Контрольна робота за творчістю О. Пушкіна, М. Лермонтова - І семестр

Контрольна робота за творчістю О. Пушкіна, М. Лермонтова - І семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові та втіленні реалізму та романтизму; охарактеризувати вивчені твори як вершинні здобутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів, уміння систематизувати та узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: філософсько-психологічний роман, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж щодо виконання контрольної роботи.

І варіант

Початковий та середній рівні

1. У вірші О. Пушкіна «Я пам’‎ятник собі поставив...» лунають мотиви з твору:

а) Овідія; в) Горація;

б) Вергілія; г) Есхіла.

2. «Євгеній Онєгін» — належить до роду літератури:

а) епічного; в) ліро-епічного;

б) ліричного; г) драматичного.

3. Яку проблему не висвітлено в романі О. Пушкіна «Євгеній Онєгін»?

а) Освіта й виховання;

б) родинні стосунки;

в) людські взаємини;

г) проблема мистецтва, покликання митця.

4. «Герой нашого часу», за словами Лермонтова, — це...:

а) портрет знайомого;

б) жахлива вигадка автора;

в) портрет, складений із пороків сучасного йому покоління;

г) спогади з далекого минулого.

5. У чому полягає особливість композиції роману М. Лермонтова «Герой нашого часу»? (Невідповідність хронології розгортання подій.)

6. Хто з європейських поетів-романтиків був взірцем для наслідування для О. Пушкіна та М. Лермонтова? (Дж. Байрон.)

Достатній рівень

7. Дайте порівняльну характеристику Онєгіна та Печоріна. Знайдіть спільне та відмінне.

8. Схарактеризуйте жіночі образи роману М. Лермонтова «Герой нашого часу».

Високий рівень

1. Доведіть, що роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» є соціально-психологічним твором.

2. Висловіть свою думку про те, у чому полягає трагедія головного героя роману М. Лермонтова «Герой нашого часу».

ІІ ВАРІАНТ

Початковий та середній рівні

1. Ліричний герой вірша О. Пушкіна «Я пам’‎ятник собі поставив...» вважає, що найкращий пам’‎ятник поетові — це.:

а) лавровий вінок;

б) літературні премії та нагороди;

в) його твори;

г) свята на його честь.

2. У романі «Євгеній Онєгін» використано прийом:

а) художнього паралелізму;

б) дзеркального сюжету;

в) оповідання в оповіданні;

г) сну-передбачення.

3. Онєгін погодився на дуель із Ленським, оскільки...:

а) боявся насмішок оточення;

б) ненавидів колишнього друга;

в) мріяв завоювати серце Ольги;

г) прагнув постати героєм в очах Тетяни.

4. Печорін із твору Лермонтова «Герой нашого часу» був:

а) світським денді;

б) ад’‎ютантом генерала;

в) штабс-капітаном;

г) провінційним поміщиком.

5. Чому Печорін із роману М. Лермонтова «Герой нашого часу» постійно втручався в життя інших людей, часто завдаючи їм шкоди?

а) Через свою товариську вдачу

б) через нудьгування;

в) бо був дуже цікавим до всього;

г) бо був турботливим, але безталанним.

6. Продовжте речення.

Жінки для Печоріна були.

Достатній рівень

7. Дайте порівняльну характеристику Онєгіна і Тетяни. Знайдіть спільне та відмінне.

8. З’‎ясуйте роль Максима Максимовича в розкритті образу головного героя твору Лермонтова «Герой нашого часу».

Високий рівень

1. Доведіть, що роман О. Пушкіна «Євгеній Онєгін» є «енциклопедією російського життя».

2. Запропонуйте Печоріну із твору М. Лермонтова «Герой нашого часу» варіанти розв’‎язання його життєвих проблем, зважаючи на тогочасні умови.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

• Найскладнішим для мене виявилося завдання..., а найцікавішим —...

• У процесі роботи я замислився(-лася) над...