Контрольна робота за темами «Реалізм», творчість О. де Бальзака, М. Гоголя - IІ семестр

Контрольна робота за темами «Реалізм», творчість О. де Бальзака, М. Гоголя - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль письменників у розвиткові та втіленні реалізму та романтизму; охарактеризувати вивчені твори як вершинні добутки світової літератури; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати наполегливість, прагнення до самовдосконалення; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність та аналітичне, критичне мислення учнів, уміння систематизувати й узагальнювати; комунікативної: формувати навички аналізу художніх творів, толерантного висловлення думок та почуттів, оцінних тверджень; інформаційної: формувати вміння виділяти головне та художні деталі; загальнокультурної: виховувати естетичний смак та читацькі інтереси учнів; розширювати кругозір школярів.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Основні терміни та поняття: реалізм, романтизм, повість, комедія, тематика, жанр, композиція, сюжет, ідея, художній образ, художні засоби, традиції, новаторство, засоби комічного.

Міжпредметні зв'язки: історія, географія, живопис, музика, етика, естетика.

Обладнання: тестові завдання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

Інструктаж до написання контрольної роботи (виконують усі завдання).

І варіант

Початковий і середній рівні

1. До основних ознак реалізму не належать:

а) типізація дійсності;

б) зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах;

в) поглиблений соціальний аналіз;

г) головна проблема — взаємини людини та суспільства.

2. Адвокат Дервіль у повісті О. Бальзака «Гобсек» — це:

а) головний герой; в) антипод головного героя;

б) герой-оповідач; г) сам автор.

3. Місто N у комедії Гоголя «Ревізор» — це:

а) плід уяви письменника з позірними проблемами;

б) типове провінційне російське місто;

в) унікальне місто, яке увібрало всі пороки;

г) чарівне місто, де здійснюються будь-які мрії.

4. Повість М. Гоголя «Шинель» належить до:

а) «українських повістей»;

б) «фантастичних повістей»;

в) «італійських повістей»;

г) «петербурзьких повістей».

5. У повісті «Шинель» М. Гоголь використав прийом:

а) гротеску; в) фантастики;

б) антитези; г) паралелізму.

6. Яки риси не характерні для гоголівських чиновників?

а) Страх перед начальством; в) гостинність;

б) хабарництво; г) використання службового становища.

Достатній рівень

7. Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті О. Бальзака.

8. Визначте коло проблем, порушених у п’‎єсі М. Гоголя «Ревізор». Чи актуальними є ці проблеми сьогодні? Свою відповідь обґрунтуйте.

ІІ варіант

Початковий і середній рівні

1. До основних ознак реалізму належать:

а) пишність, метафоричність, алегоричність стилю;

б) зображення незвичайних героїв у незвичайних обставинах;

в) поглиблений соціальний аналіз;

г) дотримання правила «трьох єдностей».

2. Адвоката Дервіля, який був не із вищого світу, віконтеса де Гранльє приймала в себе в салоні тому, що:

а) бачила в ньому майбутнього зятя;

б) він допоміг повернути відібрані маєтки;

в) постійно потребувала юридичних послуг;

г) він був репетитором дочки.

3. В основі комедії Гоголя «Ревізор» покладено:

а) історичні події та особи;

б) реальні, сучасні авторові події;

в) вигадані, фантастичні події та герої;

г) романтичні герої та події.

4. Темою повісті М.Гоголя «Шинель» є:

а) життя і страждання бідного чиновника;

б) доля солдата царської армії;

в) байдуже ставлення «значного лиця» до своїх обов’‎язків;

г) поширення злочинності в Петербурзі.

5. Акакій Акакійович із повісті М. Гоголя «Шинель» мав єдине захоплення — ...:

а) вирізати з дерева порсигари; в) малювати карикатури на колег;

б) переписувати папери; г) вести розмови з Петровичем.

6. «Німа сцена» в комедії «Ревізор» відбулася в...:

а) експозиції твору; в) у розв’‎язці;

б) зав’‎язці твору; г) розвитку дії.

Достатній рівень

7. Розкрийте філософію влади золота за образом Гобсека з однойменної повісті О. Бальзака.

8. Визначте коло проблем, порушених у повісті М. Гоголя «Шинель». Чи актуальними є ці проблеми сьогодні? Свою відповідь обґрунтуйте.

Високий рівень (спільний для обох варіантів)

9. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір- роздум «Вплив грошей, багатства на людину в часи Бальзака та в наш час».

2. Продовжте історію Хлестакова з п’‎єси М. Гоголя «Ревізор».

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ У процесі виконання контрольної роботи я з’‎ясував(-ла.) для себе, що...







На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.