Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма - IІ семестр

Генрік Ібсен «Ляльковий дім». Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма - IІ семестр

Розробки уроків - Зарубіжна література 9 клас - 2017 рік

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство; ознайомити із тематикою та сюжетом п'єси «Ляльковий дім»; розвивати словниковий запас старшокласників, навички зв'язного мовлення, критичного мислення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати у старшокласників потребу у високих естетичних та гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: актуалізувати пізнавальну діяльність учнів; комунікативної: формувати навички спілкування в колективі; інформаційної: формувати вміння знаходити потрібну інформацію та представляти її; загальнокультурної: виховувати прагнення до літературної освіти, естетичний смак; розширювати кругозір школярів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

♦ Розкрийте поняття «нова драма».

♦ Які основні ознаки «нової драми»? (Це драма сильних характерів і великих ідей; в основі сюжету лежить суперечка про основні проблеми сучасності. Таку драму ще називали «п’‎єсою про людську душу». Композиція п’‎єси має інтелектуально-аналітичний характер; фінал у ній відкритий.)

♦ Поясніть, чому період «нової драми» пов’‎язують із появою Генріха Ібсена в літературі. (Роком народження нової європейської драми — драми психологічної і соціальної — вважається 1879 рік, коли був написаний «Ляльковий дім».)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Заслуховування повідомлень або перегляд презентацій біографія Генріка Ібсена

2. Опрацювання статті підручника з теми, відповіді на запитання та виконання завдань

3. Штрихи до портрета Генріка Йохана Ібсена (запис у зошитах)

— Майбутній драматург Г. Ібсен народився 1828 р. у норвезькому містечку Шієні в родині заможного комерсанта.

— Коли хлопчикові було 8 років, батько розорився і для родини настали скрутні часи. У шістнадцять років Генрік починає самостійне життя учнем аптекаря, саме тоді він починає писати перші вірші.

Генрік мріє стати лікарем, готується до вступних іспитів, але захоплюється театром і полишає навчання назавжди.

Завдяки публікації п’‎єс «Катиліна» та «Богатирський курган» Г. Ібсен у 24 роки отримує посаду драматурга, режисера та художнього керівника норвезького театру в Берґені.

1850 року він переїздить до Кристіанії і стає професійним літератором, очолює (1857 р.) столичний норвезький театр, але керівництво театру було незадоволене, бо його п’‎єси були провальними.

1864 року він виїхав за кордон, де й прожив — у Римі, Дрездені та Мюнхені — до 1891 року. Подорожуючи світом, Ібсен робить дорожні замітки, які пізніше успішно видає.

Всесвітньо відомим Ібсена зробили написані ним у той період твори «Ляльковий дім», «Пер Ґюнт» та «Підпори суспільства».

Усю творчість Г. Ібсена умовно поділяють на 3 періоди. (І-й— національно- романтичний. Оспівує героїчне минуле Норвегії — «Катіліна», «Богатирська могила»;

II-й — реалістичний. Засудження буржуазної дійсності — «Бранд», «Пер Гюнт»; III-й— створення «нової драми» — «Ляльковий дім», «Привиди», «Дика качка».)

Восени 1891 року Ібсен повернувся на батьківщину, а в 1898 році Норвегія урочисто відсвяткувала сімдесятиліття великого письменника. Невдовзі він пережив кілька ударів. Пішов із життя 1906 року в Бостоні.

На честь Генріка Ібсена названий кратер на Меркурії.

З 1986 року в Норвегії вручають національну Премію Ібсена за внесок у розвиток драматургії, а з 2008 року — Міжнародна премія Ібсена.

У місті Шієн діє Театр Ібсена.

Від прізвища письменника походить назва нового літературного явища — «ібсенізм».

4. Робота з літературознавчим словником

«Ібсенізм» — особливість художнього мислення, творчого методу, який полягає у розкритті трагізму життя через психологічні колізії, поєднання зовнішньої та внутрішньої дії, інтелектуально-аналітичному підході до подій та образів, філософському осягненні дійсності, широкому використанні підтексту, символіки тощо.

5. Слово учителя

— П’‎єса «Ляльковий дім» — це класичний зразок соціально-психологічної драми, драми про дім, сім’‎ю, людей, які прожили разом багато років, але так і не змогли стати щасливими. В основі сюжету — реальний факт, що був засвідчений у данському містечку. Прототип Нори — Лаура Кілер, яка стала жертвою через консервативні погляди суспільства. Нора й Лаура мають багато спільного, але є й істотна різниця: на відміну від Лаури, Нора сама йде з дому, сама протиставляє себе суспільству. Це — її свідоме рішення.

6. Евристична бесіда

• Яка атмосфера панувала в будинку адвоката Хельмера?

• Що, можливо, є дивним у стосунках подружжя Хельмерів?

• Чому Нора просить зробити їй різдвяний подарунок грошима?

• Чи можна вважати адвоката скупим?

• Як головна героїня ставиться до своїх дітей?

• Як Нору характеризує її зізнання про борги?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

— Внесок Г. Ібсена в розвиток театру надзвичайно вагомий і розмаїтий, тож не дивно, що під його впливом перебували як представники соціально- критичного театру (Б. Шоу.), так і драматурги-символісти (М. Метерлінк.). Він був сміливим мислителем, який не боявся переоцінювати загальновизнані ідеали. Цілком закономірно, що його ім’‎я завжди згадують поряд з іншими володарями думок і порушниками спокою того часу.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст п’‎єси Г. Ібсена «Ляльковий дім».