Розвиток зв'язного мовлення. Образ Прометея у мистецтві - І семестр

Розвиток зв'язного мовлення. Образ Прометея у мистецтві - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: розкрити особливості втілення образу Прометея у різних видах мистецтва; розвивати навички дослідницької роботи, зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в групі; інформаційної: розвивати навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

Міжпредметні зв'язки: музичне мистецтво, живопис інші види мистецтва.

Обладнання: відеопрезентації, ілюстративні матеріали до теми.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Установіть відповідності між художніми засобами виразності та цитатами з поезії.

Художні засоби виразності

Цитати

1) Метафори

а) О земле, сонце, любов ясна!

2) Епітети

б) О, будь щаслива, моя любов!

3)Звертання

в) Квітки барвисті

4) Окличні речення

г) Сміється природа

Відповіді: 1— г, 2 — в, 3 — а, 4 — б.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Евристична бесіда

♦ Хто такий Прометей? (У грецькій міфології титан, який викрав з Олімпу вогонь і передав його людям, за що був покараний богами.)

♦ Як ви думаєте, що означає вислів вічний образ? («Вічні образи» стали втіленням певних загальнолюдських рис, загальними для певного типу людей, явищ. Наприклад, Ромео та Джульєтта — вічні образи кохання.)

♦ Чи чули ви вислів прометеїв вогонь?

♦ Як ви вважаєте, що він означає й коли вживається? (Вислів «Прометеїв вогонь» уживають у значенні священний вогонь, що горить у душі людини. Уживають тоді, коли характеризують дух благородства, мужності й таланту.)

2. Слово вчителя

— Ім’‎я Прометей означає «той, що думає наперед», тобто бачить майбутнє, утім, він не лише бачить, а й творить його. Титан мав велике і благородне серце, тому став на допомогу людям. Прометей навчив людей будувати житло, обробляти землю за допомогою тварин. Крім того, навчив їх рахувати і писати. Прометей навчав смертних лікуватися цілющим зіллям, знаходити путь по зорях і лету птахів, користуватися щедрими дарами природи. Він став символом свободи, боротьби за краще життя.

1) Образ Прометея в літературі

Давньогрецький міф

Есхіл. Трагедія «Прометей закутий»

Дж. Байрон. Вірш «Прометей»

П. Б. Шеллі. Драма «Звільнений Прометей»

Т. Шевченко. Поема «Кавказ»

Прометей підштовхнув людей до занять ремеслами, мистецтвом, до того, щоб вони навчилися мріяти й вірити в майбутнє

Прометей став утіленням завзятості, вільної творчої думки, сміливого творця, генія прогресу

Прометей — втілення безстрашності та волелюбності.

Прометей — борець. Його образ втілює думку про те, що боротьба з політичним та духовним гнітом може врятувати народ від загибелі

Кобзар в образі Прометея втілює незламність, безсмертя народу, нехай поневоленого, але нескореного

Висновок. Образ Прометея є «вічним» для світової художньої культури, оскільки він уособлює не лише героїчну самопожертву заради інших, а й залізну волю, міцний дух, нескореність. Титан Прометей став символом одвічних прагнень та ідеалів людства. Він — сильний герой, який робить усвідомлений вибір — бути альтруїстом, допомагати іншим — і йде цим шляхом до кінця. Від імені титана походить і поняття «прометеїзму», «прометеєвого вогня» — прагнення свободи, незалежності; нескореність.

2) Образ Прометея в музичному мистецтві

— До образу Прометея зверталися не тільки письменники, але й музиканти. Йому присвячені симфонічні поеми Л. Бетховена, Ф. Ліста, О. Скрябіна. Останній вперше у музичне полотно увів партію світла.

(Презентують музичні твори.)

3) Образ Прометея в живописі та скульптурі

— Своє втілення Прометей дістав і в образотворчому мистецтві. Серед найвідоміших робіт називають полотна Тіціана. «Прометей» (1548-1549), Я. Коссирса «Прометей, який несе вогонь на Землю» {близько 1637), Я. Йорданса «Прометей закутий» (бл. 1640), Г. Моро «Прометей» (1868) та ін., скульптури Н.-С. Адама (1762) та Ф. Гордєєва (1769).

(Паралельно демонструють роботи.)

4) Віденський придворний театр — постановка балета Сальватора Вігано «Творення Прометея» (1801) та ін.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Як у мистецтві інтерпретують образ Прометея? (Як персоніфікацію просвітителя.)

♦ Хто з відомих письменників, художників, музикантів звертався до образу Прометея?

♦ У чому секрет популярності Прометея?

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Як ви вважаєте, чи потрібні Прометеї сьогодні?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати образ Прометея. Відповісти на запитання: «Кого із сучасників можна було б назвати Прометеєм? Чому?»

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення або презентацію про життя та творчість Ф. Шиллера.