КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ - Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ - Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Дата

Тема уроку

І семестр

1

 

Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі

2

 

Специфіка жанрів у різних національних літературах. Розмаїття індивідуальних стилів митців

3

 

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм.)

4

 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Історія написання твору

5

 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Просвітницькі ідеї у творі

6

 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Образ Гуллівера як втілення концепції нової людини

7

 

Джонатан Свіфт «Мандри Лемюеля Гуллівера». Жанрова своєрідність роману. Засоби комічного. Езопова мова

8

 

Йоганн Вольфґанґ Ґете «Вільшаний король». Роль Й. В. Ґете в історії Просвітництва. Міфологічний зміст образів вірша «Вільшаний король»

9

 

Йоганн Вольфґанґ Ґете «Травнева пісня», «Прометей». Ідея кохання і щастя у «Травневій пісні», ознаки фольклору. Нове розуміння природи у ліриці Й. В. Ґете. Волелюбні мотиви та протистояння образів персонажів у «Прометеї». Образ Прометея

10

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Образ Прометея в мистецтві

11

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер «До радості». Просвітницька ідея об’‎єднання людства в оді «До радості» Ф. Шиллера

12

 

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер «До радості». Пафос твору, який став гімном Євросоюзу. Виразне читання напам’‎ять

13

 

Контрольна робота за темами «Вступ», творчість Дж. Свіфта, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера

14

 

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму.

Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах

15

 

Генріх Гейне «Книга пісень». Поезії «На півночі кедр одинокий...»,

«Не знаю, що стало зо мною...». Специфіка німецького романтизму та творчість Г. Гейне

16

 

Генріх Гейне «Коли розлучаються двоє...». «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Утілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Виразне читання напам’‎ять

17

 

Джордж Ноел Гордон Байрон «Хотів би жити знов у горах...», «Мій дух як ніч...». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона

18

 

Джордж Ноел Гордон Байрон. Поема «Мазепа»

19

 

Розвиток зв’‎язного мовлення. Образ гетьмана І. Мазепи у світовій літературі

20

 

Джордж Ноел Гордон Байрон. «Паломництво Чайльд Гарольда» (оглядово...). Герой і автор: схожість і відмінність

21

 

Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона

22

 

Олександр Сергійович Пушкін. Лірика. До А. П. Керн («Я пам’‎ятаю мить чудову...».), «Я вас кохав...», «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний...».). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання й призначення мистецтва у віршах митця

23

 

Олександр Сергійович Пушкін. Роман у віршах «Євгеній Онєгін»

24

 

Реалістичне висвітлення романтичних тем і образів роману Олександра Сергійовича Пушкіна «Євгеній Онєгін»

25

 

Олександр Сергійович Пушкін. Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція роману (лист Тетяни — відповідь Онєгіна — дуель — лист Онєгіна — відповідь Тетяни)

26

 

Олександр Сергійович Пушкін. Роман «Євгеній Онєгін». Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо)

27

 

Олександр Сергійович Пушкін. Художнє новаторство О.С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора

28

 

Михайло Юрійович Лермонтов. Огляд життя і творчості. Лірика. «Сосна». Мотиви світової скорботи у ліриці М. Ю. Лермонтова

29

 

Михайло Юрійович Лермонтов «І нудно і сумно...», «На дорогу йду я в самотині...». Зв’‎язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.)

30

 

Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу»

31

 

Михайло Юрійович Лермонтов «Герой нашого часу». Зв’‎язок твору з історичною і духовною атмосферою доби

32

 

Михайло Юрійович Лермонтов «Герой нашого часу». Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія

33

 

Михайло Юрійович Лермонтов «Герой нашого часу». Печорін у системі інших образів. Новаторство М. Ю. Лермонтова в жанрі роману

34

 

Контрольна робота за творчістю О. Пушкіна, М. Лермонтова

ІІ семестр

35

 

Реалізм. Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму. Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст.

36

 

Оноре де Бальзак. Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника

37

 

Оноре де Бальзак «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи

38

 

Оноре де Бальзак. «Гобсек». Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії»

39

 

Оноре де Бальзак. Влада золота та її філософія в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»

40

 

Оноре де Бальзак «Гобсек». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»)

41

 

Оноре де Бальзак «Гобсек». Багатогранність образу Гобсека

42

 

Микола Васильович Гоголь. Петербурзький етап життя і творчості письменника

43

 

Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Творча історія п’‎єси. Образи чиновників

44

 

Микола Васильович Гоголь «Ревізор». Образ Хлєстакова та його динаміка. Засоби комічного у творі. Специфіка художнього конфлікту і жанру п’‎єси

45

 

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель»

46

 

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини»

47

 

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному

48

 

Контрольна робота за темами «Реалізм», творчість О. де Бальзака, М. Гоголя

49

 

Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ — початку XX ст. «Стара» і «нова драма». Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст.

50

 

Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма

51

 

Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Сюжет. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої)

52

 

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Образна система

53

 

Генрік Ібсен. «Ляльковий дім». Композиція п’‎єси. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу

54

 

Бернард Шоу «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу

55

 

Бернард Шоу «Пігмаліон». Специфіка втілення античного міфу у п’‎єсі «Пігмаліон».

Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови

56

 

Динаміка образу Елізи Дулітл

57

 

Контрольна робота за творчістю Г. Ібсена та Б. Шоу

58

 

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі XIX-XX ст.

59

 

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар». Філософські проблеми

60

 

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар». Образна система твору

61

 

Шолом-Алейхем «Тев’‎є-молочар». Народний гумор. Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно та інших видах мистецтва

62

 

Рей Дуґлас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Тривога за майбутнє суспільства в романі- антиутопії «451° за Фаренгейтом»

63

 

Рей Дуґлас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Тема знецінення культури. Провідні мотиви твору — книги (читання.), пожежі, тотального контролю, інакомислення тощо

64

 

Рей Дуґлас Бредбері «451° за Фаренгейтом». Натовп і влада. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

65

 

Позакласне читання. Нелл Гарпер Лі «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні ідеали у творі

66

 

Урок розвитку зв’‎язного мовлення. Рецензія на твір

67

 

Ерік Вольф Сіґел «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе й трагічне кохання студента, сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта. Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі

68

 

Контрольна робота за творчістю Шолом-Алейхема, Р. Бредбері, Г. Лі, Е. Сіґела

69

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

70

 

Підсумки роботи за рік. Брейн-ринг «Література від А до Я»На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.