Дитина уособлює людство, яке досі не знайшло гармонії у взаєминах із природою, світом, самим собою. Звідси — трагічний фінал балади. Проте письменник не втрачає віри, що колись ця зустріч буде менш трагічною. Головне — не зупинятись у своїх пошуках, не зневажати таїни природи і світу.

9. Робота з перекладами

♦ Порівняти переклади балади В. Жуковського, П. Куліша, М. Рильського.

В. Жуковський досить точно відтворює оригінал, але його балада має романтичний підтекст.

Переклад П. Куліша вирізняється національною забарвленістю: автор використовує героїв національних міфів, слова народної української мови.

М. Рильський зберігає німецьку специфіку твору і надає йому риси української балади.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Прочитавши баладу «Вільшаний король», я...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати баладу «Вільшаний король», виписати художні засоби.

2. Творче завдання. Підготувати презентацію «Образ Прометея у світовій літературі».