Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини» - IІ семестр

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини» - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль образу Акакія Акакійовича, значення шинелі в його житті, розкрити вплив інших персонажів на долю головного героя, робити порівняльний аналіз образів «маленьких людей» — Башмачкіна та Максима Максимовича; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх образів; виховувати почуття гуманізму, неприйняття культу речей; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та творче й асоціативне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колектив та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати головне та роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: біографія, світогляд.

Міжпредметні зв'язки: історія, психологія, образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет М. Гоголя, ілюстрації Кукриніксів до твору.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

♦ Як Акакій Акакійович ставився до служби? (Він служив із любов’‎ю, хоча міг лише переписувати готове.)

♦ Яким було ставлення до Башмачкіна на службі? (У департаменті його не поважали, колеги насміхалися над ним.)

♦ Чи обурювало це героя? (Ні. Він завжди залишався спокійним, навіть не припускався помилок у тому, що переписував.)

♦ На що Башмачкін ображався? (Коли штовхали його під руку і він не міг красиво написати.)

♦ Як вплинуло на героя прагнення пошити шинель?

♦ Яким був для Акакія Акакійовича день, коли він вдягнув нове вбрання?

♦ Які зміни відбулися з Башмачкіним?

♦ Як вплинула розмова з генералом на Акакія Акакійовича? (Захворів і помер.)

♦ Як відреагували на сумну подію в департаменті? (Взяли на місце Башмачкіна нового чиновника.)

2. Інтерактивна вправа «Сенкан»

Акакій Акакйович Башмачкін.

Безправний, принижений.

Переписує, терпить, економить.

Шинель — вершина його мрій.

«Маленька людина».

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Автор подає портрет героя на межі гротеску: «Чиновник не можу сказати, щоб дуже визначний, низенький на зріст, трохи рябуватий, трохирудуватий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі, зі зморшками по обидва боки щік, із кольором обличчя, як-то кажуть, гемороїдальним..». Здається, Гоголь навмисно дібрав дня цього портрета всю негативну лексику: «підсліпуватий», «гемороїдальний» тощо. Що він хоче цим підкреслити? Своє презирство до Башмачкіна? Свою зневагу до нього? Ні, Гоголь гуманіст, людинолюбець, поважає всіх людей без винятку, у тому числі й «маленьких»,непоказних і невисокого чину. Причина в іншому — письменник привертає увагу читача и громадськості до «маленької людини», а якщо ширше — до цілого прошарку «маленьких людей», які жили в тогочасному суспільстві.

2. Робота з літературознавчим словником

«Маленька людина» в літературі — визначення досить різнорідних героїв, що об’‎єднуються тим, що вони посідають одне з найнижчих місць в соціальній ієрархії, і ця обставина обумовлює їхню психологію і суспільну поведінку: приниженість, відчуття несправедливості, уражену гордість. Це особа, задавлена бідністю, яка відчуває свою нікчемність, не обдарована непересічними здібностями, не вирізняється силою характеру, але при цьому добра, нікому не чинить зла, нешкідлива.

♦ Образ якого персонажа із вивченого вами раніше творів відповідає цьому визначенню? (Максима Максимовича М. Лермонтова.)

♦ Що спільного в образах Максима Максимовича і Акакія Акакійовича? Чим вони відрізняються?

3. Колективне складання порівняльної таблиці образів Максима Максимовича та Акакія Акакійовича

Максим Максимович

Акакій Акакійович

Спільне

Мають схожість в іменах: повторення батькового імені; самозречене виконання службових обов’‎язків; відсутність особистого життя, сім’‎ї; відсутність повноти життя; заховані почуття; покірність, вразливість; викликають співчуття у читача

Різне

Романтик, військовий, служить вітчизні, має чин капітана, хоробрий, відкритий, товариський, цінує загальнолюдські ідеали, гарний оповідач, прагне змін у житті

Занурений у власний світ, чиновник, служить департаменту, не має високого звання, сумирний, боязкий, замкнутий, самотній; його ідеал — красиві літери; згодом — шинель; мовлення бідне, примітивне; не прагне змін у житті

Висновок. «Маленька людина» в образі Башмачкіна більше принижена, обмежена і незахищена, ніж Максим Максимович з «Героя нашого часу» М. Лермонтова. Акакій Акакійович змінюється двічі: після пошиття нової шинелі та після смерті.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати героїв, порівнювати їх; виписати приклади прийомів сатиричного зображення у творі «Шинель».

2. Індивідуальне завдання. Повідомлення про Петербург часів Гоголя. Презентація пам’‎ятників, присвячених гоголівським творам («Ніс», «Шинель»).







На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.