Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» - І семестр

Роман у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити місце роману «Євгеній Онєгін» у творчому доробку О. Пушкіна; охарактеризувати роман як вершину творчості письменника; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колектив та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати головне та роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні терміни та поняття: роман у віршах, онєгінська строфа.

Міжпредметні зв'язки: історія.

Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до твору, презентація.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бесіда

♦ Назвіть основні теми віршів О. Пушкіна. (Поезія Пушкіна — це цілий світ, у якому кожен читач може знайти те, що стосується його особисто. Дружба, любов до батьківщини, свобода особиста і суспільна, поет і поезія, рабство і тиранія, життя і смерть, природа і людина, кохання і самотність — ось тематика пушкінських творів.)

♦ Яким ви бачите ліричного героя віршів «Я мить чудову пам’‎ятаю...» і «Я вас любив...»?

♦ У чому поет вбачає свою заслугу перед нащадками, які підсумки життя підбиває у поезії «Я пам’‎ятник собі воздвиг...»?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Роман «Євгеній Онєгін» посідає чільне місце у творчості О. Пушкіна й, на думку літературознавців, мав чи не найпотужніший вплив на російську літературу. Про що ж цей твір і хто такий Онєгін? З’‎ясуванню цього й присвятимо наш урок.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Опрацювання статті підручника з теми

2. Слово вчителя

— Роман «Євгеній Онегін» Пушкін писав 7 років. Розпочав він його 1823 р., а закінчив 1830 р. Дія твору розвивається з 1819 по 1825 р. Саме в цей час як у Росії, так і в Європі відбуваються знакові політичні події. Поет хотів відтворити духовну атмосферу, у якій сформувався новий тип людини — тип Євгенія Онєгіна. Так у романі Пушкіна об’‎єдналися історія та сучасність, реальні події та уявні.

У листі другові Вяземському поет підкреслює, що не роман, а роман у віршах — диявольська різниця», значить, не схожий на відомі романи. Роман у віршах був для нього «вільним» романом — вільним за характером оповіді, за композицією.

Роман «Євгеній Онегін» — це унікальний твір, що не мав жанрових аналогів в російській літературі.

3. Робота зі словником

Роман у віршах — значний за обсягом віршований твір, у якому поєднані сюжет і лірична складова: багатопланова епічна розповідь про долі героїв і авторське суб’‎єктивно-емоційне ставлення до того, що зображається.

«Онєгінська строфа» — строфічна форма, винайдена О. Пушкіним. Вона містить чотирнадцять рядків чотиристопного ямба з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням: абабввггдеедєє.

4. Робота з текстом (аналіз І-ІІ глав)

• Що відомо про головного героя? (Уже в епіграфі мовиться про марнославство Євгенія Онєгіна, погордливе ставлення до оточення, що, можливо, пояснюється почуттям зверхності над іншими. Епіграф написано самим поетом, хоча вказано, що це уривок із приватного листа. Автор таким прийомом наштовхує читача на реальність оповіді, націлює читачів на оцінку вчинків і рис характеру Онєгіна.)

• Складіть «маршрут» Євгенія Онєгіна. (Дім → прогулянка бульваром → обід у ресторані → театр → бал.)

• Чому головний герой почав нудьгувати? (Йому набридло лицемірство, фальш світського життя.)

• Чому Онєгін не зміг зблизитися із сусідами-поміщиками? (Він був внутрішньо незалежною людиною, не зважав на обмежених правилами етикету людей.)

• Яким у романі постає Онєгін, а яким Ленський? (Ленський — романтик, який ідеалізує людей, стосунки; Онєгін — розчарований у житті, байдуже сприймає світ.)

• Що об’‎єднало таких різних героїв? (Розум, освіченість, коло інтересів, шляхетність — усе те, що виокремлювало їх з звичайного поміщицького середовища.)

Коментар учителя. Прізвища Онєгін, Ленський утворено від назв російських річок Онєги, Лени, що підкреслювало внутрішню незалежність героїв, їхню індивідуальність, бо великі ріки ніколи не належали окремим особам чи родинам, тому виникнення прізвищ від їхніх назв було неможливим. Традиційно прізвища дворян походили від назви місцевості, яка їм належала.

5. Робота з таблицею «Ознаки реалізму й романтизму в романі Пушкіна»

Ознаки реалізму й романтизму в романі Пушкіна

Ознаки романтизму

Ознаки реалізму

Увага до внутрішнього світу героїв, психологізм

Показ впливу оточення на людину

«Вільна форма» роману

Сприйняття особистосі в соціально- історичному плані

Байронічні мотиви — розчарування в житті

Реалістичне зображення

Фольклорні мотиви

Змалювання типових характерів у типових обставинах

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

— Як бачимо, Пушкін не прагнув створити образ, подібний герою Байрона. Відзначивши схожість Онєгіна з Чайльд-Гарольдом («Як Child-Harold, похмурий, томний..».), Пушкін прагне відшукати передовсім причину російської «недуги».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Читати 3-4 глави роману.

2. Індивідуальне завдання. Підібрати цитатні характеристики до образу Тетяни Ларіної.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.