Генріх Гейне «Коли розлучаються двоє...». «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам'ять - І семестр

Генріх Гейне «Коли розлучаються двоє...». «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів. Виразне читання напам'ять - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: познайомити учнів із твором Гейне «Коли розлучаються двоє...»; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: жанр, мотиви, символи, ліричний вірш, художні образи, художні засоби.

Міжпредметні зв'язки: географія, історія, музика.

Обладнання: портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до них.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

• Доведіть, що творчість Генріха Гейне є яскравим прикладом романтизму у літературі.

Очікувані відповіді:

• основним конфліктом у віршах Гейне є суперечність між ідеалом та дійсністю;

• ліричний герой Гейне втілює характерні риси романтичного героя, як-от: неординарність, несхожість на пересічних людей, він перебуває у гострому протистоянні з оточенням, суспільством;

• важливу роль у віршах поета відіграє природа;

• наявні фольклорні мотиви.

2. Літературний диктант

1) Назву збірки «Книга пісень» Гейне запозичив у... (Петрарки).

2) Лейтмотивом «Книги пісень» є тема... (кохання).

3) «Книга пісень» має... частини. (4.)

4) Більшість віршів збірки написані в дусі ... (народних пісень).

5) Лорелея — це... (русалка).

6) Своїм співом Лорелея призводила човнярів. (до загибелі).

7) Літературний напрям, що знайшов своє відображення у творчому доробку Г. Гейне, — це. (романтизм).

8) Тема вірша Г. Гейне «Самотній кедр на стромині». (Нерозділене кохання.)

9) Стільки разів за життя автора була видана «Книга піснь». (13.)

10) Легенда про русалку стала основою поезії. («Не знаю, що стало зо мною...».)

11) На створення збірки «Книга пісень» Гейне надихнуло нероздільне кохання до...(сестер Амалії та Терези).

12) «Книгу пісень» Генріх Гейне написав під впливом творчості англійського поета-романтика... Дж. Байрона).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Виразне читання напам'ять поезії «Не знаю, що стало зо мною...»

2. Виставлення оцінок за виразне читання напам'ять

3. Виразне читання поезії «Коли розлучаються двоє...», прослуховування аудіозапису пісні на слова Гейне

4. Бесіда

♦ Який настрій вірша? Чим він зумовлений?

♦ Як розлучився ліричний герой зі своєю коханою? (Без сліз і зітхань.)

♦ Що перебуває в центрі уваги поета? (Глибокі душевні переживання, біль душі.)

6. Колективне складання паспорту-характеристики збірки «Книга пісень» (запис у зошитах)

ПАСПОРТ-ХАРАКТЕРИСТИКА ЗБІРКИ «КНИГА ПІСЕНЬ»

1) Провідна тема збірки «Книга пісень» — тема нерозділеного кохання, страждання ліричного героя за втраченим коханням.

2) Композиція збірки — 215 віршів, поділені на 5 циклів.

Три етапи нерозділеного кохання

«Юнацькі страждання»

Муки нерозділеного кохання

«Ліричне інтермецо»

Страждання як одвічна історія

«Знову на Батьківщині»

Спогади про пережиту драму

Епілог (не пов’‎язаний з історією кохання.)

«Північне море»

Філософська лірика

«З подорожі на Гарц»

Враження від подорожі на гірський масив Гарц

3) Жанрові особливості збірки «Книга пісень»: вірші в стилі народної пісні, балади, романси, сонети, пейзажні замальовки, вірші на випадок, вірші- роздуми, сатиричні мініатюри.

4) Стильові особливості «Книги пісень»: теми й мотиви з усної народної творчості; форма близька до пісні; смислові образні контрасти; ліричний монолог; мова наближена до розмовної; одухотворення явищ природи; немає складних метафор чи алегорій; антитеза, повтори, іронія, мелодійність, паралелізм, розмаїття символічних образів.

5) Уся збірка орієнтована на німецьку поезію, устами ліричного героя ніби говорить сам автор, музичність.

6) Ліричний герой увібрав всі риси романтичної натури: закоханий, самотній, відвертий та щирий у своїх почуттях. Його душа вразлива й ніжна, тож трагедію кохання ліричний герой сприймає як світову катастрофу, але не зосереджений лише на своїх особистих переживаннях.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виразно читати, аналізувати вірші Гейне.

2. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про життя та творчість Дж. Байрона.