Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини» - IІ семестр

Микола Васильович Гоголь «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Художнє новаторство М. В. Гоголя у розроблянні теми «маленької людини» - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль образу Акакія Акакійовича, значення шинелі в його житті, розкрити вплив інших персонажів на долю головного героя, робити порівняльний аналіз образів «маленьких людей» — Башмачкіна та Максима Максимовича; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх образів; виховувати почуття гуманізму, неприйняття культу речей; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та творче й асоціативне мислення учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колектив та толерантне ставлення до думок та почуттів інших; інформаційної: формувати вміння визначати головне та роль деталі в тексті; розвивати навички роботи з книгою; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: біографія, світогляд.

Міжпредметні зв'язки: історія, психологія, образотворче мистецтво.

Обладнання: портрет М. Гоголя, ілюстрації Кукриніксів до твору.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

♦ Як Акакій Акакійович ставився до служби? (Він служив із любов’‎ю, хоча міг лише переписувати готове.)

♦ Яким було ставлення до Башмачкіна на службі? (У департаменті його не поважали, колеги насміхалися над ним.)

♦ Чи обурювало це героя? (Ні. Він завжди залишався спокійним, навіть не припускався помилок у тому, що переписував.)

♦ На що Башмачкін ображався? (Коли штовхали його під руку і він не міг красиво написати.)

♦ Як вплинуло на героя прагнення пошити шинель?

♦ Яким був для Акакія Акакійовича день, коли він вдягнув нове вбрання?

♦ Які зміни відбулися з Башмачкіним?

♦ Як вплинула розмова з генералом на Акакія Акакійовича? (Захворів і помер.)

♦ Як відреагували на сумну подію в департаменті? (Взяли на місце Башмачкіна нового чиновника.)

2. Інтерактивна вправа «Сенкан»

Акакій Акакйович Башмачкін.

Безправний, принижений.

Переписує, терпить, економить.

Шинель — вершина його мрій.

«Маленька людина».

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Автор подає портрет героя на межі гротеску: «Чиновник не можу сказати, щоб дуже визначний, низенький на зріст, трохи рябуватий, трохирудуватий, трохи навіть на вигляд підсліпуватий, з невеличкою лисиною на лобі, зі зморшками по обидва боки щік, із кольором обличчя, як-то кажуть, гемороїдальним..». Здається, Гоголь навмисно дібрав дня цього портрета всю негативну лексику: «підсліпуватий», «гемороїдальний» тощо. Що він хоче цим підкреслити? Своє презирство до Башмачкіна? Свою зневагу до нього? Ні, Гоголь гуманіст, людинолюбець, поважає всіх людей без винятку, у тому числі й «маленьких»,непоказних і невисокого чину. Причина в іншому — письменник привертає увагу читача и громадськості до «маленької людини», а якщо ширше — до цілого прошарку «маленьких людей», які жили в тогочасному суспільстві.

2. Робота з літературознавчим словником

«Маленька людина» в літературі — визначення досить різнорідних героїв, що об’‎єднуються тим, що вони посідають одне з найнижчих місць в соціальній ієрархії, і ця обставина обумовлює їхню психологію і суспільну поведінку: приниженість, відчуття несправедливості, уражену гордість. Це особа, задавлена бідністю, яка відчуває свою нікчемність, не обдарована непересічними здібностями, не вирізняється силою характеру, але при цьому добра, нікому не чинить зла, нешкідлива.

♦ Образ якого персонажа із вивченого вами раніше творів відповідає цьому визначенню? (Максима Максимовича М. Лермонтова.)

♦ Що спільного в образах Максима Максимовича і Акакія Акакійовича? Чим вони відрізняються?

3. Колективне складання порівняльної таблиці образів Максима Максимовича та Акакія Акакійовича

Максим Максимович

Акакій Акакійович

Спільне

Мають схожість в іменах: повторення батькового імені; самозречене виконання службових обов’‎язків; відсутність особистого життя, сім’‎ї; відсутність повноти життя; заховані почуття; покірність, вразливість; викликають співчуття у читача

Різне

Романтик, військовий, служить вітчизні, має чин капітана, хоробрий, відкритий, товариський, цінує загальнолюдські ідеали, гарний оповідач, прагне змін у житті

Занурений у власний світ, чиновник, служить департаменту, не має високого звання, сумирний, боязкий, замкнутий, самотній; його ідеал — красиві літери; згодом — шинель; мовлення бідне, примітивне; не прагне змін у житті

Висновок. «Маленька людина» в образі Башмачкіна більше принижена, обмежена і незахищена, ніж Максим Максимович з «Героя нашого часу» М. Лермонтова. Акакій Акакійович змінюється двічі: після пошиття нової шинелі та після смерті.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Уміти характеризувати героїв, порівнювати їх; виписати приклади прийомів сатиричного зображення у творі «Шинель».

2. Індивідуальне завдання. Повідомлення про Петербург часів Гоголя. Презентація пам’‎ятників, присвячених гоголівським творам («Ніс», «Шинель»).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.