Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора у романі - І семестр

Художнє новаторство О. С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності). Образ автора у романі - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити ознаки новаторства в романі «Євгеній Онєгін», розкрити образ автора і його значення у творі; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, ідейно-художнього аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників прагнення долучитися до загальнолюдських цінностей; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію із різних джерел; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: закріплення знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: тематика, засоби виразності.

Міжпредметні зв'язки: всесвітня історія.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до твору.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Літературний диктант

1. Назвіть за описом ім’‎я героя: милий і розумний, має широке коло літературних уподобань: від Гомера до Адама Сміта, непогано розбирається в людях, модно вдягнений та зачісний. (Онєгін.)

2. Де народився Євгеній Онєгін? (На берегах Неви.)

3. З якою метою Онєгін їде до свого дядька в село? (Сподівався отримати спадок.)

4. Назвіть за описом ім’‎я героя: красень, стрункий, як очерет, чорні кучері до плеч, навчався у Геттінгенському університеті, захоплювався філософією Канта. (Ленський.)

5. Що автора приваблює у Тетяні Ларіній? (Краса душі.)

6. Чому Тетяна, вперше побачивши Онєгіна, одразу закохалася в нього? (Він здавався їй ідеальним чоловіком, що був схожий на одного з героїв французького роману.)

7. Що стало причиною недобрих передчуттів Тетяни напередодні її іменин? (Віщий сон.)

8. Як закінчилася дуель Ленського і Онєгіна? (Смертю Ленського.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Письменник визначив жанр свого твору як «роман у віршах», ніби натякаючи читачам, що покаже свого героя різнобічно. У цьому відбилася його полеміка з класицизмом, бо класики намагалися дотримуватися певних правил та канонів.

2. Евристична бесіда

• Пригадайте, що таке роман у віршах.

• А що таке «онєгінська строфа»?

• Які дві різні жанрові форми поєднав О. Пушкін у творі «Євгеній Онєгін»? (Епос та лірику.)

• Хто надає основний тон оповіді? (У кожному художньому творі, крім образів персонажів, завжди є ще один образ, не менш головний — образ автора. Він надає основний тон оповіді, визначає наше сприйняття героїв, їхніх вчинків, життя загалом.)

• Якою є система образів роману? (У творі наявна низка образів, які втілюють два типи світогляду: «ті, що беруть від життя усе» — Онєгін, його батько, дядько, батьки Тетяни, Ольга та ін. і «ті, що прагнуть змінити світ» — поет, Тетяна, Ленський.)

• Яку роль відіграють авторські відступи у творі? (За допомогою відступів автор знайомить читача зі смаками, культурним світоглядом та інтересами представників суспільства, ми відчуваємо його ставлення до соціуму, у якому він живе, автор розкриває потаємний духовний світ своїх героїв.)

3. Слово вчителя

— В «Євгенії Онєгіні» образ автора не статичний, за сім років творення роману він змінювався. Пушкін створює ілюзію невимушеної розмови, дружніх теревенів з читачами. У перших розділах автор жартівливий, говіркий, майже безтурботний. У шостому розділі з’‎являється авторська гіркота прощання з юністю, а в сьомому — сприйняття весни людиною з «мертвою душею». У восьмому розділі поряд з трагічним прощанням героїв чується гіркий вигук автора: «О, скільки втрат було з тих пір!» Близькість настроїв героїв роману і автора така значна, що багато ліричних відступів автора могли б стати внутрішніми монологами героїв.

4. Заповнення кіл Венна

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

— Автор присутній в багатьох сценах і описах, ми постійно чуємо його голос. У Пушкіні є і захоплений запал Ленського, і глибина відчуттів Тетяни, і твереза іронічність Онєгіна, але автор не обмежений однолінійним ставленням до життя. І в цій широті погляду на життя — відмінність поета від героїв роману. А в одному з розділів автор прямо застерігає читачів від ототожнення автора і героя.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання. Підготувати презентацію або повідомлення про життя й творчість М. Лермонтова.