Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона - І семестр

Контрольна робота за творчістю Г. Гейне, Дж. Байрона - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: перевірити вміння та навички учнів із вивченої теми; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: романтизм, «байронізм», романтична поема, спенсерова строфа.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до виконання тестових завдань.

І варіант

Початковий та середній рівні

1. Для романтизму характерні такі ознаки:

а) суворі правила;

б) підвищена емоційність;

в) складна метафоричність;

г) незвичайні герої діють у незвичайних обставинах.

2. Представником романтизму НЕ є:

а) Г. Гейне; в) Ф. Шиллер;

б) Дж. Байрон; г) А. Міцкевич.

3. Фольклорний мотив кохання як страшної сили розкрито у творі:

а) Дж. Байрона «Мій дух як ніч...»;

б) Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...»;

в) Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...»;

г) Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...» .

4. Про почуття самотності, прагнення дружби, кохання йдеться у творі:

а) Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...»;

б) Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах...»;

в) Г. Гейне «На півночі кедр одинокий...»;

г) Дж. Байрона «Мій дух як ніч...».

5. Основною думкою у творі Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах…» є:

а) оспівування краси кохання;

б) осуд жорстокості, кровопролитних війн;

в) уславлення свободи, засудження лукавства;

г) заклик до повстання, до збройного опору.

6. Байрон зображує Мазепу в молодості як людину:

а) розважливу, помірковану; в) патріотичну, героїчну;

б) захоплену, дещо безрозсудну; г) мрійливу, спокійну.

ІІ варіант

Початковий та середній рівні

1. Романтизм зародився на межі:

а) ХVІ-ХVІІ ст.; в) ХVІІІ-ХІХ ст.;

б) ХVІІ-ХVШ ст.; г) ХІХ-ХХ ст.

2. Романтизму властиві ознаки:

а) мінливість, поліфонічність, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності;

б) культ природи і почуття, підвищена емоційність сприйняття навколишнього світу;

в) типізація героїв та обставин як основний засіб художнього відтворення дійсності;

г) неприйняття буденності, творення на противагу їй незвичайної художньої дійсності.

3. Назва поетичної збірки Г. Гейне:

а) «Книга життя»; в) «Книга пісень»;

б) «Книга віршів»; г) «Книга спогадів».

4. Ідею мистецтва, що просвітлює душу, розкрито в поезії:

а) Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною...»;

б) Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах.»;

в) Г. Гейне «На півночі кедр одинокий.»;

г) Дж. Байрона «Мій дух як ніч...».

5. Народна легенда про красуню Лорелей стала основою балади:

а) Дж. Байрона «Мій дух як ніч.»;

б) Г. Гейне «На півночі кедр одинокий.»;

в) Г. Гейне «Не знаю, що стало зо мною.»;

г) Дж. Байрона «Хотів би жити знов у горах.».

6. Байрон зображує головного героя в поемі «Мазепа» як:

а) історичну постать;

б) романтичного героя;

в) героя фольклорних творів;

г) образ, що втілює ідеї Просвітництва.

Достатній рівень (спільний для обох варіантів)

Установіть відповідність між цитатами та автором і назвою твору.

Цитата

Автор, назва твору

1. «Мій дух як ніч...»

а) Моя ж душа, мов птах прип’‎ятий, Що прагне скель і висоти, Страждає в Англії пихатій.

2. «Не знаю, що стало зо мною...»

б) ...Ніколи не плакали ми;

Той сум, оті тяжкі зітхання Прийшли до нас згодом самі.

3. «Коли розлучаються двоє...»

в) Я ще вчуваю арфи глас,.. Як ще надія в серці спить, Її розбудить віщий спів.

4. «Хотів би жити знов у горах...»

г) І бачить він сон про пальму, Що десь у південній землі ...

 

д) Привільний Рейн затих; Вечірній промінь грає

Відповіді: 1 - в, 2 - д, 3 - б , 4 -а

8. Визначте ознаки романтизму як літературного напряму. Назвіть найвідоміших його представників.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

9. Дайте розгорнуту відповідь, у чому відмінність літератури доби Просвітництва від літератури доби романтизму.

10. Схарактеризуйте романтичного героя. Наскільки цей образ, на вашу думку, актуальний у наш час?На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.