Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу» - І семестр

Михайло Юрійович Лермонтов. «Герой нашого часу». Особливості розвитку сюжету й композиції в романі «Герой нашого часу» - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити особливості розвитку сюжету й композиції в романі М. Лермонтова «Герой нашого часу»; розкрити ідейно-тематичне спрямування роману «Герой нашого часу»; проаналізувати повість «Белла», визначити риси характеру Печоріна; розвивати в учнів навички аналізу епічного твору, спостереження за образами; виховувати увагу до особистості, прагнення сповідувати загальнолюдські цінності; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні терміни та поняття: морально-психологічний роман, сюжет, композиція, художні образи.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія.

Обладнання: портрет письменника, видання роману, ,репродукції ілюстрацій В. Сєрова «Бела», Л.Феєнберга «Бела і Азамат».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Згадайте, як характеризує свій час М. Лермонтов? У яких віршах звучить аналіз доби і свого покоління?

♦ Коли створювався роман? Що це був за час у житті М. Лермонтова?

2. Проблемне запитання

♦ Прочитайте два останніх абзаци передмови до роману. Як ви вважаєте, чому роман називається «Герой нашого часу»?

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Колективна робота з таблицею «Особливості роману М. Лермонтова „Герой нашого часу"»

♦ Порівняйте хронологічну послідовність подій у романі і авторське розміщення розділів. Чим було обумлено таку послідовність?

Особливості роману М. Лермонтова «Герой нашого часу»

У Лермонтова

Хронологічна послідовність

1. «Бела»

1. На шляху з Петербурга на Кавказ Печорін зупиняється в Тамані — «Тамань»

2. «Максим Максимович»

2. Після військової експедиції їде на води, зупиняється у П’‎ятигорську, Кисловодську, дуель з Грушницьким — «Княжна Мері»

3. Журнал Печоріна. Передмова

3. За дуель Печоріна висилають у фортецю — «Бела»

4. «Тамань»

4. Печорін на два тижні іде до станиці, де зустрічає Вулича — «Фаталіст»

5. «Княжна Мері»

5. Через п’‎ять років Печорін, що залишив військову службу їде до Персії, у Владикавказі зустрічає Максима Максимовича і автора — «Максим Максимович»

6. «Фаталіст»

6. На шляху з Персії Печорін помирає — передмова до журналу

Коментар вчителя. Композиційна особливість полягає в нетиповій послідовності розташування розділів: розвиток сюжету пов’‎язаний не з історією життя героя, а історією знайомства автора з героєм. Така послідовність була обумовлена задумом автора — ширше та глибше розкрити складну особистість Печоріна. Оповідь у трьох перших частинах подано від імені Максима Максимовича й автора, у трьох останніх — від імені самого Печоріна. Образ головного героя розкрито двопланово: з боку сторонньої людини та через внутрішнє саморозкриття.

2. Робота із літературознавчим словником

Сюжет — система подій в художньому творі, у ході яких розкриваються характери персонажів і головна ідея

Композиція — побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою зображеного світу, естетичним ідеалом, задумом письменника, нормами обраного жанру, орієнтацією на адресата.

3. Робота з текстом повісті «Бела»

• Як ви розумієте слова Максима Максимовича: «Є люди, з якими неодмінно слід погоджуватися»? (Слова Максима Максимовича характеризують Печоріна як сильну особистість, що міг підкорити своїй волі всіх.)

• Де і як познайомилися Печорін і Бела? (На весіллі її старшої сестри.)

• Як ви вважаєте, чим приваблювала Бела Печоріна? (Своєю гордістю й непокірністю.)

• Чому Печорін викрадає Белу і добивається її кохання? (Сподівається, що кохання до неї зробить його щасливим, з’‎явиться сенс життя.)

• Як ставився Максим Максимович до історії з Белою? (Він вважав, що Белу слід повернути батькові, хоча й дуже прив’‎язався до дівчини, поважав її за гордість та витримку.)

• Чим закінчилася історія Печоріна і Бели? (Кохання дівчини йому набридло.)

• Як ви вважаєте, чи переживав смерть Бели Печорін? Доведіть свою думку. (В останні хвилини життя Бели він став «блідий, як полотно». А потім «довго був нездоровим, схуд, бідолаха...» Він відчував свій гріх перед нею, але намагався всі свої почуття приховати глибоко в душі.)

• Чим пояснити його дивний сміх, що так налякав Максима Максимовича? (Можливо, це був своєрідний нервовий зрив. Читач бачить учинок Печоріна очима Максима Максимовича, але не знає причин цих учинків.)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Проблемне запитання

• Як ви вважаєте, чому роман називається «Герой нашого часу»? (Автор стверджує, що люди, подібні до Печоріна, дедалі частіше траплялися в суспільстві, і їх поява свідчила про хворобу суспільства, бо, шукаючи засіб від нудьги, вони руйнують не тільки своє, а й чуже життя.)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати повісті «Максим Максимович» і «Тамань», дібрати цитати, якими можна було б охарактеризувати Печоріна.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.