Микола Васильович Гоголь «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель» - IІ семестр

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель» - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: схарактеризувати Гоголя як особистість різнобічну, ознайомити школярів з історією написання повісті «Шинель», дати визначення поняття «маленька» людина; розкрити гуманізм письменника у зображенні її долі; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, ідейно-художнього аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та критичне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати головне та роль деталі в тексті, давати власну оцінку зображеному; розвивати навички роботи з художнім текстом; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Основні терміни та поняття: повість.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, математика.

Обладнання: портрет письменника, ілюстрації до біографії, до твору.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа «Асоціативне ґроно»

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Одного разу в присутності Гоголя хтось розповів анекдот про бідного чиновника, який був затятим мисливцем. Багато років він збирав гроші на рушницю, про яку мріяв, а купивши її, втратив на першому полюванні. Від горя чиновник захворів і помер. Анекдот, над яким усі (окрім Гоголя.) посміялися, став першим поштовхом до написання повісті «Шинель». Цей твір, хоча й називається «Шинель», — зовсім не про шинель, а про те, що життя маленької людини порожнє, безрадісне й безнадійне, якщо люди байдужі до її долі.

2. Робота зі словником

Повість — епічний прозовий твір (рідше віршований.), який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням.

3. Евристична бесіда

♦ У яку атмосферу Петербурга потрапляє читач повісті «Шинель»?

♦ Яким ми бачимо головного героя твору? Зачитайте його портрет. («Низенького зросту, трохи рябий, трохи рудий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий, з невеликою лисиною на лобі, зморшками на обох щоках і кольором обличчя... гемороїдальним».)

♦ Про що свідчить його зовнішність? (Непомітний.)

♦ Що означає ім’‎я героя? (Сумирний, син сумирного.)

♦ Чи мав Башмачкін мету в житті, мрію? (Ні.)

♦ Коли вона у нього з’‎явилася та у зв’‎язку з чим? (Стало холодно в старій шинелі.)

♦ Про що він почав мріяти, чи можна його прагнення назвати високими? (Про шинель; убоге життя — убогі мрії.)

♦ На які жертви він пішов заради здійснення мрії? (Економив на всьому, відмовився від вечері, свічки увечері, обережно ходив, щоб не стерти взуття.)

♦ Як поводився Акакій Акакійович на вечорі в помічника столоначальника? (Не знав, куди подіти руки, нудьгував, навіть два бокали шампанського не дали забути, що час іти додому.)

♦ Про що це свідчить? (Таке життя для нього нове, незрозуміле; він не вміє відпочивати так, як інші.)

♦ Що трапилося того вечора? (У Башмачкіна вкрали шинель.)

♦ Як до цього поставилися чиновники, будочник? (З байдужістю — будочник; з насмішкою та співчуттям — чиновники в департаменті.)

♦ Що спричинило смерть Башмачкіна? (Образа, втрата сенсу існування.)

♦ Яка подія після смерті Акакія Акакійовича збурила нудне життя Петербурга? (Поява привида, що здирає з перехожих шинелі.)

4. Інтерактивна вправа «Асоціативне ґроно»

♦ Чим для Акакія Акакійовича була шинель? (Мрія, мета, предмет гордості, радість, дорогоцінність, впевненість, самоствердження, благополуччя, символ високого статусу в суспільстві, ідол, приналежність до світу ситих і забезпечених людей.)

— Отже, для Башмачкіна шинель була річчю надзвичайно важливою. Можливо, навіть занадто важливою. Як часто у своєму житті ми неабиякого значення надаємо речам. Усі думки, всі вчинки підпорядковуються одному прагненню: отримати її, бажану річ. І тоді вона ніби виростає, збільшується, поглинає все наше життя.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Міні-диспут про значення речей у нашому житті

2. Рефлексія

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Герой повісті М. Гоголя Башмачкін вразив мене тим, що...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати твір, уміти виділяти головне та деталі; зробити виписки до характеристики образу головного героя.

2. Індивідуальне творче завдання. Підготувати інсценівку за повістю «Шинель».

a