Влада золота та її філософія в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек» - IІ семестр

Влада золота та її філософія в повісті Оноре де Бальзака «Гобсек» - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: ввести учнів у художній світ творів О. Бальзака, визначити особливості втілення мотиву «влади золота» в повісті; допомогти учням побачити зв'язок творчості письменника з епохою і літературним процесом; поглиблювати знання учнів про портрет як засіб розкриття внутрішнього світу героя; виховувати інтерес до творчості й особистості письменника; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Обладнання: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього.

Хід уроку

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Гроші керують світом! Куди ж без них, що без них можна зробити, як без них здійснювати свої плани і мрії? Проблема у одних, коли їх статки невеликі, і вони багато чого не можуть собі дозволити. Проблема у інших, коли вони мають стільки, скільки б задовольнило першу групу, але їм це здається замало, і вони намагаються отримувати більше. Є й такі, що, маючи мільярди, бояться їх утратити, тому трусяться над своїм багатством. Отже, вплив золота (грошей) на людину — тема нашого уроку.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Практична робота

• Визначте елементи сюжету повісті «Гобсек» О. де Бальзака. (Експозиція — вечір у домі віконтеси де Гранльє; зав’‎язка — втручання у бесіду адвоката Дервіля; розвиток дії — розповідь Дервіля про Гобсека; кульмінація — монолог Гобсека про золото; розв’‎язка — смерть Гобсека і пом’‎якшення віконтеси щодо графа де Ресто.)

2. Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»

• Коли ви чуєте слово «гроші», які асоціації у вас виникають? (Відповіді учнів.)

Гроші: банк, заробітна плата, влада, час, робота, щастя, прибуток, золото, кошти, успіх, багатство, скнарість, можливості, подорожі, нагорода, кара.

• А що сам Гобсек говорив про золото?

3. Опрацювання цитат-висловлювань про владу золота з повісті «Гобсек»

• «Золото — ось духовна сутність всього нинішнього суспільства».

• «А хіба можуть відмовити тому, у кого в руках мішок золота?»

• «Світом править — золото, золотом править — лихвар».

• «Що таке життя, як не машина, яку приводять в рух гроші?»

• «Щоб здійснити свої примхи, ми потребуємо часу, засобів і зусиль. Так от, у золоті все це є у зародку, і воно все дає у житті».

• «З усіх земних благ є тільки одне, досить надійне, щоб людина прагнула його. Це золото. У золоті втілено всі людські сили».

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Проблема влади грошей у житті людини приваблювала не тільки Бальзака, а й багатьох інших митців. Вона розкрита у творах Е. Т. А. Гофмана «Малюк Цахес», О. Пушкіна «Скупий лицар», М. Гоголя «Мертві душі» та інших творах.

2. Евристична бесіда

♦ Як ви вважаєте, чи такі вже згубні гроші?

♦ У чому, на вашу думку, полягає сенс життя людини ?

♦ Які ваші основні принципи в житті?

♦ Чиїми очима ми бачимо портрет Гобсека? (Дервіля.)

♦ Назвіть шляхи збагачення Гобсека. (Видання кредитів під великі відсотки, видача грошей під заставу, надзвичайна жадібність та економія.)

3. Робота з текстом

♦ Досліджуючи текст, ми зможемо простежити історію деградації особистості Гобсека.

Доведіть цитатами з тексту, що для Гобсека гроші — це:

1) мрія. (Замолоду мріяв про багатство і гроші, щоб мати можливість насолоджуватись усіма радощами життя,...)

2) пристрасть. (Пристрасть до грошей переросла у скупість. Він був казково багатим і водночас безмірно бідним.)

3) ідол. (Єдиний ідол, якому він вклонявся — золото.)

4. Бесіда

♦ Знайдіть та зачитайте портрет Гобсека.

♦ Які кольори та відтінки присутні у змалюванні зовнішності героя? Чому?

♦ Які художні засоби використовує Бальзак, створюючи портрет героя? (Епітети, метафори, порівняння,...)

♦ Як такий опис характеризує героя, показує ставлення до нього автора? (В описі зовнішності превалює символічна риса — колір золота, срібла, бронзи. Це блиск благородних металів та коштовного каміння. Виникає враження, що він сам нагадує злиток золота.)

♦ Коментар учителя,... Портрет лихваря доволі виразний і багато в чому розкриває внутрішню його сутність. У зовнішності Гобсека є вказівки на соціальні та моральні прикмети героя. Портретні деталі нагадують нам хижого звіра — хитрого, обережного, що боїться яскравого світла. Довгий ніс винюхує здобич, жертву. Лагідність голосу удавана, це лицемірство, яке покликано приспати пильність. Кольорова гама — золота, срібна, бронзова — викликає в уяві образ ідола, якому поклоняється герой.

♦ Чи хотіли б ви спілкуватися з людиною з такими якостями характеру (або мати з ним справу.)? Аргументуйте свої відповіді.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Бесіда

♦ Настільки перегукується основна проблема повісті з нашим сьогоденням?

♦ Як ви ставитеся до думки, що за гроші можна купити все? Свої міркування аргументуйте.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Знати зміст усього твору, уміти виділяти головне та деталі, коментувати, характеризувати героїв.

2. Творче завдання. Зробити ілюстрації до твору (або «усне малювання»).