Розвиток зв'язного мовлення. Образ гетьмана І. Мазепи у світовій літературі - І семестр

Розвиток зв'язного мовлення. Образ гетьмана І. Мазепи у світовій літературі - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ознайомити учнів із історією світової «мазепіани», активізувати читацький інтерес учнів, розвивати навички дослідницької діяльності, вміння робити висновки та узагальнення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Обладнання: репродукції портретів І. Мазепи; виставка творів «Полтава» О. Пушкіна, «Мазепа» В. Гюго, «Мазепа» В. Сосюри, «Мазепа» Б. Лепкого; ілюстрації до творів; репродукції картин.

Тип уроку: розвиток зв'язного мовлення.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Митці присвятили йому 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні твори, 17 літературних творів, 6 скульптур... Іван Мазепа — один із найвідоміших і найзагадковіших гетьманів України. Що більше про нього дізнаємося, то більше запитань виникає. Про це ми й поговоримо на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інтерактивна вправа «Асоціативне ґроно»

— Яким постає перед вами гетьман Іван Степанович Мазепа?

Очікувані відповіді: високоосвічена людина, поліглот, патріот, дипломат, політичний діяч, меценат

2. Повідомлення учнів, які опрацьовували поему Віктора Гюго «Мазепа»

— Вражений поемою Байрона «Мазепа», Віктор Гюго 1829 року також пише однойменну поему. Та поеми Байрона й Гюго є творами, зовсім різними за стильовими та змістовими ознаками. Якщо у Байрона герой веде розповідь від першої особи, що надає поемі характеру ліричної сповіді, то у поемі В. Гюго «Мазепа» переважає живописний елемент, який витісняє ліричний. Про те, наскільки приблизно уявляв поет український колорит, свідчить поява в ньому піщаної пустелі з барханами, «схожими на смугасте покривало».

(Презентація уривків.)

3. Повідомлення учнів, які опрацьовували поему О. Пушкіна «Полтава»

— Пушкінська «Полтава» — це полеміка з Байроном та Рилєєвим, з якими О. Пушкін не погоджувався щодо трактування постаті Мазепи. Прагнучи «розвінчати» Мазепу, Пушкін удається у своїй поемі до чорних фарб у змалюванні образу Мазепи й різких звинувачень. Пушкін протиставляє образи Петра I та Мазепи й наділяє їх протилежними якостями характеру. Петро I — це напівбог, Мазепа — виходець із потойбіччя. Пушкін характеризує його демонічними рисами: у нього немає довірливих стосунків з людьми, він самотній, постійно плекає підступні плани й повсюди сіє зло.

Коментар учителя. Кіндрат Рилєєв створив протилежний образ Мазепи, уявивши його особою шляхетною і трагічною, що на зраду Петра I зважився тільки задля добра свого народу.

(Презентація уривків.)

4. Повідомлення учнів, які опрацьовували поему Володимира Сосюри «Мазепа»

— Володимир Сосюра, на відміну від своїх попередників, по-своєму трактує постать Мазепи. Не ідеалізуючи його як неординарну особистість, поет творить насамперед художній образ, а не політичний портрет гетьмана. Він намагається розкрити психологію особистості Мазепи і в такий спосіб піднести в поемі ідею державності України, її незалежності. Щирість і громадська мужність у розмові з читачем про найскладніші періоди в історії України є головними ознаками поеми В. Сосюри «Мазепа».

Мазепа до останньої хвилини життя залишається вірним своєму народові й Україні. Весь час звучить у поемі пристрасне зізнання Мазепи в любові до своєї Батькіщини, до своїх співвітчизників. Але ті не зрозуміли його намірів і «...його покинули в біді».

(Презентація уривків.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Сенкан»

Мазепа.

Сильний, рішучий.

Кохає, страждає, не скоряється.

Кидає виклик законам суспільства.

Бунтар.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати поему Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда».

ДОДАТОК ДО УРОКУ 18

Історична довідка

Іван Мазепа — видатний політичний і культурній діяч України. Був обраний гетьманом 1687 року. Постійно опікувався станом освіти, науки, мистецтва і релігії. Виділяв значні кошти на будівництво і відновлення церков, монастирів.

Народився Іван Мазепа 1639 р. у шляхетській родині на хуторі Мазепинці. Здобув чудову європейську освіту, знав вісім іноземних мов. Був пажем при дворі польського короля Яна Казимира. 1674 році потрапив до запорозьких козаків, де став генеральним осавулом. З 1687-1708 — гетьман Війська Запорозького. Тривалий час він був одним із найближчих сподвижників Петра I. Іван Мазепа гетьманував в Україні протягом майже 22 років, і весь цей період характеризувався економічним піднесенням в Україні, стабілізацією соціальної ситуації та церковно-релігійного життя й культури. На початку XVIII ст., в умовах Північної війни, гетьман таємно перейшов на бік шведського короля Карла XII. За зраду присязі його позбавили титулів і нагород, а Російська православна церква піддала Мазепу анафемі. Утікаючи після поразки від переслідування російської кінноти, Мазепа і Карл XII знайшли притулок у Молдові. 1709 року у селі Варниця Іван Мазепа помер.