О. Пушкін. Лірика. До А. П. Керн («Я пам'ятаю мить чудову...».), «Я вас кохав.», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. Аналіз контрольної роботи - І семестр

О. Пушкін. Лірика. До А. П. Керн («Я пам'ятаю мить чудову...».), «Я вас кохав.», «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...».). Значення творчості О. С. Пушкіна для розвитку світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця. Аналіз контрольної роботи - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: сформувати уявлення учнів про своєрідність поезії О. Пушкіна, її тематичне і жанрове багатство в контексті світової літератури; допомогти учням осягнути глибину поетичного слова, почуттів і думок поета; здійснювати компаративний аналіз творів, поглибити поняття про лірику; удосконалювати навички виразного читання й аналізу ліричних творів; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія

Основні терміни та поняття: ода

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, ода Горація «До Мельпомени».

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій до біографії О. Пушкіна

2. Штрихи до портрета Олександра Пушкіна (запис у зошитах)

Народився поета 1799 року в Москві в родині офіцера гвардії.

У 1811-1817 рр. вчився в ліцеї у Царському селі. Події Вітчизняної війни 1812 року, дружба з майбутніми декабристами сприяли формуванню світогляду Пушкіна, його волелюбних поглядів.

Пушкін брав участь у виданні рукописних журналів та збірок.

Восени 1830 року Пушкін отримав дозвіл на шлюб з Наталією Гончаровою, потім разом з нею виїхав у Болдіно.

Болдінська осінь — період надзвичайного творчого піднесення поета. У цей період Пушкін розпочав написання трагедій та казок.

1837 року відбулася дуель між Дантесом та Пушкіним, у результаті якої Пушкін незабаром помер.

3. Опрацювання статті підручника з теми, відповіді на запитання та виконання завдань

4. Виразне читання поезії «Я пам'ятаю мить чудову...» (1825)

5. Бесіда

♦ Що оспівує ця поезія?

♦ Чи можна сказати, що вона тільки про кохання?

• За допомогою яких засобів виразності поети створює образ коханої? (Епітетів — «голос ніжний»; розширена метафора — «чистий геній красоти», «осяйне видіння раю» та ін.)

• Яка тема цього вірша? (Пробудження душі під впливом спогадів про кохання, її відродження, воскресіння.)

Висновок. «Я пам’‎ятаю мить чудову...» — це шедевр пушкінської любовної лірики. Це вірш не тільки про жінку-загадку, про красу, про таємниці людського серця, але й про примхливість долі. «Своїм віршем, — писав Б. Модзалевський, — Пушкін обезсмертив А. Керн так само, як Петрарка Лауру».

5. Виразне читання поезії «Я вас кохав...»(1829)

• Чим вражає ця поезія?

• У чому сила кохання ліричного героя?

• Чому в поезії тричі повторюється фраза «я вас кохав»?

• З якою інтонацією можна кожний раз прочитати її?

• Який настрій ліричного героя переважає в поезії: розчарування, сум, скорбота, гнів, покора, благородство, іронія? Свій вибір пояснити.

Висновок. Поезія О. Пушкіна «Я вас кохав.» передає найтонші відтінки

ніжного та всеохопного кохання. У вірші немає ні епітетів, ні порівнянь, лише метафора «його вогонь у серці ще не згас». Головний мотив — почуття кохання — передано у своєрідному синтаксичному наростанні фрази «Я вас любив».

6. Виразне читання та аналіз оди Горація «До Мельпомени» та О. Пушкіна «Я пам'ятник собі поставив незотлінний...»

♦ Порівняйте оду Горація з віршем О. Пушкіна, створіть порівняльну таблицю.

Горацій «До Мельпомени»

О. Пушкін «Я пам’‎ятник собі поставив незотлінний.»

Відмінне

 

Поет ставить себе вище за можновладців минулих століть, а не сучасних йому

Називає реалії свого часу — Олександрійський стовп та ін., натякаючи на те, що поет вищий за теперішніх царів

Спільне

 

Жанр

Ода

Різновид

Громадянська, філософська

До кого звертається

Звертання до музи (Горацій до Мельпомени — музи трагедії.)

Тема

Поета і поезії (Горацій започаткував цю тему в літературі.)

Символіка

Стовп — це символ влади, величі державної і особистої, створений людьми; пам’‎ятник поету — його творіння

Ідея

Пам’‎ять про поета — у його творчім доробку

Висновок. У поезіях багато спільного (фраза «Я не умру цілком» з оди Горація стала лейтмотивом творів обох поетів), водночас твори мають свої національні особливості, вирізняючись також світоглядними позиціями поетів (Горацій, хоч і «піднісся .чолом над царські піраміди», тобто вище за египетських фараонів, утім, його слава не затьмарить слави римських імператорів; у Пушкіна ж «Олександрійський стовп, в гордливості незборний, Йому не досягне чола». Іншими словами, пушкінський пам’‎ятник явно конкурує зі спорудою, встановленою на честь перемоги російського царя. У цьому простежується сміливість поета).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виразно читати, аналізувати вірші О. Пушкіна, висловлювати свої думки та враження. За бажанням вивчити один напам’‎ять.